De OMF organiseert jaarlijks, in het voorjaar en in het najaar, een theorie- en een praktijkexamen, voor blazers en slagwerkers. Hiervoor kunt u altijd inschrijven ongeacht het aantal kandidaten.
Deze examens worden gehouden in Leeuwarden.

De OMF biedt ook de mogelijkheid examens te houden bij uw eigen vereniging. Eventueel kan dat ook in combinatie met een aantal verenigingen uit de buurt. Voorwaarde is wel, dat u over voldoende en goede faciliteiten moet beschikken voor het examen. Voor het organiseren van een examen bij een vereniging moeten er minimaal 12 kandidaten zijn.

De examens worden gehouden onder auspiciën van de KNMO en Kunstconnectie en worden afgenomen door een bevoegde gecommitteerde. De docent wordt geacht bij het praktijkexamen aanwezig te zijn.

Kosten voor het theorie-examen, voor zowel blazers en slagwerkers € 10,00 voor alle niveaus.

Kosten voor het praktijkexamen, alleen blazers:
A en B diploma € 30,00
C diploma € 35,00
D diploma € 45,00
Voor een apart openbaar examen D, bij uw eigen vereniging, prijs op aanvraag.
De examens worden gecoördineerd door Jitze van den Berg, tel. 06-53118585.
E-mail: examens@omfryslan.nl

Examens 2019
Theorie examen blazers en slagwerkers is in het voorjaar
in Leeuwarden op 13 april 2019, sluitingsdatum 16 maart 2019

Theorie examen blazers en slagwerkers is in het najaar
in Leeuwarden op 19 oktober 2019, sluitingsdatum 21 september 2019

Praktijkexamen blazers is in het voorjaar
in Leeuwarden op 29 juni 2019, sluitingsdatum 18 mei 2019

Praktijkexamen blazers is in het najaar
in Leeuwarden op 30 november 2019, sluitingsdatum 19 oktober 2019

Onderstaand het inschrijfformulier. Aanmelding kan alleen maar meer via dit formulier.
Na aanmelding ontvangt u het SEPA-formulier ter ondertekening. Pas na ontvangst van het ondertekende SEPA-formulier is de aanmelding voor het examen definitief.

Vul de gegevens goed in. Zo komen ze ook op het diploma te staan.

Vanaf 1 januari 2019, worden de theorie-examens niet meer schriftelijk afgenomen, maar digitaal. Dit gebeurt via de nieuwe EARZ app. Hiervoor heeft u wel een laptop, tablet of telefoon met Androïd besturing nodig. Het is wel wenselijk om een koptelefoon of oortjes mee te nemen.
De docent en/of vereniging kan een abonnement nemen op EARZ, zodat u kunt oefenen.
Uw opgave wordt naar de KNMO gestuurd en zij kunnen u meer informatie geven, daar zij het examen verspreidt.

De examencommissie

Examens blazers

Aanmeldingsformulier Examens Blazers
  • Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van een diploma. Wees correct met het invullen van de gevraagde gegevens
  • De volgende gegevens in te vullen door de docent
  • Kosten praktijk A: € 30,00 B: € 30,00 C: € 35,00 D: € 45,00
  • Kosten theorie: € 10,00
  • Het muziekinstrument waarmee examen wordt afgelegd.
  • 0,00 €