18e Noordelijk Senioren Festival Surhuisterveen

Woensdag 12 oktober 2022 in De Flambou te Surhuisterveen. Toegang gratis

Dagindeling

10.00 uur opening door burgemeester Oebele Brouwer

1.    10.05-10 25 uur       Chr. Seniorenkoor Fryslân Sneek

2.    10.30-10.50 uur       Overdagkoren Drachten/Leeuwarden

3.    11.00-11.30 uur       Brassband Fryslân

4.    11.35-11.55 uur       Seniorenkoor Parnas Leeuwarden

5.    12.00-12.20 uur       Senioren Koor Holdert Drachten

       12.20-13.20 uur pauze

6.    13.25-13.45 uur       Chr. Mannenkoor Ons Genoegen Heeg

7.    13.50-14.10 uur       Cantorij Instemming Sneek

8.    14.20-14.50 uur       Echo der Golven Emmeloord

9.    14.55-15.15 uur       Vrouwenkoor Nocht en Wille Marsum

10.  15.20-15.40 uur       Chr. Seniorenkoor Jubilate Joure

11.  16.00-16.30 uur       Frysk Senioren Orkest

12.  16.35-16.55 uur       Vocaal Ensemble Fermate Drachten

13.  17.00-17.20 uur       Chr. Gem. Koor Nije Moed Oosthem

14.  17.30-18.00 uur       Harmonie 2002

       18.05 uur                 sluiting Festival

Concours voor slagwerk orkesten in de Tamboer te Hoogeveen op 5 november 2022

Op 5 november gaan de vier Noordelijke Bonden weer het Concours voor Slagwerk-orkesten organiseren in de Tamboer te Hoogeveen.

De optredende verenigingen zullen door een professioneel juryteam worden beoordeeld, en deze beoordeling zal met de korpsleiding worden besproken.

De opzet van het Festival zoals we die vorig jaar vanwege de corona perikelen hebben gehouden is door de deelnemende verenigingen als zeer positief omschreven. Vooral die verenigingen die niet precies weten waar ze staan is het uitkomen onder een festival reglement een veilige keuze om toch een professionele beoordeling te ontvangen.

Maar voor de deelnemers die zich graag willen meten met andere korpsen, en eventueel willen doorstromen naar landelijke wedstrijden staat het deelnemen als concours deelnemer open.

Meldt je aan als deelnemer en doe dat liefst zo snel mogelijk.

Op de site van de betreffende organiserende bonden vindt je het inschrijfformulier.

Verdere informatie krijgen jullie later van de concoursorganisatie.

Heb je vragen, neem dan contact op via een van de SMP bestuursleden:

smp@obmov.nl

smp@mgdonline.nl

smp@omfryslan.nl

projecten@mbgf.nlsecretaris@mbgf.nl

Aanmelding voor Najaarsconcertconcours en Lef-festival 2022 geopend

Informatie over Concertconcours en Lef festival MGD/OMF zaterdag 26 november

Op zaterdag 26 november 2022 organiseren de muziekbonden MGD en OMF een concertconcours en een Lef festival in de Tamboer te Hoogeveen.

– Concertconcours

Om verenigingen in de gelegenheid te stellen om dit jaar toch nog naar een concours te kunnen, hebben de muziekbonden MGD en OMF besloten om op 26 november naast het festival ook concertconcoursdeelname mogelijk te maken. Voor inschrijving van het concertconcours verwijzen wij naar onderstaande link Inschrijfformulier Concours. Bij deelname aan het concertconcours worden er punten toegekend en krijgen de verenigingen een verslag van de jury. Deelname is volgens het KNMO-reglement concertconcoursen, met promotie en degradatieregeling.

– Festival

Het festival is toegankelijk voor Harmonie, Fanfare, Brassbands en Jeugdorkesten. Ook kunnen orkesten met een onvolledige bezetting deelnemen. Gebruik van enkele niet tot de vorm van het orkest behorende instrumenten is toegestaan. De orkesten kunnen hun programma zelf geheel vrij samenstellen met een maximale tijd van 30 minuten inclusief de tijd voor presentatie. De vereniging presenteert zelf het optreden waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van moderne middelen zoals voice-over, beamer etc. Er worden geen punten gegeven. Er zijn prijzen voor de leukste presentatie van de vereniging en voor de vereniging die het meeste Lef vertoont. Ook is er een publieksprijs en een prijs voor de beste solist.

