Informatie over het op 9 maart 2019 te houden Voorjaarsconcertconcours

 

Concourssecretaris: Gerda T. Canrinus
Louw Doniastraat 2-209
8607 AT Sneek
06-28501515

Sluitingsdatum 21 januari 2019 of als het concours vol.  VOL IS VOL!!
Na inschrijving, ontvangt u een machtiging (SEPA) formulier. Ingevuld en ondertekent sturen naar de concourssecretaris, bij ontvangst is de vereniging geplaatst voor deelname, dit op volgorde van binnenkomst SEPA formulier.

Na definitieve plaatsing voor het concertconcours wordt de bijdrage van uw rekening afgeschreven. Er kan geen terugstorting plaats vinden.

Vanaf 21 januari 2019 kunnen de te spelen werken niet meer worden veranderd.

Kosten deelname:

kosten aantal muzikant * €   6,50

Huur partituren per set    € 45,00

Huur slagwerk                 € 35,00

1. LEDENLIJSTEN

Gelijktijdig met het aanmeldingsformulier dient u de ledenlijst op te sturen waarin worden vermeld: namen, adressen, geboorte data, en bespeelde instrumenten van de leden/vervangers. Het aantal vervangers mag ten hoogste 4 bedragen en dit mogen geen beroepsmusici zijn (zie reglementen)

2. PARTITUREN JURYLEDEN

De partituren voor de drie juryleden worden door de organisatie verzorgd. Dit geldt voor de partituren van het verplichte werk en voor de partituren van het vrije werk. Iedere vereniging betaalt hiervoor een bedrag van € 45,00 per werk.

3. BEOORDELING/ WAARDERING INSPEELWERK

Een inspeelwerk mag niet langer dan maximaal 5 minuten duren. Voor de jurering van koralen zijn de volgende partituren aanwezig:

  • 7 koraalbewerkingen van Jan de Haan NFCM uitgave 1988
  • 20 koraalbewerkingen van Sierd de Boer CBMF uitgave 1991
  • NFCM uitgave “150 Psalmen” 1990
  • NFCM uitgave “Laudate Dominum” 1, 2, 3 en 4
  • NFCM uitgave “Bach koralen”
  • 120 Hymnes for Brass Band.

Voor andere werken/ koraalbewerkingen dient u vroegtijdig vier partituren in te leveren.

4. VOLGORDE VAN OPTREDEN

Zoals bekend is de volgorde van een concours vanaf de laagste tot de hoogste divisie. Een uur voorafgaand aan uw/de geplande tijd dienen de verenigingen beschikbaar te zijn.

5. SLAGWERK

Het gebruik van, beschikbaar gesteld slagwerk, is verplicht. Verenigingen betalen hier € 35,00 huur voor

6. INSPEELRUIMTE

Het inspelen vindt plaats in de door de bond aangewezen ruimte Entree voor muzikanten en publiek is alleen mogelijk via de hoofdingang.

 

Middels onderstaand formulier kunt u uw muziekvereniging aanmelden voor het voorjaarsconcertconcours.

Concertconcours 9 maart 2019

Najaarsconcours "De Lawei"