Vacature: Onafhankelijk en betrokken aanjager Amateurmuziek Fryslân

OMF logoGezocht: Onafhankelijk en betrokken aanjager Amateurmuziek Fryslân

De OMF (De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân met 200 aangesloten muziekverenigingen) is auteur van een visiedocument getiteld ‘van krimp naar groei’. In dit document wordt de ambitie neergelegd om het lokale en regionale culturele veld van Fryslân te versterken. Om hierin tot en met begin 2020 grote stappen te kunnen zetten is een onafhankelijke verbinder (aanjager) cruciaal. Iemand die er samen met het werkveld voor zorgt dat alle mogelijkheden om cultuurparticipatie en talentontwikkeling te stimuleren (nog) beter worden benut en die via de weg van aanjagen, verbinden, professionaliseren en ontwikkelen samen met het werkveld tot inspirerende producties komt.

Functie-inhoud
• De aanjager geeft de besturen van de verenigingen (nieuwe) kracht;
• de aanjager vergroot de participatie bij de verenigingen;
• de aanjager zorgt ervoor dat muziekonderwijs op scholen gebruik kan maken van de mogelijkheden van HaFaBra-verenigingen, helpt dit onderwijs vormgeven en werkt met het werkveld samen om talentontwikkeling te bevorderen;
• de aanjager zorgt voor nieuwe instroom bij de muziekverenigingen;
• de aanjager zoekt de samenwerking met festivals en theaters en zoekt de verbinding met bedrijven uit de regio om een tweejaarlijkse productie te realiseren;
• de aanjager helpt de HaFaBra-verenigingen met het regionaal en nationaal profileren;
• de aanjager helpt bij het ontwikkelen van projecten en het werven van fondsen;
• de aanjager koppelt de resultaten ook goed terug met OMF-leden en bestuur, het werkveld, beleidsmedewerkers en verantwoordelijke politici;
• de aanjager is verantwoordelijk voor additionele financiering van het plan en het in 2020 te organiseren ‘Waterfestival’.

Functie-eisen en profiel
• De aanjager is een ‘spin in het web’;
• de aanjager is een onafhankelijke bruggenbouwer;
• de aanjager zorgt, afgestemd op het gemeentelijk beleid en in samenwerking met lokale culturele partijen, voor het vergroten van de cultuurparticipatie;
• hiervoor moet de aanjager een prestatieverplichting durven aangaan. Dat wil zeggen dat de bijdrage aan de gemeentelijke en provinciale ambities op het gebied van cultuurparticipatie meetbaar moet zijn;
• de aanjager is een ervaren ZZP’er met een relevant (inter)nationaal netwerk;
• de aanjager is bedreven in fondsenwerving/sponsoring;
• de aanjager is onafhankelijk (dus niet professioneel werkzaam in de Friese culturele sector);
• de aanjager moet minimaal affiniteit hebben met de Friese HaFaBra;
• vanzelfsprekend heeft de aanjager goede contactuele eigenschappen en organisatorische kwaliteiten.

Arbeidsvoorwaarden
Een opdracht wordt verstrekt tot het voorjaar van 2020. De aanjager zal zo spoedig mogelijk aan het werk gaan op basis van een verstrekte subsidie van de provincie Fryslân. Geboden wordt een ZZP-contract voor 3 dagen per week waarbij het OMF zal fungeren als opdrachtgever. De aanjager wordt 1 dag per week ondersteund.

Inlichtingen en sollicitaties
Voor meer informatie (waaronder inzage in het document ‘van krimp naar groei’) kunt u contact opnemen met:
– Jan Sietse Haarsma, bestuurslid van het OMF, jansietse.haarsma@gmail.com of 06-26888188.
– Johan Meesters, voorzitter OMF, voorzitter@omfryslan.nl of 06-10362506

Sollicitaties, voorzien van curriculum vitae, kunnen per e-mail worden verstuurd aan jansietse.haarsma@gmail.com . De inzendtermijn sluit op 14 oktober a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geld voor ‘Van krimp naar groei’; Nu aan de slag!

Het OMF bestuur kreeg deze week van de Provincie Fryslân een mooie positieve bevestiging op een plan en subsidieaanvraag. We krijgen tot begin 2020 van de provincie €100.000 om te werken aan groei en ontwikkeling van onze verenigingen. Dat is goed nieuws wat we natuurlijk GRUTSK met jullie willen delen.
Maar daarnaast vragen we ook advies aan jullie..

