Inmiddels hebben we net LF2018 achter de rug. In dit jaar heeft de amateurmuziek een glansrol gespeeld in veel programma’s en bood de Culturele Hoofdstad van Europa een prachtig extra podium. Want van jong tot oud; er was voor iedereen wel een moment om gehoord en gezien te worden. Daarom is het nu tijd die positieve energie vast te houden en ervaringen te delen via nieuwe activiteiten en andere vormen van samenwerking, organisatie en financiering. En vooral om die basis op orde te krijgen, want die behoefte bestond al voor 2018, in 2018 en zal ook na 2018 nog bestaan.

Van krimp naar groei

Een mooi moment voor de OMF om van start te gaan met de uitvoering van het plan ‘van krimp naar groei’. Dat doen we samen met de onafhankelijke en betrokken ‘Aanjager Amateurmuziek’ Jan-Willem van Kruyssen die als buitenboordmotor dient om de verenigingen een boost geven om bestand te zijn voor de toekomst en de neerwaartse trend van krimp naar groei om te buigen. Dat doet hij samen met Amber Dragtsma en Jitze van den Berg.

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en knelpunten, maar ook de verborgen successen, hebben we de 40 deelnemende verenigingen gevraagd om een uitgebreide inventarisatie in te vullen. Aan de hand hiervan kunnen we de juiste analyses maken en activiteiten op afstemmen. En aan het einde van ‘van krimp naar groei’ willen we natuurlijk kunnen zien wat de impact was van ons gezamenlijk traject. Deze verenigingen worden ook bezocht voordat we beginnen met workshops/bijeenkomsten over b.v. fondsenwerving, bedrijfs-partnership, communicatie, ‘besturen’, projectontwikkeling, internationalisering, etc. Daarnaast organiseren we enkele inspiratiedagen en bieden we begeleiding op maat per vereniging/orkest. Deze activiteiten vinden plaats in de periode december 2018 t/m maart 2020 en worden zo veel mogelijk met de verenigingen afgestemd. Verder worden enkele nieuwe (jeugd)activiteiten georganiseerd.

Vernieuwing

We zetten in op vernieuwing, verbinding met andere vormen van kunst en cultuur, met het onderwijs, bedrijfsleven en overheden, het delen van kennis en een (daad)krachtiger bestuur bij de Friese muziekverenigingen om ervoor te zorgen dat de corpsen en orkesten toekomstperspectief houden en hun belangrijke rol in de Friese samenleving kunnen blijven spelen.

Met dank aan de provincie Fryslân voor de ondersteuning van dit traject.