17 Nov 2018 Zaalconcours Drachten DeLawei DeLawei
09 Mar 2019 Zaalconcours Drachten De Lawei De Lawei
18 May 2019 De Klank & Slach fan Fryslân
24 May 2019 Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum
25 May 2019 Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog Kerk en dorpscentrum Kerk en dorpscentrum