Afbeeldingsresultaat voor internationalization

Workshops Van Krimp naar Groei downloaden

De workshops die dit voorjaar zijn gehouden in het kader van Van Krimp naar Groei zijn hieronder te downloaden.

De workshop hoe repeteer je online zie bijgaande workshop

De workshop waterconcert is te downloaden met een klik op waterconcert

De workshop internationalisering is te downloaden met een klik op internationalisering

De workshop Fries Fondsen Forum is te downloaden met een klik op FriesFondsenForum

De workshop projectontwikkeling is te downloaden met een klik op projectontwikkeling

De workshops communicatie is te downloaden met een klik op communicatie

De workshop geldwerving en bedrijfspartners is te downloaden met een klik op geldwerving.

De workshop besturen in balans is te downloaden met een klik op besturen in balans

Zoom-workshop ‘Hoe repeteer je online?

In deze rare tijden van de Coronacrisis moeten we allemaal omschakelen en omdenken. Niet alleen qua werk en privéleven, maar ook qua vrijetijdsbesteding. Met name de muzikanten missen het samenspelen en repeteren.

In het verlengde van het OMF-project ‘Van krimp naar groei’ kregen wij veel vragen hierover. Hoe kan je nou toch op de een of andere manier online verdergaan. Juist nu de meesten thuiszitten is het belangrijk om toch verbonden te zijn. Er zijn zeker manieren om geweldige online sessies te organiseren en de muzikanten gemotiveerd en sociaal verbonden te houden in tijden van quarantaine! Het is alleen wel anders!

Op 30 maart heeft Jan-Willem van Kruyssen een Zoom-sessie bijgewoond georganiseerd door Vocal Leadership. De professionals die hierbij betrokken waren werden gevraagd om dit ook voor ons te organiseren. Op 18 april hebben zij hun aanpak met de 62 deelnemers gedeeld, om ze te inspireren en te motiveren. Ze gaven demonstraties, tips & tricks en beantwoordden vele vragen. Onder andere de volgende zaken kwamen aan bod:

–Waarom online repeteren, verschillende werkvormen, lengte van de sessies + pauzes.
–Waarom Zoom, veiligheid, functionaliteit, origineel geluid en visueel, Midi / YouTube / scherm-delen
–Fysiek, houding en adem. Share screen Logic & garageband, solfa lange noten, lesgeven op piano, deelscherm Sibelius, dansen op YouTube / ritme oefenen.

Team:
Merel Martens (Vocal Leadership/koordirectie/conservatoria Rotterdam en Tilburg)
Sander Gieling (muzikant, organisator van educatieve projecten voor zangers/dirigenten, IT)
Marlou Vriens (singer/songwriter, arrangeur, componist)
Jan-Willem van Kruyssen (muzikant/componist/producent, creatief producer, aanjager OMF)

Jan-Willem van Kruyssen (muzikant/componist/producent, creatief producer, aanjager OMF)

Volg de workshop via onderstaande film

Workshop Besturen in Balans

Mooi om te zien dat de workshop Besturen in Balans van 30 maart niet alleen inspireerde, maar dat er binnen het OMF-netwerk ook veel van elkaar te leren is! Er kwamen meerdere thema’s aan bod, zoals vergrijzing, teruglopende ledenaantallen, organisatiekracht, moeite om geschikte bestuursleden te vinden en het wegvallen van financieringsbronnen zoals de gemeentelijke subsidie. Maar er kwamen vooral veel goede voorbeelden en oplossingen voorbij…

Na een presentatie van de bevindingen aan de hand van de inventarisaties onder de ‘van krimp naar groei’-deelnemers en een uitwisseling met de 30 aanwezige bestuurders heeft de SESAM academie de eerste ervaringen met ons gedeeld, gevolgd door een actieve en inspirerende werksessie verzorgd door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst LKCA.

Dank nog voor de gastvrijheid Jouster Fanfare & Con Spirito!
En natuurlijk bedankt alle aanwezigen voor jullie input!

Veel belangstelling voor de workshop in Joure