De slagwerkgroep van muziekvereniging Koningin Wilhelmina, Delfzijl behaalt het hoogst aantal punten

Zaterdag 5 november jl. was er een concertconcours voor slagwerkgroepen in De Tamboer te Hoogeveen. Het evenement werd georganiseerd door de doelgroepen Show, Mars en Percussie van de vier Noordelijke Muziekbonden, t.w.:  de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD), de Muziekbond Gelderland Flevoland (MBGF), de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (OBM) en de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF). Alle bonden zijn aangesloten bij de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie). Juryleden waren de heren Etienne Houben, Roel Jan Jongsma en Jan Geert Nagel. De jury leden beoordeelde de optredens als zeer verzorgd en van een goed niveau.

De totale uitslag:
2e divisie:
Woudklank Grootegast 85 punten 1e prijs met promotie.
1e divisie:
Chr. Muziekvereniging AMDG, Beilen 87,17 punten 1e prijs,
Chr. Muziekvereniging Wilhelmina, Bedum 85,33 punten, 1e prijs en
Muziekvereniging Koningin Wilhelmina 93 punten 1e prijs met onderscheiding.

De organisatie kan terugzien op een klein maar fijn concours. Het volgende concours is op 11 november 2023.

Inschrijving Noorderlijk Seniorenfestival 2022 geopend (inmiddels volgeboekt)

Het Seniorenfestival voor koren en korpsen 2022 is op woensdag 12 oktober 2022 in “de Flambou” te Surhuisterveen.

Korpsen mogen een programma spelen van maximaal 30 minuten en koren mogen een programma zingen van maximaal 20.
De uitnodigingsbrieven gaan binnenkort de deur uit.
Wil uw vereniging ook meedoen?
Opgave kan via de site www.omfryslan.nl/inschrijfformulier-seniorenfestival of via d.dam@planet.nl

Friese en Groningse bonden bundelen concoursen

Friese en Groningse bonden bundelen concoursen

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) en de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) gaan met ingang van november 2020 samenwerken op het gebied van concoursen. De bonden organiseren voortaan een gezamenlijk najaars- en voorjaarsconcours. Het gezamenlijke najaarsconcours wordt op 21 november 2020 gehouden in theater De Tamboer in Hoogeveen. Het voorjaarsconcours is op 13 maart 2021 in theater De Lawei in Drachten.

Tot dusver organiseerden beide muziekbonden een muziekconcours. Soms zelfs op dezelfde datum. Door de krachten te bundelen willen de beide bonden overlappingen voorkomen en muziekverenigingen meer mogelijkheden geven tot deelname aan een concours in het noorden.

Op deze wijze kunnen de steeds maar stijgende kosten van een concours gedeeld worden en hoeven de deelnemersbijdragen aan de concoursen voorlopig niet te stijgen. De te hanteren tarieven voor deelname aan het concours zullen bij beide bonden voortaan hetzelfde zijn.

Ook is het mogelijk tijdens beide concoursen deel te nemen als festivaldeelnemer. Dat biedt aan verenigingen, die qua bezetting of anderszins, niet kunnen meedoen om de prijzen de mogelijkheid hun prestaties te laten toetsen door een deskundige jury. Beide bonden willen de vaak wat kleinere verenigingen op deze wijze toch een podium bieden.

Door spreiding van de concoursen in het noorden hopen beide muziekbonden de mogelijkheid tot deelname van de noordelijke orkesten aan concours en festival te vergroten.

Beide partijen werken ook al met succes bij de organisatie van het concertconcours voor slagwerkgroepen.

Informatie over inschrijving is te vinden op de websites van beide bonden: www.mgdonline.nl en www.omfryslân.nl