Van harte welkom op de internetsite van onze Bond.

Door gebruik te maken van deze site hopen we vele belangstellenden
op de hoogte te houden van onze activiteiten in ons mooie Friesland,
de provincie met vele muziekverenigingen.

Ook wanneer u vragen heeft, dan is deze site een richtingwijzer in de muziekwereld. Recente nieuwtjes uit onze muziekwereld, mededelingen,
wijzigingen, agenda’s en niet te vergeten inschrijvingen, uitslagen,
examens en foto’s proberen we zo actueel mogelijk
aan te bieden.

Mocht u tips of ideeën voor ons hebben, schroom niet deze te mailen.


Namens het bestuur,
Johan Meesters, voorzitter.