Eerste workshops Van Krimp naar Groei in Leeuwarden en Sneek

Op 23 februari en 9 maart vinden de eerste twee ‘van krimp naar groei’-workshops simultaan plaats.

De workshops zijn: Communicatie/Geldwerving en Bedrijfspartnership

Deze workshops zijn praktijkgericht en opgezet met de knelpunten, kansen en wensen die uit de inventarisaties naar voren kwamen. Het zijn dus geen saaie informatiebijeenkomsten, maar er worden vooral ook ervaringen uitgewisseld en er wordt ingegaan op vragen en zaken uit de praktijk van de verenigingen.

Eén van de doelen van ‘van krimp naar groei’ is om te verbinden. Daarom is er voor gekozen om met de workshops langs OMF-leden te reizen, waarbij we de lokale vereniging(en) en hun activiteiten leren kennen.

Meer informatie zie onder Van Krimp naar Groei Workshops

Afscheid van 3 Golden Girls

De Golden Girls; Wiekie Kolthof, Gerda Canrinus en Aafke Poelstra hebben zaterdagmorgen op de algemene ledenvergadering van de OMF in Leeuwarden afscheid genomen van de OMF.

Wiekie en Aafke (r)

Voorzitter Johan Meesters zette de dames op een welverdiend voetstuk. Wiekie was als DB bestuurslid en voorzitter van Jeugd en Educatie en doelgroeplid van blaasmuziek actief. Ze regelde jarenlang alle examens en was ook werkzaam in de landelijke werkgroep.

Gerda Canrinus was 36 jaar bestuurslid van de doelgroep Blaasmuziek en is vooral bekend als concourssecretaris, maar ook voor werk bij Jeugd en Educatie draaide ze haar hand niet om. Gerda zorgde voor vlekkeloze concoursen, waar ze naast alle voorbereidingen op de dag zelf als concourssecretaris fungeerde. Juryleden kennen haar persoonlijk en komen mede dankzij Gerda altijd graag naar Fryslân, omdat ze weten dat het goed geregeld is.

En de derde Golden Girl is Aafke Poelstra die met 38 jaar bestuurservaring bij de muziekbond ook tot de eminent grize behoort binnen de SMP. Ze was het afgelopen jaar vooral miss GRUTSK. Ze heeft heel veel voor dit festival geregeld. Ze was betrokken bij Jeugd en Educatie en ze stond aan de basis van een opleiding voor dirigenten en instructeurs/tamboer maîtres.


Bij het afscheid was Gerda niet aanwezig. Maar het applaus was ook voor haar en de bloemen zou Johan persoonlijk brengen.

De volle zaal van de Kurioskerk in Leeuwarden

Algemene Ledenvergadering OMF


Zaterdag 2 februari 2019
Kurioskerk , Julianalaan 38 Leeuwarden

De koffie staat klaar vanaf 09.00 uur
de vergadering begint om 09.30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter Johan Meesters
 2. Verslag van de vergadering van 10 februari 2018 (bijlage)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2018 (bijlage)
 5. Sneak preview ‘Van Krimp naar Groei’ door Jan Willem van Kruyssen
 6. Financiën
  a. Financieel verslag 2018
  b. Verslag kascommissie
  Arjen Wassenaar van Halleluja Menaam neemt voor 2018 nogmaals deel aan de kascommissie. Sytse de Boer neemt namens Oranje Minnertsga voor de 1e keer zitting in de kascommissie.
  c. Benoeming kascommissie
  d. Begroting 2019
  e. Vaststelling contributie 2019
 7. Highlights KNMO
  a. Digitale klankwijzer
  b. Sneek preview ‘EARZ’ door Ger Wolthuis
 8. Bestuur
  a. Wiekie Kolthof : Aftredend en niet herkiesbaar
  b. Gerda Canrinus : Aftredend en niet herkiesbaar
  c. Aafke Poelstra : Aftredend en niet herkiesbaar
  d. Anne Albada : Aftredend en herkiesbaar
  e. Johan Meesters : Aftredend en herkiesbaar
  f. Annet Alhuisius : Aantredend
  g. Jitze vd Berg : Aantredend
  h. Eilina Sonnema : Aantredend