Tijdens onze jaarvergadering vertelden we dat we als OMF-bestuur een inspirerend gesprek met cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes en enkele cultuurbeleidsmedewerkers van de provincie Fryslân hadden gehad. Dit gesprek ging over het verleden, heden en de toekomst van de amateurmuziek en specifiek over die van oorsprong sterke HaFaBra-cultuur in Fryslân. Ook hadden we het over de neerwaartse trend in de Friese amateurmuziek wat betreft ledenbestand van onze verenigingen blaasmuziek, MTC en SMP, een ontwikkeling die haaks staat op de provinciale ambities voor zoveel mogelijk cultuurparticipatie. Een trend die de gedeputeerde en de provincie Fryslân nadrukkelijk als probleem bestempeld, en waarvoor ze de OMF (Orga­nisatie Muziekverenigingen in Fryslân) ‘vroeg’ als een belangrijke schakel om dit op te lossen.
Daarvoor hebben we het plan “van krimp naar groei” gemaakt. Met ons plan van een gezamenlijk gefinancierde Aanjager Amateurmuziek kunnen we tot het voorjaar van 2020 een hele slag maken en zo een bijdrage leveren aan de HaFaBra in Fryslân en daarmee zorgen voor meer cultuurparticipatie.

Aanjager voor de Amateurmuziek
Om het lokale en regionale culturele veld van Fryslân te versterken, is het belangrijk dat inwoners met muzikale aspiraties gekoppeld worden aan organisaties met een interessant aanbod of creatieve aspiraties. Dit bevordert de cultuurparticipatie. Een onafhankelijke verbinder (aanjager) die, op lokaal en regionaal niveau laagdrempelig en zichtbaar, vragen van inwoners verbindt met het aanbod en HaFaBra-verenigingen met de juiste overheidsloketten en het bedrijfsleven, is daarbij cruciaal. Iemand die er samen met het werkveld voor zorgt dat alle mogelijkheden om cultuurparticipatie en talentontwikkeling te stimuleren (nog) beter worden benut. Zo’n iemand willen wij inzetten om via de weg van aanjagen, verbinden, professionaliseren en ontwikkelen tot inspirerende producties te komen.

U kunt het volledige plan in de bijlage vinden. Een mooi document om ook GRUTSK op te zijn.

Uw hulp…
namen gevraagd
Omdat we snel willen beginnen zoeken we namen voor geschikte aanjagers/aanpakkers. Deze vraag leggen we eerst bij u als verenigingen neer. Het zou namelijk mooi zijn als er al een soort van verbinding is. Daarnaast zoeken we ook iemand voor ondersteunende taken. We verwachten dat de aanjager ongeveer 3 dagen in de week gaat werken en de ondersteuning 1 dag in de week. Heeft u namen voor een eventuele geschikte kandidaten, (Lees het profiel in het plan), geef dit dan door aan het OMF bestuur. Wij zijn bezig met een lijst van kandidaten, die we deze vacature kunnen voorleggen.

Verenigingen gezocht.
We vragen de aanjager echt om actief verenigingen te helpen. Vanuit de provincie is bepaald dat dit een gedeelte van onze verenigingen moet zijn, zodat dit ook als “onderzoek/voorbeeld” kan fungeren.

Wij zijn als OMF bestuur daarom op zoek naar zo’n 30 verenigingen.

Dat wil zeggen:
-20 verenigingen die écht in zwaar weer zitten. Die het water aan de lippen staat, die echt hulp nodig hebben. (Tobbers)
-10 verenigingen die het goed doen. Die met andere verenigingen hun successen willen delen, maar die zelf ook nog zeker successen wensen en daarbij hulp kunnen gebruiken. (Toppers)

We hebben zelf natuurlijk nagedacht over mogelijke manieren van kiezen van verenigingen, maar we willen deze vraag ook bij u neer leggen. Kent u tobbers of toppers die ondersteuning kunnen gebruiken of bent u zelf zo’n vereniging. Laat dit dan aan ons weten.

NB. De aanjager zal geen “Sint OMF” zijn, die veel aan de verenigingen cadeau doet, het geven zit hem vooral in ondersteunen en verbindingen leggen en met name versterken van bestuurskracht, zodat er ook een blijvende groei en ontwikkeling zal komen.

Snel reactie:
Omdat we snel willen beginnen willen we graag deze week tot 8 oktober namen voor mogelijke kandidaten ontvangen.
Ook is het zaak om binnenkort verenigingen te vinden. U kunt verenigingen of uw eigen vereniging tot 21 oktober aan ons doorgeven en het kan ook zijn dat we jullie benaderen.

U kunt uw reactie sturen naar voorzitter@omfryslan.nl

Bijlage: OMF projectplan ‘van krimp naar groei’-edited

Tien deelnemers zaalconcours OMF

Tien deelnemers op het zaalconcours van de OMF op zaterdag 17 november in De Lawei in Drachten.

Vereniging Vestiging vereniging div sectie
MV Concordia Elsloo 5e Fanfare
CMV Concordia Oldebroek 5e Fanfare
CMV Crescendo Lemmer 4e Fanfare
Brassband Heman Zuidwolde 4e Brassband
CMV Melodia Wijckel 4e Fanfare
Brassband Opsterland Frieschepalen – Bakkeveen 4e Brassband
Brassband Bernlef Noordburgum 4e Brassband
Brassband Ere Zij God Damwâld 3e Brassband
Chr.Fanfarekorps Concordia Wjelsryp 3e Fanfare
CMV Excelsior Grijpskerk 2e Fanfare

 

Gezocht: Het nieuwe HaFaBra-project voor de basisschool!

