Vestigingsplaats

Naam vereniging

Alkmaar Soli Deo Gloria
Anjum Hallelujah
Appelscha Laudando
Arum Wubbenus Jacobs
Akkrum Muziekvereniging Harmonie
Aldeboarn Muziekvereniging Concordia
Augustinusga De Bazuin
Bakkeveen Brassband Opsterlân
Bakhuizen Euphonia
Bakhuizen De Snippefangers
Balk Concordia
Beetgum Harmonie
Beetgumermolen Looft den Heer
Beetsterzwaag Muziekvereniging Euterpe
Berltsum Muzykferiening ‘OpMaat’
Blauwhûs Fanfare Blauwhuis
Blauwhûs Swalkers de Blauwhûs
Bolsward Oranje
Bolsward Showband Hollandia
Bolsward Frysk Fanfare Orkest
Boarnburgum Looft den Heer
Britsum De Nije Bazún
Buitenpost De Wâldsang
Burgum Burgumer Muziekver. Legato
Burgum Drumband de Marko’s
Burgwerd Excelsior
Burum Advendo
Damwâld Ere zij God
De Knipe Crescendo
De Tike Soli Deo Gloria
Deinum Advendo Deinum/Boksum/Blessum
Doezum Beatrix
Dokkum DruMa Oranje
Dokkum Stedelijke Harmonie Dockum
Dokkum Release
Dokkum Oranje
Dokkum Fryslân 50+
Dokkum North Frisian Percussion Corps
Donkerbroek De Bazuin
Donkerbroek Excelsior
Drachten Drachtster Harmonie
Drachten Concordia
Drachten CMV Crescendo
Drachten Nova Color Guard
Drachten Fryslân Brass
Drachtstercompagnie Hallelujah
Driesum-Wouterswoude Excelsior
Dronryp Kunst en Genoegen
Easterein Wilhelmina
Easterwierrum Ons Ideaal
Echten Us Ideael – Nieuw Leven
Ee-Engwierum Lauwersfanfare
Eestrum Joost Wiersma
Elsloo Concordia
Ferwert Excelsior
Franeker Advendo
Leeuwarden Gerrit Heeringa Orkest
Franeker Showkorps Sternse Slotlanders
Franeker Stedelijk Muziekcorps Harmonie
Gaastmeer Concordia
Garyp Chr. Muziekvereniging Looft den Heer
Gerkesklooster Gloria Deï
Gorredijk De Vlecke
Grou Apollo
Harkema It Heideblomke
Harlingen Stedelijke Muziekvereniging
Harlingen Hosanna
Haulerwijk-Waskemeer Excelsior
Heeg Crescendo
Oudeschoot Advendo
Heerenveen Heerenveens Muziek Corps
Heerenveen Pro Rege
Heerenveen De Glasblazers
Hijum Crescendo
Hollum Ameland Forza Musica
Holwerd Crescendo
Holwerd De Bazuin
Hoorn/Terschelling Jubal
Idskenhuizen Crescendo
IJlst Concordia
It Heidenskip Studio
Jonkerslân O.K.K.
Joure Concordia
Joure Con Spirito
Joure Jouster Fanfare
Jutrijp-Hommerts Ere Zij God
Kimswerd Oefening Kweekt Kunst
Kollum Wilhelmina
Kootstertille VIOS malletband
Kootstertille V.I.O.S.
Koudum Ny Libben
Langezwaag Frysk Harmony Orkest
Leeuwarden Da Capo
Leeuwarden Frysk Senioren Orkest
Leeuwarden Ons Genoegen
Leeuwarden Traditional Collective Drum Corps
Leeuwarden Hosannah
Leeuwarden Graham Lowlander Pipes & Drums
Leeuwarden Pasveerkorpsen
Leeuwarden Soli Brass
Lemmer Muziek- en Zangvereniging Excelsior
Lemmer Crescendo
Lioessens Advendo
Lollum Asaf
Luttelgeest Melodia
Makkinga Crescendo
Makkum Hallelujah
Mantgum Symph Harmonie orkest H2002
Marrum De Eendracht
Marrum De Eendracht drumband
Marssum Ons Genoegen
Marum Harmonie
Menaam Constantia
Menaldum Halleluja
Menaldum Dweilorkest ‘De Menaemer Feintsjes’
Menaldum CMH drumfanfare
Minnertsga Oranje
Munnekezijl Tida Kira
Nes Soli Deo Gloria
Nes Ameland Canite Tuba
Nijland Excelsior
Noardburgum Bernlef
Noordwolde De Woudklank
Oentsjerk De Bazuin
Olderberkoop Harmonie Brocante
Oosternijkerk UDI
Oosterwolde Muziekvereniging Oosterwolde
Oosthem Hald Moed
Opeinde-Nijega Jeduthun
Opsterland e.o. Spijkerpakkenband
Oude en Nieuwe Bildtdijk Blaast de Bazuin
Oudebildtzijl Excelsior Oudebildtzijl
Oudega Apollo Foarút
Oudega Sm. Looft den Heer
Oudega SWF Eendracht Maakt Macht
Oudehorne De Vrije Fries
Ouwsterhaule Excelsior
Parrega Excelsior
Pingjum Harmonie
Rinsumageast Soli Deo Gloria
Rottevalle Polyphonia
Rottevalle De Bazuin
Scharnegoutum Excelsior
Schraard Excelsior
Schiermonnikoog Inter Nos
Sexbierum Concordia druma
Sloten Muziekvereniging Stêd Sleat
Sneek Advendo Korpsen
Sneek Hymne Koraalorkest
Sneek Fanfare Harmonie
Sneek Stedelijk Muziekkorps Sneek
Sneek Impact Colorguard Sneek
Spannum Oranje Spannum
Spannum Greide Brass Spannum
St. Annaparochie Saxofoonkwartet Quatre Forte
St. Anna/Vrouwenparochie Burdine
Stavoren De Lytse Sudwesthoeke
Stiens Takostu
Suwâld Speelt Wel
Sumar De Lofstem
Surhuisterveen Blaast de Bazuin
Ternaard Euphonia
Tijnje De Bazuin
Tjerkwerd Eensgezindheid
Triemen-Westergeest De Bazuin
Tzummarum De Bazuin
Ureterp De Bazuin
Ureterp Fanfare Oerterp
Ureterp Showband Oerterp
Ureterp/Fr.-Palen De Lofklank
Veenwouden Fryske Twirlfamkes
Vlieland Vlielands Fanfarecorps
Wanswerd Concordia
Weidum Harmonie
Welsrijp Concordia
Wergea De Kriich
West-Terschelling Schylge
Wijckel Melodia
Wirdum Looft den Heere
Witmarsum Nij Libben
Wolvega Muziekvereniging “De Harmonie”
Wolvega Euphonia
Wommels Euphonia
Wons Hosanna
Workum Crescendo
Zwaagwesteinde Chr. Brassband Westersweach