(Tegen)kandidaten kunnen door verenigingen worden opgegeven met één of meerdere kandidaten. Deze opgave moet tenminste vijf dagen voor de vergadering in handen zijn van de secretaris, die van deze aanvulling onverwijld kennis geeft aan alle verenigingen

 1. Verenigingsvoorstellen
  Voorstellen kunnen door verenigingen schriftelijk of per e-mail worden ingediend.
 2. Rondvraag
 3. Afsluiting vergadering

Pauze van 10.30 tot 11.00 uur

11.00 uur

Workshops:

Ronde 1 start om 11.00 uur
Ronde 2 start om 11.45 uur

 1. Earz: digitale examinering door Ger Wolthuis
 2. Van Krimp naar Groei door aanjager Jan Willem van Kruyssen
 3. Halen en brengen OMF: wat kunnen OMF en de leden voor elkaar betekenen door Hendrik Buwalda

Concertwedstrijd slagwerkgroepen in Hoogeveen

Op zaterdag 9 november 2019 is er een concertwedstrijd voor slagwerkgroepen in theater De Tamboer te Hoogeveen

Het concours is een initiatief van de Noordelijke Muziekbonden: Muziekbond Groningen/Drenthe (MGD), Organisatie van muziekverenigingen in Fryslân (OMF),
Muziekbond Gelderland/ Flevoland (MBGF) en de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (OBM).

De wedstrijd wordt gehouden in theater De Tamboer te Hoogeveen. Verdere informatie en het inschrijfformulier vindt u op de site van de MGD: Inschrijven


Jeugdfestival show en mars Stiens op 22 juni 2019

Takostu uit Stiens organiseert op zaterdag 22 juni 2019 een jeugdfestival.
De wedstrijden in Stiens staan open voor Show- en/of mars in de Jeugd-,
Basis en Middenklasse. Speciaal in Stiens is de zelf geïntroduceerde
Kids klasse voor de allerjongste groepen. Ook in 2019 is er weer een
deskundige jury, die vooral insteekt op een nuttig juryrapport. De OMF ondersteunt dit jeugdfestival.

Locatie: Kunstgrasveld naast het clubgebouw van Takostu, Truerderdyk 4H Stiens.
Link naar inschrijving: www.takostu.nl/jeugdfestival/informatie-2019/

16 deelnemers concertconcours OMF

Het concertconcours van de OMF op zaterdag 9 maart 2019 in De Lawei in Drachten is met 16 deelnemers vol. Dit betekent dat er niet meer ingeschreven kan worden.  Hieronder de dagindeling.CMV Crescendo B- orkest Drachten Gatze Verbeek 5e Harmonie 09.00 u
Halleluja Drachtster Compagnie Chris van der Veen 5e Brass 09.30 u
CMV Nil Sine Labore Boerakker Lotte de Bruin 5e Fanfare 10.00 u
Soli Deo Gloria Westerhaar- Vriezenveen Frank Uuldriks 4e Fanfare 10.30 u
CMV De Lytse Sudwesthoeke Stavoren Guus Pieksma 4e Fanfare 11.00 u
Chr. Brassband Westersweach Kollumerzwaag Reimer Jan Rondaan 4e Brass 11.30 u
Brassband Schoonhoven Schoonhoven Robbert Vos concert Brass 13.00 u
Brassband Gloria Dei Gerkesklooster Jaap Musschenga 2e Brass 14.10 u
jury wissel
De Herleving Zwaag Rolf Hoogenberg Intr. Harmonie 15.15 u
Brassband Apollo Grou Piet Visser 3e Brass 15.45 u
Chr.Brassband Hosannah Leeuwarden Jappie Kuipers 3e Brass 16.25 u
Renkumse mv Eendracht Renkum Jan- Aart Ponstein 3e Fanfare 17.05 u
pauze
Excelsior IJsselstein Leon Vliex 2e Fanfare 19.15 u
Geref.  Brassband Groningen Groningen Jan Werkman 2e Brass 20.00 u
Brassband Excelsior Ferwert Gijs Heusinkveld 2e Brass 20.45 u

Het programmaboekje

Concertconcours 9 maart 2019
“De Lawei” Drachten

Voorzitter Blaasmuziek: Doeke bij de Leij
Concours secretaris: Tsjikke Mollema-Rondaan

Juryleden: Jouke Hoekstra – Alex Schillings – Durk Lautenbach
Rob Goorhuis – Jan de Haan – Hennie Ramaekers

Inspeelwerk
Voor de vereniging met het hoogste aantal punten op het inspeelwerk
t/m de 4e divisie en van de 3e t/m 1 divisie wordt door de OMF een aandenken beschikbaar gesteld.

