Vestigingsplaats

Naam vereniging

Alkmaar Soli Deo Gloria Alkmaar
Anjum Hallelujah Anjum
Appelscha Laudando Appelscha
Arum Wubbenus Jacobs Arum
Akkrum Muziekvereniging Harmonie Akkrum
Åldeboarn Muziekvereniging Concordia Aldeboarn
Augustinusga Bazuin de Augustinusga
Bakkeveen Brassband Opsterlan
Bakhuizen Euphonia Bakhuizen
Bakhuizen De Snippefangers
Balk Concordia Balk
Beetgum Harmonie Beetgum
Beetgumermolen Looft den Heer, Beetgumermolen
Beetsterzwaag Muziekvereniging Euterpe
Berltsum Muzykferiening ‘OpMaat’
Blauwhuis Fanfare Blauwhuis
Blauwhus Swalkers de Blauwhûs
Bolsward Oranje Bolsward
Bolsward Showband Hollandia
Bolsward Frysk Fanfare Orkest Bolsward
Boornbergum Looft den Heer, Boornbergum
Britsum De Bazun Britsum
Buitenpost Concordia Buitenpost
Buitenpost Waldsang de Buitenpost
Burgum Apollo
Burgum Drumband de Marko’s Burgum
Burgum Hallelujah Burgum
Burgwerd Excelsior Burgwerd
Burum Advendo Burum
Damwoude Ere zij God Damwoude
De Knipe Crescendo
De Tike Soli Deo Gloria De Tike
De Westereen Muziekvereniging Ons Genoegen
Deinum Advendo Deinum/Boksum/Blessum
Doezum Beatrix
Dokkum DruMa Oranje
Dokkum Stedelijke Harmonie Dockum
Dokkum Release
Dokkum Oranje Dokkum
Dokkum Fryslan 50+, brassband Dokkum
Dokkum Showband DOMUKO
Dokkum Showband Domuko
Donkerbroek Bazuin de Donkerbroek
Donkerbroek Excelsior Donkerbroek
Drachten Drachtster Harmonie
Drachten Concordia Drachten
Drachten CMV Crescendo Drachten
Drachten Nova Color Guard
Drachten Fryslan Brass Drachten
Drachtstercompagnie Hallelujah Drachstercompagnie
Drachten Chr. Show en Drumfanfare Smalena
Driesum-Wouterswoude Excelsior Driesum-Wouterswoude
Dronryp Kunst en Genoegen
Easterein (Litt.) Wilhelmina Easterein (Litt)
Easterwierrum Ons Ideaal
Echten Us Ideael – Nieuw Leven
Ee-Engwierum Lauwersfanfare
Eestrum Muziekvereniging Joost Wiersma
Elsloo Concordia Elsloo
Ferwert Excelsior Ferwert
Franeker Advendo, cmv,Franeker
Franeker Gerrit Heeringa Orkest
Franeker Showkorps Sternse Slotlanders
Franker Stedelijk Muziekcorps Harmonie
Friesland Frysk Jeugd Fanfare Orkest Friesland
Gaastmeer Concordia Gaastmeer
Garyp Chr. Muziekvereniging Looft den Heer
Gerkesklooster Gloria Deï Gerkesklooster
Gorredijk Muziekvereniging De Vlecke
Grijpskerk Walke Hofstee Brass Ensemble Grijpskerk
Grou Brassband Apollo
Harkema Heideblomke It Harkema
Harlingen Stedelijke Muziekvereniging Harlingen
Harlingen Hosanna Harlingen
Haulerwijk-Waskemeer Excelsior Haulerwijk-Waskemeer
 Heeg Crescendo Heeg
Oudeschoot Brassband Advendo Oudeschoot
Heerenveen Heerenveens Muziek Corps
Heerenveen Pro Rege Heerenveen
Heerenveen Glasblazers de Heerenveen
Hijum Crescendo Hijum/Finken
Hollum Ameland Forza Musica
Holwerd Crescendo
Holwerd Bazuin de Holwerd
Hoorn/Terschelling Jubal Hoorn
Idskenhuizen Crescendo Idskenhuizen
IJlst Concordia IJlst
It Heidenskip Studio It Heidenskip
O.K.K.Jonkerslân O.K.K.Jonkerslan
Joure Muziekvereniging Concordia
Joure Con Spirito
Joure Jouster Fanfare Joure
Jubbega-Hoornsterzwaag Muziekvereniging Excelsior
Jutrijp-Hommerts Ere Zij God Jutrijp-Hommerts
Kimswerd Oefening Kweekt Kunst
Kollum Wilhelmina Kollum
Kollumerzwaag Juliana Kollumerzwaag
Kootstertille VIOS malletband Kootstertille
Kootstertille V.I.O.S.Kootstertille
Koudum Muziekvereniging  Ny Libben
Langezwaag Frysk Harmony Orkest
