Vestigingsplaats

Naam vereniging

 
Alkmaar Soli Deo Gloria  
Anjum Hallelujah  
Appelscha Laudando  
Arum Wubbenus Jacobs  
Akkrum Muziekvereniging Harmonie  
Åldeboarn Muziekvereniging Concordia  
Augustinusga De Bazuin  
Bakkeveen Brassband Opsterlân  
Bakhuizen Euphonia  
Bakhuizen De Snippefangers  
Balk Concordia  
Beetgum Harmonie  
Beetgumermolen Looft den Heer  
Beetsterzwaag Muziekvereniging Euterpe  
Berltsum Muzykferiening ‘OpMaat’  
Blauwhuis Fanfare Blauwhuis  
Blauwhus Swalkers de Blauwhûs  
Bolsward Oranje  
Bolsward Showband Hollandia  
Bolsward Frysk Fanfare Orkest  
Boornbergum Looft den Heer  
Britsum De Bazun  
Buitenpost Concordia  
Buitenpost De Wâldsang  
Burgum Burgumer Muziekver. Legato  
Burgum Drumband de Marko’s  
     
Burgwerd Excelsior  
Burum Advendo  
Damwoude Ere zij God  
De Knipe Crescendo  
De Tike Soli Deo Gloria  
De Westereen Muziekvereniging Ons Genoegen  
Deinum Advendo Deinum/Boksum/Blessum  
Doezum Beatrix  
Dokkum DruMa Oranje  
Dokkum Stedelijke Harmonie Dockum  
Dokkum Release  
Dokkum Oranje  
Dokkum Fryslân 50+  
Dokkum Showband DOMUKO  
Dokkum Showband Domuko  
Donkerbroek De Bazuin  
Donkerbroek Excelsior  
Drachten Drachtster Harmonie  
Drachten Concordia  
Drachten CMV Crescendo  
Drachten Nova Color Guard  
Drachten Fryslan Brass  
Drachtstercompagnie Hallelujah  
     
Driesum-Wouterswoude Excelsior  
Dronryp Kunst en Genoegen  
Easterein Wilhelmina  
Easterwierrum Ons Ideaal  
Echten Us Ideael – Nieuw Leven  
Ee-Engwierum Lauwersfanfare  
Eestrum Joost Wiersma  
Elsloo Concordia  
Ferwert Excelsior  
Franeker Advendo  
Franeker Gerrit Heeringa Orkest  
Franeker Showkorps Sternse Slotlanders  
Franeker Stedelijk Muziekcorps Harmonie  
Friesland Frysk Jeugd Fanfare Orkest  
Gaastmeer Concordia  
Garyp Chr. Muziekvereniging Looft den Heer  
Gerkesklooster Gloria Deï  
Gorredijk Muziekvereniging De Vlecke  
Grijpskerk Walke Hofstee Brass Ensemble  
Grou Apollo  
Harkema It Heideblomke  
Harlingen Stedelijke Muziekvereniging  
Harlingen Hosanna  
Haulerwijk-Waskemeer Excelsior  
Heeg Crescendo  
Oudeschoot Advendo  
Heerenveen Heerenveens Muziek Corps  
Heerenveen Pro Rege  
Heerenveen De Glasblazers  
Hijum Crescendo  
Hollum Ameland Forza Musica  
Holwerd Crescendo  
Holwerd De Bazuin  
Hoorn/Terschelling Jubal  
Idskenhuizen Crescendo  
IJlst Concordia  
It Heidenskip Studio  
Jonkerslân O.K.K.  
Joure Concordia  
Joure Con Spirito  
Joure Jouster Fanfare  
Jubbega-Hoornsterzwaag Excelsior  
Jutrijp-Hommerts Ere Zij God  
Kimswerd Oefening Kweekt Kunst  
Kollum Wilhelmina  
Kollumerzwaag Juliana  
Kootstertille VIOS malletband  
Kootstertille V.I.O.S.  
Koudum Ny Libben  
Langezwaag Frysk Harmony Orkest  
Leeuwarden Da Capo  
Leeuwarden Frysk Senioren Orkest  
Leeuwarden “Ons Genoegen”  
Leeuwarden Traditional Collective Drum Corps  
Leeuwarden Hosannah  
     
