Afbeeldingsresultaat voor internationalization

‘van krimp naar groei’-workshop: 1 juni 2019 Internationalisering

Na het inspirerende Friese Fondsen Forum van 11 mei jl. gaan we met jullie de mogelijkheden en kansen verkennen van internationalisering.

Enkele muziekverenigingen hebben in 2018 internationale ervaringen opgedaan en sommige (show)korpsen spelen met regelmaat over de grens. Er is echter weinig ervaring met grensoverschrijdende samenwerking. Vaak worden de voordelen en kansen die grensoverschrijdende samenwerking kan bieden onderschat.

Op 1 juni gaan we ervaringen delen en willen we jullie inspireren aan de hand van enkele spraakmakende voorbeelden. Daarbij komen meerdere aspecten aan bod, zoals:

Meerdere gasten zullen vanuit de praktijk toelichten wat internationalisering hen en hun organisatie heeft gebracht. De definitieve lijst met gasten wordt in de komende dagen op onze OMF-website en Facebook-pagina kenbaar gemaakt.

Heb je grensoverschrijdende ideeën/wensen/dromen; deel ze met ons. Op 7/8 juni zal de OMF aan een internationale conferentie van Amateo (European Network for Active Participation in Cultural Activities) deelnemen, dan kunnen we jullie feedback meenemen.

Workshop Internationalisering 1 juni 2019 9:30-12:00 (inloop vanaf 9:00)

Locatie: OBS De Cingel, Orxmasingel 16A, 9036 JW Menaam (Menaldum).

De bijeenkomst start om 9:30 en eindigt om 12:00. Van 12:00-13:00 is er optioneel een netwerklunch.

Graag vooraf aanmelden (tot 31 mei). Laat ons ook weten of je gebruik wilt maken van de netwerklunch. Aanmelden via: adragtsma@omfryslan.nl.

Graag tot 1 juni,

het ‘van krimp naar groei team’,

Jan-Willem, Amber, Jitze

Workshops Van Krimp naar Groei downloaden

De workshops die dit voorjaar zijn gehouden in het kader van Van Krimp naar Groei zijn hieronder te downloaden.

De workshop Fries Fondsen Forum is te downloaden met een klik op FriesFondsenForum

De workshop projectontwikkeling is te downloaden met een klik op projectontwikkeling

De workshops communicatie is te downloaden met een klik op communicatie

De workshop geldwerving en bedrijfspartners is te downloaden met een klik op geldwerving.

De workshop besturen in balans is te downloaden met een klik op besturen in balans

Workshop Besturen in Balans

Mooi om te zien dat de workshop Besturen in Balans van 30 maart niet alleen inspireerde, maar dat er binnen het OMF-netwerk ook veel van elkaar te leren is! Er kwamen meerdere thema’s aan bod, zoals vergrijzing, teruglopende ledenaantallen, organisatiekracht, moeite om geschikte bestuursleden te vinden en het wegvallen van financieringsbronnen zoals de gemeentelijke subsidie. Maar er kwamen vooral veel goede voorbeelden en oplossingen voorbij…

Na een presentatie van de bevindingen aan de hand van de inventarisaties onder de ‘van krimp naar groei’-deelnemers en een uitwisseling met de 30 aanwezige bestuurders heeft de SESAM academie de eerste ervaringen met ons gedeeld, gevolgd door een actieve en inspirerende werksessie verzorgd door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst LKCA.

Dank nog voor de gastvrijheid Jouster Fanfare & Con Spirito!
En natuurlijk bedankt alle aanwezigen voor jullie input!

Veel belangstelling voor de workshop in Joure