Voorzitter
Doeke bij de Leij (KNMO-vertegenwoordiger)
Peinserweg 4a
8811 HK Ried
tel. 0517-269481
email: blaasmuziek@omfryslan.nl

Wedstrijdsecretaris
Gerda Canrinus
Louw Doniastraat 2-2009
8607 AT Sneek
mobiel: 06-28501515
email: canrinusgt@gmail.com
Materialen
Anne Albada
Feanhústerpaad 12
9263 RN Garyp
Tel. 0511-521098
email: deklankfanfryslan@gmail.com
Algemeen lid
Rients van Wier
Skoalstrjitte 10
9047 JT Minnertsga
Algemeen lid
Wiekie Kolthof
Salverderweg 24
8801 AZ Franeker
tel. 0517-391446
mobiel: 06-50855790
email: w.kolthof.zwart@gmail.com

 

Taakgroep Concours
Doeke bij de Leij, Gerda Canrinus, Anne Albada, Greta van Hes en Rients van Wier
Taakgroep Schiermonnikoog
Durk Dam en Gerrit Lieuwes
Taakgroep Seniorenfestival
Durk Dam en Gerrit Lieuwes
Taakgroep Solistenconcours
Doeke bij de Leij en Anne Albada

Open Nederlands Harmonie Kampioenschap
Is een zelfstandige stichting: zie www.onhk.org