Festival voor slagwerk-orkesten in De Tamboer te Hoogeveen op 6 november 2021

Voor 6 november a.s. stond een concours voor slagwerk-orkesten gepland.

Gezien de vooruitzichten verwachten we dat het in november weer mogelijk moet zijn om weer gezamenlijk op te treden. Mogelijk zullen er nog wel restricties zijn.
Om toch weer een  doel te hebben voor de komende repetities hebben de SMP afgevaardigden van de vier Noordelijke Muziekbonden besloten om dit concours te laten doorgaan, maar dan wel als festival, met beoordeling.
De voorbereiding is relatief kort, maar het moet een uitdaging zijn om weer voor publiek en een jury  te mogen optreden.
Omdat het geen concours is, hebben we besloten om geen inschrijfgeld te vragen.

We nodigen dan ook alle slagwerk orkesten uit om deel te nemen aan dit eerste optreden ná de corona-crisis.

Heb je belangstelling, neem contact op met: smp@omfryslan.nl

Hendrik Buwalda

Voorzitter SMP OMF

Najaarsconcertconcours/festival

Gelukkig is er enige verruiming in de RIVM-maatregelen en mag er onder strikte voorwaarden (1,5 meter afstand, niet meer dat 30 personen, in een besloten locatie of in de buitenlucht) en afspraken met de Veiligheidsregio en gemeente her en der weer gerepeteerd worden.
Bepaald ng geen ideale situatie om je voor te bereiden op een concertconcours of festival. Ook de vakantieperiode staat nog voor de deur en dan liggen de repetities veelal een paar weken stil.

De vraag is dan ook hoe realistisch het is om te veronderstellen dat er na de vakantie weer volop gerepeteerd kan worden. Als MGD en OMF denken wij dat de 1,5 meter samenleving nog wel even kan duren en dat in september waarschijnlijk iedereen nog niet is gevaccineerd. We kunnen/mogen dan misschien wel weer repeteren echter het blijft nog een tijdje behelpen met in achtneming van de RIVM-maatregelen, vrezen wij.

Wij hebben besloten om het najaarsconcertconcours op 13 november 2021 om te zetten in een festival. Meer om verenigingen de kans te geven om ergens naar toe te werken na de vakantieperiode. Het thema van het festival “light” zou dan kunnen zijn: Corona eruit en Muziek erin.

Wij willen graag inventariseren of er belangstelling is voor een dergelijk festival, dat dan gehouden wordt in De Tamboer in Hoogeveen.
In verband met het reserveren van de zaal willen wij graag voor 1 september 2021 weten of u belangstelling heeft voor deze activiteit. U kunt uw bericht sturen naar Tsjikke Mollema-Rondaan (concourssecretaris) concourssecretaris@omfryslan.nl

Het gezamelijke voorjaarsconcertconcours van OMF/MGD staat gepland voor 5 maart 2022 in De Lawei te Drachten. Opgeven kan via de site van de OMF. We gaan ervanuit dat dit voorjaarsconcertconcours kan/mag doorgaan.

De gezamenlijke Doelgroepen Blaasmuziek MGD/OMF

Friese en Groningse bonden bundelen concoursen

Friese en Groningse bonden bundelen concoursen

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) en de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) gaan met ingang van november 2020 samenwerken op het gebied van concoursen. De bonden organiseren voortaan een gezamenlijk najaars- en voorjaarsconcours. Het gezamenlijke najaarsconcours wordt op 21 november 2020 gehouden in theater De Tamboer in Hoogeveen. Het voorjaarsconcours is op 13 maart 2021 in theater De Lawei in Drachten.

Tot dusver organiseerden beide muziekbonden een muziekconcours. Soms zelfs op dezelfde datum. Door de krachten te bundelen willen de beide bonden overlappingen voorkomen en muziekverenigingen meer mogelijkheden geven tot deelname aan een concours in het noorden.

Op deze wijze kunnen de steeds maar stijgende kosten van een concours gedeeld worden en hoeven de deelnemersbijdragen aan de concoursen voorlopig niet te stijgen. De te hanteren tarieven voor deelname aan het concours zullen bij beide bonden voortaan hetzelfde zijn.

Ook is het mogelijk tijdens beide concoursen deel te nemen als festivaldeelnemer. Dat biedt aan verenigingen, die qua bezetting of anderszins, niet kunnen meedoen om de prijzen de mogelijkheid hun prestaties te laten toetsen door een deskundige jury. Beide bonden willen de vaak wat kleinere verenigingen op deze wijze toch een podium bieden.

Door spreiding van de concoursen in het noorden hopen beide muziekbonden de mogelijkheid tot deelname van de noordelijke orkesten aan concours en festival te vergroten.

Beide partijen werken ook al met succes bij de organisatie van het concertconcours voor slagwerkgroepen.

Informatie over inschrijving is te vinden op de websites van beide bonden: www.mgdonline.nl en www.omfryslân.nl