Opname Omrop Fryslân
Omrop Fryslân is ook deze keer weer aanwezig om live verslag te doen van het Concertconcours.
Deze dag is alles in beeld en geluid te volgen op www.omropfryslan.nl. Alle muziek wordt opgenomen en is op later tijdstip te beluisteren via www.koperkanaal.nl. De koralen zijn zondagsochtends tussen 6 en 8 uur te beluisteren op Omrop Fryslân radio 
Omrop Fryslân stelt de opnames ter beschikking aan de organisatie en de deelnemende orkesten

Algemene bepalingen

 1. Alle deelnemende verenigingen dienen één uur voor aanvang van de opgegeven tijd beschikbaar te zijn.
 2. De volgorde en de tijd van optreden staat aangegeven in het programmaboekje.
 3. De volgorde van inspelen is dezelfde als die in het programmaboekje staat.
 4. Aanwijzingen van de organisatie dient men op te volgen.
 5. Tijdens het spelen is het niet toegestaan de zaal binnen te gaan of te verlaten.
 6. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigen of andermans bezittingen.
 7. Bij het bekend maken van de uitslagen wordt van elke vereniging één vertegenwoordiger op het podium verwacht om de juryrapporten in ontvangst te nemen.
 8. Deelname vindt plaats volgens het nieuwe reglement concertconcours
  1 januari 2017 (divisies 1/2/3/4/5 en introductie) en het nieuwe reglement van 1 juli 2018 (concertafdeling).
 9. Orkesten zijn verplicht om gebruik te maken van het beschikbaar gestelde slagwerk.
 10. Rechten van opname beeld en geluid, zijn geheel voor Omrop Fryslân
  en de OMF

8.55 uur Opening

Jury leden: Jouke Hoekstra – Alex Schillings – Durk Lautenbach

5e Divisie
9.00 uur inspelen 8.15
1.CMV “Crescendo-B” Drachten Gatze Verbeek
Ha 40 leden
No.20 120 Hymns
1.The Baron of Dedem Carl Wittrock
2.Like a Child Andreas Ludwig Schulte

9.30 uur inspelen 9.00
2.“Halleluja“ Drachtster Compagnie Chris v.d. Veen
Bb 28 leden
Picardy Hymne 7 koraalbewerkingen
1.Susato Variations Jan de Haan
2.Like a Child Andreas Ludwig Schulte

10.00 uur inspelen 9.30
3.CMV “ Nil Sine Labore” Boerakker Lotte de Bruin
Fa 28 leden
Deep Harmony Handel Parker arr.M.Haantjes
1.Kaap Hoorn Hans van der Heide
2.The Baron of Dedem Carl Wittrock

4e Divisie
10.30 uur inspelen 10.00
4.Chr.Muziekver.“Soli Deo Gloria” Westerhaar Vriezenveensewijk Fa 38 leden Frank Uuldriks
In Memoriam Jacob de Haan
1.Broken Sword Kevin Houben
2.Concordia Eric Swiggers

11.05 uur inspelen 10.35
5.CMV “De Lytse Sudwesthoeke” Stavoren-Warns Guus Pieksma
Fa 40 leden
Lied 178 Kees Schoonenbeek
1.A Discovery Fantasy Jan de Haan
2.Citadel of Wedde Feike van Tuinen

11.40 uur inspelen 11.10
6.Chr.“Brassband Westersweach” Kollumerzwaag Reimer Jan Rondaan
Bb 29 leden
Inspeelwerk:
1.The Saint and the City Jacob de Haan
2.Jubilation James Curnow

Concertafdeling
13.00 uur inspelen 12.15
7.Brassband“Schoonhoven-A”Schoonhoven Robbert Vos
Bb 31 leden
1.Toccata ”Oh the Blessed Lord” Wilfred Heaton
2.Journey into Freedom Eric Ball
3.Concerto for Bass Trombone Derek Bourgois
solist Rommert Groenhof
4.Spectrum Gilbert Vinter

