Afbeeldingsresultaat voor internationalization

Workshops Van Krimp naar Groei downloaden

De workshops die dit voorjaar zijn gehouden in het kader van Van Krimp naar Groei zijn hieronder te downloaden.

De workshop waterconcert is te downloaden met een klik op waterconcert

De workshop internationalisering is te downloaden met een klik op internationalisering

De workshop Fries Fondsen Forum is te downloaden met een klik op FriesFondsenForum

De workshop projectontwikkeling is te downloaden met een klik op projectontwikkeling

De workshops communicatie is te downloaden met een klik op communicatie

De workshop geldwerving en bedrijfspartners is te downloaden met een klik op geldwerving.

De workshop besturen in balans is te downloaden met een klik op besturen in balans

Workshop Besturen in Balans

Mooi om te zien dat de workshop Besturen in Balans van 30 maart niet alleen inspireerde, maar dat er binnen het OMF-netwerk ook veel van elkaar te leren is! Er kwamen meerdere thema’s aan bod, zoals vergrijzing, teruglopende ledenaantallen, organisatiekracht, moeite om geschikte bestuursleden te vinden en het wegvallen van financieringsbronnen zoals de gemeentelijke subsidie. Maar er kwamen vooral veel goede voorbeelden en oplossingen voorbij…

Na een presentatie van de bevindingen aan de hand van de inventarisaties onder de ‘van krimp naar groei’-deelnemers en een uitwisseling met de 30 aanwezige bestuurders heeft de SESAM academie de eerste ervaringen met ons gedeeld, gevolgd door een actieve en inspirerende werksessie verzorgd door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst LKCA.

Dank nog voor de gastvrijheid Jouster Fanfare & Con Spirito!
En natuurlijk bedankt alle aanwezigen voor jullie input!

Veel belangstelling voor de workshop in Joure