– Mondeling verslag direct na elk optreden op het podium

De jury zal direct na elk optreden op het podium een opbouwend mondeling verslag doen en verder ontvang elke vereniging na afloop een schriftelijk verslag en bij concoursdeelname ook punten. Deelnemende verenigingen in Hoogeveen (najaar 2021) en Drachten (voorjaar 2022) en het publiek vonden het mondeling verslag direct na het optreden heel aantrekkelijk.

Het reglement met alle voorwaarden en bijzonderheden van het concours en het festival vindt u op de website van de MGD.

Voor aanmelding is het inschrijfformulier van het Lef festival en ook van het concertconcours te vinden op de site van de MGD. De inschrijving sluit op 15 september 2022.

Via deze link kunt u uw vereniging aanmelden voor het Najaarsconcertconcours. (U komt uit op de site van onze Groningse collega bond)

Aanmeldformulier voor het najaarsconcertconcours

Inschrijving Noorderlijk Seniorenfestival 2022 geopend (inmiddels volgeboekt)

Het Seniorenfestival voor koren en korpsen 2022 is op woensdag 12 oktober 2022 in “de Flambou” te Surhuisterveen.

Korpsen mogen een programma spelen van maximaal 30 minuten en koren mogen een programma zingen van maximaal 20.
De uitnodigingsbrieven gaan binnenkort de deur uit.
Wil uw vereniging ook meedoen?
Opgave kan via de site www.omfryslan.nl/inschrijfformulier-seniorenfestival of via d.dam@planet.nl

Provinciale vertrouwenspersoon voor amateurkunstverenigingen

De amateurkunstkoepels Sako, Iepen DoEk en OMF stellen samen met Keunstwurk een provinciale vertrouwenspersoon beschikbaar.

Sociale veiligheid en integriteit zijn binnen amateurkunstverenigingen van groot belang. Een koor, orkest of theatergroep moet een veilige haven zijn voor alle leden. Of dit ook altijd het geval is, is moeilijk te waarborgen. Zo zijn verenigingen niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen, terwijl een vertrouwenspersoon goed kan helpen bij zorgelijke situaties. Daarom stellen

De vertrouwenspersoon wordt beschikbaar gesteld in samenwerking met de SESAM academie: een landelijke non-profit organisatie die maatschappelijke organisaties waar vrijwilligers actief zijn, ondersteunt en adviseert. Zij zorgen voor gecertificeerde vertrouwenspersonen die zijn getraind in gesprekken over onder meer ongewenst gedrag, integriteit, pesten, intimidatie en discriminatie.

Direct aanspreekpunt

Gerda Roorda, coördinator cultuurparticipatie bij Keunstwurk: “Er zijn op dit moment talrijke voorbeelden in het nieuws van ongewenst gedrag binnen verschillende sectoren. Met de provinciale vertrouwenspersoon creëren we een direct aanspreekpunt voor amateukunstverenigingen en hopen we bij te dragen aan bewustwording binnen de amateurkunst. Naast het beschikbaar stellen van de vertrouwenspersoon, ondersteunen we ook bij het versterken van preventief beleid”.

Preventief beleid
Gedurende het jaar organiseert Keunstwurk moetingsjûnnen waar verenigingen met elkaar en met experts van de SESAM academie en NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) aan de slag kunnen voor een veilige cultuur binnen hun vereniging. Daarnaast wordt gewerkt aan een set gedragsregels die verenigingen als leidraad kunnen gebruiken. Ook schuiven experts vanuit de SESAM academie en NOV aan bij ledenvergaderingen van de koepels.