2e Divisie
14.10 uur inspelen 13.40
8.Brassband”Gloria Dei”Gerkesklooster Jaap Musschenga
Bb 30 leden
Lord,Thou art Questioning Trevor Davis
1.Bellum et Pax Stijn Roels
2.Elegy I Jacob de Haan

Jurywisseling
Juryleden: Rob Goorhuis – Jan de Haan – Hennie Ramaekers

Introductie
15.15 uur inspelen 14.45
9.Muziekver.“De Herleving”Zwaag Rolf Hoogenberg
Ha 43 leden
Serenity Ola Gjeilo
1.The Glenmasan Manuscript Marc Jeanbourquin
2.Pilatus:Mountain of Dragons Steven Reineke

3e Divisie
15.45 uur inspelen 15.15
10.Brassband“Apollo”Grou Piet Visser
Bb 30 leden
Guardian Of My Soul Darren Shaw
1.Viking Age Thierry Deleruyelle
2.Cry of the Falcon Kevin Houben

16.25 uur inspelen 15.55
11.Chr.Brassband ”Hosannah” Leeuwarden Jappie Kuipers
Bb 29 leden
No.35 120 Hymns
1.Viking Age Thierry Deleruyelle
2.A Malvern Suite Philip Sparke

17.05 uur inspelen 16.35
12.Renkumse Muziekver.”Eendracht” Jan-Aart Ponstein
Fa 41 leden
Abendlied Joseph Rheinberger,arr.Luc Vertommen
1.Impromptu Eric Ball
2.Concordia Eric Swiggers

UITSLAGEN DAGPROGRAMMA

19.10 uur Opening avondprogramma

Juryleden: Rob Goorhuis – Jan de Haan – Hennie Ramaekers

2e Divisie
19.15 uur inspelen 18.30
13.IJsselsteins Fanfareorkest”Excelsior” Leon Vliex
Fa 55 leden
Saint Florian Choral Thomas Doss
1.Elegy I Jacob de Haan
2.Noah’s Ark Bert Appermont

20.00 uur inspelen 19.30
14.Geref.Brassband Groningen Jan Werkman
Bb 30 leden
I know thou art mine Leonard Ballantine
1.Flashback Jan de Haan
2.Kingdom of Dragons Philip Harper

20.45 uur inspelen 20.15

 1. Brassband “Excelsior”Ferwert Gijs Heusinkveld
  Bb 26 leden
  I know thou art mine Leonard Ballantine
  1.Flashback Jan de Haan
  2.Sinfonietta: The town beneath the cliff Philip Sparke

UITSLAGEN AVONDPROGRAMMA

 inspeel     1e w.     2e w.     gem.      prijs
 • Crescendo B
  Drachten
 • Hallelujah
  Drachtster Compagnie
 • Nil Sine Labore
  Boerakker
 • Soli Deo Gloria
  Westerhaar-Vriezenveen
 • De Lytse Sudwesthoeke
  Stavoren –Warns
 • Brassband Westersweach
  Kollumerzwaag
 • Brassband Schoonhoven A
  Schoonhoven
 • Brassband Gloria Dei
  Gerkesklooster
 • De Herleving
  Zwaag
  10.Brassband Apollo
  Grou
  11.Chr.Brassband Hossanah
  Leeuwarden

12.Renkumse Muziekver.
Eendracht

                     inspeel     1e w.     2e w.     gem.      prijs

13.Excelsior IJsselstein
14.Geref.Brassband
Groningen

15.Brassband Excelsior
Ferwert

Agenda 2019

18 mei De Klank & Slach fan Fryslân De Lawei Drachten

24 mei Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog

25 mei Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog

22 juni Jeugdfestival Stiens

19 t/m 24 aug. Fulkaan Simmer Akademy

16 okt. Noordelijk Seniorenfestival Surhuisterveen

9 nov. Najaars Concertconcours De Lawei Drachten

9 nov. Podiumconcours Slagwerkensembles Hoogeveen

Bedankt voor uw bezoek en graag tot ziens.