Besturen in Balans (i.s.m. SESAM academie en LKCA)
Datum: 30 maart
Tijd: 9:30-13:00
Locatie: De Triangel, Vegelinsweg 6a, 8501 BA Joure (Jouster Fanfare/Con Spirito)

Inleiding
Veel muziekverenigingen staan tegenwoordig voor grote uitdagingen. Problemen die verenigingen noemen zijn o.a.; vergrijzing, teruglopende ledenaantallen, organisatiekracht, moeite om geschikte bestuursleden te vinden en het wegvallen van financieringsbronnen zoals de gemeentelijke subsidie.
Met de workshop ‘Besturen in Balans’ maken wij de stand op van de ‘van krimp naar groei’-inventarisatie en gaan wij met jullie op zoek naar inspiratie en ideeën om het verenigingsleven te versterken en de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te beiden.

De werksessie na de pauze is interactief. Vergeet je mobieltje niet mee te nemen!

Programma
Na een presentatie van de bevindingen aan de hand van de inventarisaties onder de ‘van krimp naar groei’-deelnemers zal de SESAM academie de eerste ervaringen met ons delen.
In de pauze zullen onze gastverenigingen de Jouster Fanfare en Con Spirito zich kort voorstellen.
Hierna volgt een werksessie, verzorgd door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst LKCA.

In deze werksessie gaan we aan de slag met de taken, rollen en competenties van besturen. We brengen in beeld wat uitdagingen zijn voor bestuurders en hoe je daar mee om kunt gaan, wat je zelf doet en wat je aan anderen laat: doen&laten.

Als achtergrond zijn de volgende publicaties interessant om te lezen:
Passend besturen: https://www.lkca.nl/over-het-lkca/publicaties-lkca/passend-besturen
Verenigingsmonitor: https://www.lkca.nl/vrije-tijd/verenigingsmonitor-2018
https://www.lkca.nl/vrije-tijd/publicaties/vereniging-in-verandering

Schema
09:00 Inloop
09:30 Besturen aan de hand van de ‘van krimp naar groei’-inventarisatie (Jan-Willem van Kruyssen)
Eerste bevindingen SESAM academie (Rob Stol)
10:30 Pauze
10:45 Presentatie Jouster Fanfare / Con Spirity
11:00 Werksessie (Hans Nooijens)
12:30 Einde workshop (van 12:30-13:30 is er optioneel een netwerklunch)

T.b.v. de voorbereiding vragen wij je om je vooraf op te geven (tot 29 maart). Graag ook doorgeven of je gebruik wilt maken van de netwerklunch. Aanmelden via: adragtsma@omfryslan.nl.

Graag tot 30 maart!
Het KG-Team
Jan-Willem, Jitze & Amber

Downloads workshops

De workshops communicatie is te downloaden met een klik op communicatie

De workshop geldwerving en bedrijfspartners is te downloaden met een klik op geldwerving.