Korps in de klas2.0 zoekt leuke en vooral vernieuwende jeugdprojecten tussen scholen en orkesten. In Friesland is er in bijna elke stad en dorp wel een harmonie, fanfare of brassband te vinden en vaak worden er door deze orkesten jeugdprojecten georganiseerd op de lokale basisschool. Maar hoe zet je nou een spetterend jeugdproject op waarbij er een goede verbinding ontstaat tussen school, orkest en de kinderen?

Voor de school biedt KiK2.0 de mogelijkheid tot:
– Deskundigheidsbevordering van de docent
– Ontwikkelen van een HaFaBra-project wat herhaald kan worden
– Een uitgebreide samenwerking met het plaatselijke orkest
– Invulling geven aan het muziekonderwijs
– Het opzetten van een samenspeelgroep
– Begeleiding zodat het project onderdeel kan worden van de muzikale leerlijn

Voor het orkest biedt KiK2.0 de mogelijkheid tot:
– Werving nieuwe leerlingen
– Contact/samenwerking met de school
– Opzetten jeugdkorps/samenspeelgroep
– Deskundigheidsbevordering van de dirigent/docent van het orkest
– Het ontwikkelen van een programma wat na 1 à 2 jaar weer kan worden uitgevoerd.

Gezamenlijk gaan we aan de slag om een jeugdproject te ontwerpen wat aansluit op de wensen van de school en het orkest. Het doel is om een projectvorm op te zetten wat kan worden herhaald en waarbij zowel de muziekdocent van het orkest als de leerkracht van de school een belangrijke rol vervult.

Project Skeltemania wint KNMO Award 2018

Het project Skeltemania van Christelijke Muziekvereniging Excelsior Schraard is de winnaar van de KNMO Award 2018. Met de KNMO Award wil de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO) innovatie en creativiteit in de amateurmuzieksector stimuleren en vernieuwende initiatieven belonen. Bijzondere projecten, grensverleggende ontwikkelingen of innovatieve concepten komen in aanmerking voor de KNMO Award, waarvoor naast een trofee en oorkonde, drie geldprijzen beschikbaar zijn.

Alle geledingen van de KNMO werden uitgedaagd om deel te nemen aan deze eerste editie van de KNMO-Award. Het idee van de Award is afkomstig van de Belgische zusterorganisatie VLAMO. Voor de uitreiking van de prijzen is gekeken naar de beleving bij publiek en muzikanten en of de interactie en communicatie die van de activiteit uitgaat een blijvend effect heeft. De jury, bestaande uit Björn Bus (dirigent), Henk Guittart (dirigent en docent, daarnaast directeur/artistiek leider Orlandofestival), Johan Meesters (algemeen bestuurslid KNMO), Romy Montero (zangeres, musicalactrice en presentatrice) en Toon Peerboom (dagelijks bestuurslid en vicevoorzitter KNMO) heeft 24 inzendingen besproken en gewogen, met Skeltemania als uiteindelijke hoofdprijswinnaar. De 2e en de 3e plaats waren resp. voor Melodia Wijckel (Jouw smoel voor een goed doel) en de Jouster Fanfare (De Jouster toer).
Kijk voor meer informatie over het winnende project en de KNMO Award op https://skeltemania.nl/ en https://KNMO.nl/Award

Ook voor 2019 kunnen verenigingen weer projecten insturen via info@knmo.nl

Jongerenkoor Kielzog wint op Schiermonnikoog

Het jongerenkoor Kielzog uit Hoogezand heeft zaterdag 2 juni het 61ste Muziek- en Korenfestival op Schiermonnikoog gewonnen bij de koren. Het jeugdige gezelschap onder leiding van Wim van der Laar kreeg 91 punten van de jury. Tweede werd het jong vrouwenkoor Roxie uit Groningen dat 90 punten scoorde. Repete uit Groningen werd derde met 89 punten en ook de vierde plek was voor Groninger zangers, oftewel popkoor Estrellas uit de Martinistad dat 88 punten kreeg. Sjonge Jonge uit Grou werd met 87 punten vijfde.

Korpsen

Oranje uit Grootegast uitkomend in de 5e divisie en Heman Zuidwolde spelend in de 4e divisie behaalden beide met 90 punten de hoogste scores bij het korpsenfestival.

Overige uitslagen

3e divisie
1. Concordia, Welsrijp 88 punten
2. Hallelujah Makkum, 87 punten
3. Oranje Dokkum, 84,5 punten

4e divisie
1. Heman Zuidwolde, 90 punten
2. Nij Libben Koudum, 88,5 punten
3. Nij Libben Witmarsum, 87 punten

5e divisie
1. Oranje Grootegast 90 punten
2. Juliana Oldehove 88,5 punten
3. Jeduthun Opeinde 85,5 punten.