De OMF organiseert jaarlijks, in het voorjaar en in het najaar, een theorie- en een praktijkexamen, voor blazers en slagwerkers. Hiervoor kunt u altijd inschrijven ongeacht het aantal kandidaten.
Deze examens worden gehouden in Leeuwarden.

De OMF biedt ook de mogelijkheid examens te houden bij uw eigen vereniging. Eventueel kan dat ook in combinatie met een aantal verenigingen uit de buurt. Voorwaarde is wel, dat u over voldoende en goede faciliteiten moet beschikken voor het examen. Voor het organiseren van een examen bij een vereniging moeten er minimaal 12 kandidaten zijn.

De examens worden gehouden onder auspiciën van de KNMO en Kunstconnectie en worden afgenomen door een bevoegde gecommitteerde. De docent wordt geacht bij het praktijkexamen aanwezig te zijn.

Kosten voor het theorie-examen, voor zowel blazers en slagwerkers € 10,00 voor alle niveaus.

Kosten voor het praktijkexamen, alleen blazers:
A en B diploma € 30,00
C diploma € 35,00
D diploma € 45,00
Voor een apart openbaar examen D, bij uw eigen vereniging, prijs op aanvraag.
De examens worden gecoördineerd door Wiekie Kolthof tel. 0517-391446 of 06-50855790.
E-mail: examens@omfryslan.nl

Examens 2018
Theorie examen blazers en slagwerkers in het najaar:
Leeuwarden: 20 oktober, sluitingsdatum 22 september 2018

Praktijkexamen blazers in Leeuwarden in het najaar
Leeuwarden: 24 november, sluitingsdatum 13 oktober 2018

Onderstaand het inschrijfformulier. Aanmelding kan alleen maar meer via dit formulier.
Na aanmelding ontvangt u het SEPA-formulier ter ondertekening. Pas na ontvangst van het ondertekende SEPA-formulier is de aanmelding voor het examen definitief.

Vul de gegevens goed in. Zo komen ze ook op het diploma te staan.

De examencommissie

Examens blazers

Aanmeldingsformulier Examens Blazers
  • Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van een diploma. Wees correct met het invullen van de gevraagde gegevens
  • De volgende gegevens in te vullen door de docent
  • Kosten praktijk A: € 30,00 B: € 30,00 C: € 35,00 D: € 45,00
  • Kosten theorie: € 10,00
  • Het muziekinstrument waarmee examen wordt afgelegd.