Voorzitter
email: smp@omfryslan.nl
Secretaris
Annet Althuisius
Snakkerbuorren 4c
8462 TC Rotstergaast
tel.: 0513-631917
email: a.althuisius@outlook.com
Algemeen lid
Rients van Wier
Skoalstrjitte 10
9047 JT Minnertsga
Algemeen lid
Gerard Nijkamp