OMF annuleert alle activiteiten tot de zomervakantie

OMF annuleert alle activiteiten tot de zomervakantie

Op 23 maart heeft de regering de corona-maatregelingen aangescherpt. dit houdt in ieder geval in dat bijeenkomsten tot 1 juni niet door kunnen gaan. Bijeenkomsten zijn evenementen, maar ook repetities of vergaderingen. Deze regel heeft dan ook als gevolg dat de OMF tot de zomervakantie al haar activiteiten annuleert. Enkele activiteiten zijn wel na 1 juni, maar omdat deelnemers en organisatoren zo niet kunnen voorbereiden is het niet mogelijk om zaken door te laten gaan. Dit geeft ook helderheid.

Geannuleerde OMF activiteiten zijn: 
– 4 april: theorie-examen slagwerkers en blazers;
– 16 mei: De Klank & Slach fan Fryslân (Provinciaal solistenconcours);
– 5 en 6 juni: Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog;
– 20 juni: praktijkexamens blazers en slagwerkers;
– 21 juni: Waterconcert in Leeuwarden
* Deelnemers hebben hierover mail ontvangen over het vervolg en eventuele teruggave van inschrijfgelden.

Uiteraard vinden wij dit jammer, maar gezien deze omstandigheden is het logisch. Gezondheid van iedereen in Nederland is belangrijkers.
Ook is het ontzettend spijtig dat verenigingen niet bij elkaar kunnen komen om hun hobby te beoefenen. Juist in deze tijd is “samengevoel” belangrijk. Toch is dit ook een logische en begrijpelijke regel en we gaan er vanuit dat alle verenigingen zich aan deze maatregelingen houden. De KNMO behartigt in deze corona-tijd al onze belangen. Dat is fijn en wenselijk, want zo krijgt ook een ieder dezelfde informatie en dezelfde adviezen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website: www.knmo.nl/knmo-over-coronavirus
Houdt ook Facebookberichten en Klankwijzerberichten goed in de gaten i.v.m. tips en vragen, maar ook i.v.m. mooie initiatieven (bv samen online muziek maken, digitale solistenwedstrijd …)

Wij wensen iedereen de komende tijd sterkte toe, uiteraard gezondheidswensen voor iedereen.

Met vriendelijke groet,
Johan Meesters
Voorzitter OMF
 

Muziekexamens 4 april en 20 juni

Muziekexamen 4 april en 20 juni 2020

Beste examenkandidaten,

Na overleg binnen het bestuur van Jeugd & Educatie hebben wij besloten dat het theorie-examen van 4 april en de praktijkexamens van 20 juni komen te vervallen. Dit in verband met het COVID-19 virus.

Wij gaan de examens niet inhalen. De inschrijvingen die er zijn komen op de lijst van de examens in het najaar te staan.
Ook de betalingen voor het theorie-examen van 4 april mogen gedaan worden, gelden voor 10 oktober.

Het volgende theorie-examen is 10 oktober 2020.
Het volgende praktijkexamen blazers is op 28 november en het praktijkexamen slagwerk op 12 december.

Mochten jullie deze data niet kunnen, dan graag even per mail afmelden.
Het eventuele inschrijfgeld wat betaald is krijgen jullie dan retour.

Met vriendelijke groet,

Jitze van den Berg en Amber Dragtsma
Team Jeugd & Educatie OMF

Friese en Groningse bonden bundelen concoursen

Friese en Groningse bonden bundelen concoursen

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) en de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) gaan met ingang van november 2020 samenwerken op het gebied van concoursen. De bonden organiseren voortaan een gezamenlijk najaars- en voorjaarsconcours. Het gezamenlijke najaarsconcours wordt op 21 november 2020 gehouden in theater De Tamboer in Hoogeveen. Het voorjaarsconcours is op 13 maart 2021 in theater De Lawei in Drachten.

Tot dusver organiseerden beide muziekbonden een muziekconcours. Soms zelfs op dezelfde datum. Door de krachten te bundelen willen de beide bonden overlappingen voorkomen en muziekverenigingen meer mogelijkheden geven tot deelname aan een concours in het noorden.

Op deze wijze kunnen de steeds maar stijgende kosten van een concours gedeeld worden en hoeven de deelnemersbijdragen aan de concoursen voorlopig niet te stijgen. De te hanteren tarieven voor deelname aan het concours zullen bij beide bonden voortaan hetzelfde zijn.

Ook is het mogelijk tijdens beide concoursen deel te nemen als festivaldeelnemer. Dat biedt aan verenigingen, die qua bezetting of anderszins, niet kunnen meedoen om de prijzen de mogelijkheid hun prestaties te laten toetsen door een deskundige jury. Beide bonden willen de vaak wat kleinere verenigingen op deze wijze toch een podium bieden.

Door spreiding van de concoursen in het noorden hopen beide muziekbonden de mogelijkheid tot deelname van de noordelijke orkesten aan concours en festival te vergroten.

Beide partijen werken ook al met succes bij de organisatie van het concertconcours voor slagwerkgroepen.

Informatie over inschrijving is te vinden op de websites van beide bonden: www.mgdonline.nl en www.omfryslân.nl