18 May 2019 De Klank & Slach fan Fryslân Drachten De Lawei De Lawei
24 May 2019 Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog De Stag De Stag
25 May 2019 Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog De Stag, Got Tjark en dorpscentrum De Stag, Got Tjark en dorpscentrum
22 Jun 2019 Praktijk examens slagwerkers Franeker
22 Jun 2019 Jeugdfestival Stiens Stiens Clubgebouw Takostu Clubgebouw Takostu
29 Jun 2019 Praktijk examens blazers Leeuwarden
19 Aug 2019 Fulkaan Simmer Akademy Drachten De Lawei De Lawei
20 Aug 2019 Fulkaan Simmer Akademy Drachten De Lawei De Lawei
22 Aug 2019 Fulkaan Simmer Akademy Drachten De Lawei De Lawei
23 Aug 2019 Fulkaan Simmer Akademy Drachten De Lawei De Lawei
24 Aug 2019 Eindpresentatie Fulkaan Simmer Akademy Drachten De Lawei De Lawei
16 Oct 2019 Noordelijk Seniorenfestival Surhuisterveen De Flambou De Flambou
19 Oct 2019 Theorie examens slagwerkers en blazers Leeuwarden
09 Nov 2019 Najaarsconcertconcours Drachten De Lawei De Lawei
09 Nov 2019 Podiumconcours slagwerkensembles Hoogeveen De Tamboer De Tamboer
30 Nov 2019 Praktijk examens blazers Leeuwarden
14 Dec 2019 Praktijk examens slagwerkers
14 Mar 2020 Heerenveen De Rinkelbom De Rinkelbom
06 Jun 2020 Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog Schiermonnikoog De Stag, Got Tjark en dorpscentrum De Stag, Got Tjark en dorpscentrum