De OMF organiseert jaarlijks, in het voorjaar en in het najaar, een theorie- en een praktijkexamen, voor blazers en slagwerkers. Hiervoor kunt u altijd inschrijven ongeacht het aantal kandidaten.
Deze examens worden gehouden in Leeuwarden.

De OMF biedt ook de mogelijkheid examens te houden bij uw eigen vereniging. Eventueel kan dat ook in combinatie met een aantal verenigingen uit de buurt. Voorwaarde is wel, dat u over voldoende en goede faciliteiten moet beschikken voor het examen. Voor het organiseren van een examen bij een vereniging moeten er minimaal 12 kandidaten zijn.

De examens worden gehouden onder auspiciën van de KNMO en Kunstconnectie en worden afgenomen door een bevoegde gecommitteerde. De docent wordt geacht bij het praktijkexamen aanwezig te zijn.

Kosten voor het theorie-examen, voor zowel blazers en slagwerkers € 10,00 voor alle niveaus.

Kosten voor het praktijkexamen, alleen slagwerkers:
A examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 40,00
B examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 45,00
C examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 50,00
D examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 55,00
Alleen de verplichte module:
Voor A: € 20,00; Voor B: € 25,00; Voor C: € 30,00; Voor D: € 35,00
Voor 1 keuzemodule, geldt voor alle niveaus, € 10,00

Examens 2018
Theorie examen blazers en slagwerkers in het najaar:
Leeuwarden: 20 oktober, sluitingsdatum 22 september 2018

Het praktijkexamen slagwerk op 24 november 2018 te vervallen.

Mochten er leerlingen zijn, die dit jaar of begin volgend jaar examen moeten doen, geef je dan op.

Dan gaan we kijken, wanneer en waar dit examen zal plaats vinden.

Onderstaand het inschrijfformulier. Aanmelding kan alleen via dit formulier.
Na aanmelding ontvangt u het SEPA-formulier ter ondertekening. Pas na ontvangst van het SEPA-formulier is de aanmelding voor het examen definitief.

Vul de gegevens goed in. Zo komen ze ook op het diploma te staan.

De examencommissie

 

Examens slagwerkers

Aanmeldingsformulier Examens slagwerkers
  • Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van een diploma. Wees correct met het invullen van de gevraagde gegevens
  • De volgende gegevens in te vullen door de docent
  • Kosten praktijk A: € 30,00 B: € 30,00 C: € 35,00 D: € 45,00
  • Kosten theorie: € 10,00