Leeuwarden Gaham Lowlander Pipes&Drums  
Leeuwarden Pasveerkorpsen  
Leeuwarden Soli Brass  
Lemmer Muziek- en Zangvereniging Excelsior  
Lemmer Crescendo  
Lioessens Advendo  
Lollum Asaf  
Luttelgeest Melodia  
Makkinga Crescendo  
Makkum Hallelujah  
Mantgum Symph Harmonie orkest H2002  
Marrum De Eendracht  
Marrum De Eendracht drumband  
Marssum Ons Genoegen  
Marum Harmonie  
Menaam Constantia  
Menaldum Halleluja  
Menaldum Dweilorkest ‘De Menaemer Feintsjes’  
Menaldum CMH, drumfanfare  
Minnertsga Oranje  
Munnekezijl Tida Kira  
Nes Soli Deo Gloria  
Nes Ameland Brassband Canite Tuba  
Nijland Excelsior  
Noardburgum Bernlef  
Noordwolde De Woudklank  
Oentsjerk De Bazuin  
Olderberkoop Harmonie Brocante  
Oosternijkerk UDI  
Oosterwolde Muziekvereniging Oosterwolde  
Oosthem Hald Moed  
Opeinde-Nijega Jeduthun  
     
Opsterland e.o. Spijkerpakkenband  
Oude en Nw.Bildtdijk Blaast de Bazuin  
Oudebildtzijl Excelsior Oudebildtzijl  
Oudega Apollo Foarút  
Oudega Sm. Looft den Heer  
Oudega SWF Eendracht Maakt Macht  
Oudehorne De Vrije Fries  
Ouwsterhaule Excelsior  
Parrega Excelsior  
Pingjum Harmonie  
Ried Lyts Begjin  
Rinsumageest Soli Deo Gloria  
Rottevalle Muziekvereniging Polyphonia  
Rottevalle De Bazuin  
Scharnegoutum Excelsior  
Schraard Excelsior  
Schiermonnikoog Inter Nos  
Sexbierum Concordia  
Sexbierum Concordia druma  
Sloten Muziekvereniging Stêd Sleat  
Sneek Advendo Korpsen  
Sneek Hymne Koraalorkest  
Sneek De Harmonie  
Sneek Stedelijk Muziekkorps Sneek  
Sneek Impact Colorguard Sneek  
Spannum Oranje Spannum  
Spannum Greide Brass Spannum  
St. Annaparochie Saxofoonkwartet Quatre Forte  
St. Annaparochie/Vrouwenparochie Burdine  
Stavoren De Lytse Sudwesthoeke  
Stiens Studio  
Stiens Takostu  
Suawoude Speelt Wel  
Sumar De Lofstem  
Surhuisterveen Blaast de Bazuin  
Surhuizum Exselsior  
Ternaard Euphonia  
Tijnje De Bazuin  
Tjerkwerd Eensgezindheid  
Triemen-Westergeest De Bazuin  
Tzum Prijst den Heer  
Tzummarum De Bazuin  
Ureterp De Bazuin  
Ureterp Fanfare Oerterp  
Ureterp Showband Oerterp  
Ureterp/Fr.-Palen De Lofklank  
Veenwouden Fryske Twirlfamkes  
Vlieland Vlielands Fanfarecorps  
Wanswerd Concordia  
Weidum Harmonie  
Welsrijp Concordia  
Wergea Muziekferiening De Kriich  
West-Terschelling Schylge  
Wijckel Melodia  
Wijnjewoude Euphonia  
Wirdum Looft den Heere  
Witmarsum Nij Libben  
Wolvega Muziekvereniging “De Harmonie”  
Wolvega Euphonia  
Wommels Euphonia  
Wons Hosanna  
Workum Crescendo  
Zwaagwesteinde Harmonia