Leeuwarden Da Capo Leeuwarden
Leeuwarden Frysk Senioren Orkest
Leeuwarden Muziekvereniging “Ons Genoegen”
Leeuwarden Traditional Collective Drum Corps
Leeuwarden Hosannah Leeuwarden
Leeuwarden De Oldehove Kapel
Leeuwarden Gaham Lowlander Pipes&Drums
Leeuwarden Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden
Leeuwarden Soli Brass Leeuwarden
Lemmer Muziek- en Zangvereniging Excelsior
Lemmer Crescendo Lemmer
Lioessens Advendo Lioessens
Lollum Asaf, cmv Lollum
Luttelgeest Melodia, Luttelgeest
Makkinga Crescendo
Makkum Hallelujah Makkum
Mantgum Symph Harmonie orkest H2002 Fryslân
Marrum Eendracht de Marrum
Marrum Eendracht de Marrum drumband
Marssum Ons Genoegen
Marum Harmonie
Menaam Vereniging Fanfare Constantia
Menaldum Halleluja Menaldum
Menaldum Dweilorkest ‘De Menaemer Feintsjes’
Menaldum CMH, drumfanfare Menaldum
Minnertsga Oranje Minnertsga
Munnekezijl Tida Kira Munnekezijl
Nes Soli Deo Gloria Nes
Nes Ameland Brassband Canite Tuba
Nijland Excelsior Nijland
Noardburgum Bernlef Noardburgum
Noordwolde De Woudklank Noordwolde
Oenkerk Bazuin de Oenkerk
Olderbekoop Harmonie Brocante
Oosternijkerk UDI Oosternijkerk
Oosterwolde Muziekvereniging Oosterwolde
Oosthem Hald Moed Oosthem
Opeinde-Nijega Jeduthun Opeinde-Nijega
Oppenhuizen-uitwellingerga E & E Brass
Opsterland e.o. Spijkerpakkenband Opsterland
Oude en Nw.Bildtdijk Blaast de Bazuin Oude en Nw.Bildtdijk
Oudebildtzijl Excelsior Oudebildtzijl
Oudega Apollo Foarút
Oudega Sm. Looft den Heer, Oudega Sm.
Oudega SWF Eendracht Maakt Macht Oudega
Oudehorne De Vrije Fries
Ouwsterhaule Excelsior Ouwsterhaule
Parrega Excelsior Parrega
Pingjum Harmonie
Ried Lyts Begjin
Rinsumageest Soli Deo Gloria Rinsumageest
Rottevalle Muziekvereniging Polyphonia
Rottevalle Bazuin de Rottevalle
Scharnegoutum Excelsior Scharnegoutum
Schraard Excelsior Schraard
Schiermonnikoog Inter Nos Schiermonnikoog
Sexbierum Concordia Sexbierum
Sexbierum Concordia Sexbierum druma
Sloten Muziekvereniging Stêd Sleat
Sneek Advendo Korpsen Sneek
Sneek Hymne Koraalorkest Sneek
Sneek Harmonie de Sneek
Sneek Stedelijk Muziekkorps Sneek
Sneek Impact Colorguard Sneek
Spannum Oranje Spannum
Spannum Greide Brass Spannum
St. Annaparochie Saxofoonkwartet Quatre Forte
St. Annaparochie/Vrouwenparochie Burdine, St. Annaparochie
Stavoren Lytse Sudwesthoeke de Stavoren
Stiens Studio
Stiens Takostu
Suawoude Speelt Wel Suawoude
Sumar Lofstem de Sumar
Surhuisterveen Blaast de Bazuin Surhuisterveen
Surhuizum Exselsior Surhuizum
Ternaard Euphonia, Ternaard
Tijnje Bazuin de Tijnje
Tjerkwerd Eensgezindheid, Tjerkwerd
Triemen-Westergeest Bazuin de Triemen-Westergeest
Tzum Brassband Tzum Prijst den Heer
Tzummarum Bazuin de Tzummarum
Ureterp Bazuin de Ureterp
Ureterp Fanfare Oerterp
Ureterp Showband Oerterp
Ureterp/Fr.-Palen Lofklank de Ureterp/Friesche Palen
Veenwouden Fryske Twirlfamkes
Vlieland Vlielands Fanfarecorps
 Wanswerd Concordia Wanswerd
Weidum Harmonie Weidum
Welsrijp Concordia Welsrijp
Wergea Muziekferiening De Kriich
West-Terschelling Schylge
Wijckel Melodia Wijckel
Wijnjewoude Euphonia Wijnjewoude
Wirdum Looft den Heere Wirdum
Witmarsum Nij Libben Witmarsum
Wolvega Muziekvereniging “De Harmonie”
Wolvega Euphonia, Wolvega
Wommels Euphonia, Wommels
Wons Hosanna Wons
Workum Crescendo Workum
Zwaagwesteinde Harmonia Zwaagwesteinde