Festivalsecretaris
Anne Albada
tel.: 0511-521098
e-mail: omfschier@gmail.com

INFORMATIE 65e ZANG- EN MUZIEKFESTIVAL SCHIERMONNIKOOG

te houden op (vrijdag 31 mei en) zaterdag 1 juni 2024

Op (vrijdag 31 mei (optie) en) zaterdag 1 juni 2024 wordt het 65e Muziek- en zangfestival op Schiermonnikoog gehouden voor zangkoren en muziekverenigingen. De organisatie is in handen van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF). Omdat we te maken hebben met een festival waarvoor elk jaar een zeer grote belangstelling bestaat om deel te nemen, volgen er een aantal richtlijnen. De muziekverenigingen spelen in “De Stag” en de koren zingen in de “Got Tjark”.

AANMELDING

Elke belangstellende vereniging kan zich middels onderstaand aanmeldingsformulier aanmelden. De inschrijving sluit wanneer het festival is volgeboekt. Het bestuur houdt zich het recht voor, om eventuele verenigingen voor een keer uit te sluiten. Wanneer u bent geplaatst ontvangt u een betaallink (Mollie).
Via deze betaallink wordt de bijdrage á € 6,50 per deelnemer partituurvergoeding € 35,00 en gebruik slagwerk € 35,00 van uw rekening geschreven. Partituur en slagwerk zijn alleen van toepassing voor de muziekverenigingen.

Koren betalen alleen deelnemerskosten. Het geld wordt van uw rekening afgeschreven wanneer u bent geplaatst.
Eenmaal afgeschreven wordt het niet terugbetaald.
Reis en overtocht zijn uiteraard voor eigen rekening. U dient, voor zover van toepassing, uw eigen lessenaar mee te nemen. Hebt u interesse voor een buitenoptreden in de muziekkoepel, dan moet u dit aangeven op het aanmeldingsformulier.
De eilanders en de toeristen zullen dit zeer op prijs stellen.

FESTIVALREGLEMENT

De koren dienen de partituren van de te beoordelen werken mee te nemen naar Schiermonnikoog. Graag vooraf in tweevoud inleveren bij de concourssecretaris.
De beoordeling van uw optreden vindt plaats door 2 juryleden. Zij schrijven een verslag en geven een eindscore op het programma. Maximaal zijn er 100 punten te behalen. Op de uitslag van de jury is geen beroep mogelijk.

KLASSEN, TIJDSDUUR EN INSPELEN

Muziekverenigingen dienen uit te komen in de afdeling waarin men landelijk is ingedeeld bij de muziekbonden. Wanneer geen landelijke indeling bekend is, vindt indeling plaats in de afdeling waarin het muziekwerk thuis hoort. Op het festivalpodium mag niet worden afgestemd. In verband met een vlot verloop dient iedere muziekvereniging een plattegrond van de opstelling slagwerk te mailen naar het festival secretariaat.
In verband met de grote deelname en de beschikbare tijd, wordt er geen inspeelwerk bij de muziekverenigingen toegestaan. Voor de muziekverenigingen is 15 á 20 minuten beschikbaar waarbinnen men moet opstellen en een groot werk moet spelen. Iedere muziekvereniging mag voor het optreden inspelen / afstemmen in het dorpshuis “Ons centrum”, Torenstreek 18a, dat hiervoor is gehuurd. Voor dit festival zijn voor de hoogst geplaatste koren en voor de hoogst geplaatste orkesten enkele eretekens te winnen.

KOREN

Voor de koren is maximaal 20 minuten beschikbaar waarin men een samengesteld programma mag uitvoeren maar waarbij minstens 1 werk a capella moet worden gezongen, opstellen op podium inbegrepen. Tijdsoverschrijding is niet toegestaan.
Er wordt geen indeling gemaakt in klassen, maar elk koor krijgt een beoordeling op het gezongen repertoire. Er is een piano aanwezig in de GotTjark. Voor het buitenoptreden is er een elektrische piano aanwezig.
De koren kunnen inzingen in de Mavo aan het Kerklaantje.

De OMF stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigen of andermans bezittingen.

Opgaveformulier voor zangverenigingen: 

Dit formulier is nog niet beschikbaar.