INSCHRIJFFORMULIER “De Klank & Slach fan Fryslân”

HAFABRA solistenconcours voor blazers & kleine ensembles

op 25 mei 2024 in De Rinkelbom te Heerenveen, georganiseerd door de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân.

Ter informatie een aantal zaken op een rijtje:

Voor blazers:

De divisie waarin je uitkomt wordt bepaald door het muziekstuk dat je speelt. Zie hiervoor het repertorium op www.knmo.nl/repertoria-blaasmuziek-2. Staat het te spelen muziekstuk niet in het repertorium, maar wil je het wel graag spelen, dan dient het muziekstuk eerst goedgekeurd te worden. Hoe je dat moet aanpakken staat op www.knmo.nl/doelgroepen/blaasmuziek/incidentele-beoordeling-van-werken-voor-blaasmuziekconcoursen-via-ric

Voor slagwerkers:

Vanaf 1 juni 2017 bepaalt de moeilijkheidsgraad van het werk in welke divisie men optreedt. Het huidige repertorium geldt alleen nog als referentie kader is te vinden via op http://www.knmo.nl/repertoria-smp/

Voor alle deelnemers:

Het maximale aantal deelnemers is 75. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

De organisatie stelt twee pianisten beschikbaar voor de begeleiding.

De deelnemers maken zelf een afspraak voor het oefenen met de pianist en zorgen er voor dat de pianist de te spelen partij tijdig krijgt.

Eigen pianisten zijn ook van harte welkom

Deelnemers zorgen zelf voor twee partituren voor de jury. Deze sturen zij voor 17 april 2024 op naar de concourssecretaris in Garyp.

Vermeld bij aanmelding enkele gegevens over jezelf/ je ensemble t.b.v. de aankondiging

Deelnemerskosten zijn: € 12,00 per solist, € 20,00 per duo, € 28,00 per trio, € 40,00 per kwartet, € 50,00 per ensemble.

Concourssecretaris:

Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN  GARYP, deklankfanfryslan@gmail.com, tel. 0511-521098

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.