Contact vertrouwenspersoon
Leden van amateurkunstverenigingen kunnen vrijblijvend en gratis in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op de website van Keunstwurk: keunstwurk.nl/vertrouwenspersoon-voor-de-amateurkunst

Speel Klaar!: nieuw inspeelboek voor hafabra-muzikanten

Wethouder Mirjam Bakker ontvangt het eerste exemplaar van het inspeelboek Speel Klaar! – Foto Jorinde Zijlstra

Volwassenen zonder muzikale ervaring die een blaasinstrument leren bespelen. Het is een groep muzikanten die dankzij het fenomeen Nij Talint Orkest en Mienskipsorkest in Fryslân sterk groeit. Er blijkt echter weinig geschikte muziek te zijn voor deze categorie muzikanten.

Waar hele muziekgeneraties bij de muziekvereniging opgroeien met het welbekende ‘rode inspeelboekje’, is dat voor de nieuwe muzikanten geen optie. De koralen zijn vaak nog te moeilijk om te spelen en te weinig passend bij hun belevingswereld.

Dirigent Guus Pieksma liep hier in de praktijk vaak tegenaan en kwam op het idee om een nieuw inspeelboek te ontwikkelen. Hij ging in gesprek met Stichting Nij Lûd en de Friese muziekuitgeverij AM Music die de noodzaak onderkenden en hier energie in wilden steken. Ze benaderden zes componisten/arrangeurs voor het schrijven van nummers voor een gloednieuw inspeelboek. Feike van Tuinen, Arend Gerds, Thom Zigterman, Meine Verbeek, Johan Postma en Andries Kramer gingen de uitdaging aan.

Eigentijdse muziek

Ze schreven eigentijdse muziek, in niveau variërend, om ook de muzikale ontwikkeling te stimuleren. Het resultaat mag er zijn: een uniek inspeelboek met 60 nummers, geschikt voor beginnende muzikanten, de lagere divisies, jeugdorkesten en kleine ensembles. Guus Pieksma, nauw betrokken bij de totstandkoming van het boek: “Ik ben verrast door de goede melodische lijnen, de opbouw in niveau en het uitdagende karakter van de nummers. De componisten hebben de opdracht geweldig uitgevoerd.” Stichting Nij Lûd: “We zijn erg trots op dit nieuwe boek en hopen dat muzikanten in heel Nederland er veel plezier aan zullen beleven.”

Het inspeelboek met de titel ‘Speel Klaar!’ is zaterdag 18 september tijdens de muziekvoorstelling Reis nei it gelok in Oppenhuizen aangeboden aan de gemeente Súdwest-Fryslân (de bakermat van Nij Talint Orkest), de OMF en Femuza.
Speel Klaar! is gerealiseerd met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, de Lammert Koopmans Stichting, gemeente Súdwest-Fryslân, de Bas Backer Stichting en Stichting Nij Lûd.

Friese en Groningse bonden bundelen concoursen

Friese en Groningse bonden bundelen concoursen

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) en de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) gaan met ingang van november 2020 samenwerken op het gebied van concoursen. De bonden organiseren voortaan een gezamenlijk najaars- en voorjaarsconcours. Het gezamenlijke najaarsconcours wordt op 21 november 2020 gehouden in theater De Tamboer in Hoogeveen. Het voorjaarsconcours is op 13 maart 2021 in theater De Lawei in Drachten.

Tot dusver organiseerden beide muziekbonden een muziekconcours. Soms zelfs op dezelfde datum. Door de krachten te bundelen willen de beide bonden overlappingen voorkomen en muziekverenigingen meer mogelijkheden geven tot deelname aan een concours in het noorden.

Op deze wijze kunnen de steeds maar stijgende kosten van een concours gedeeld worden en hoeven de deelnemersbijdragen aan de concoursen voorlopig niet te stijgen. De te hanteren tarieven voor deelname aan het concours zullen bij beide bonden voortaan hetzelfde zijn.

Ook is het mogelijk tijdens beide concoursen deel te nemen als festivaldeelnemer. Dat biedt aan verenigingen, die qua bezetting of anderszins, niet kunnen meedoen om de prijzen de mogelijkheid hun prestaties te laten toetsen door een deskundige jury. Beide bonden willen de vaak wat kleinere verenigingen op deze wijze toch een podium bieden.

Door spreiding van de concoursen in het noorden hopen beide muziekbonden de mogelijkheid tot deelname van de noordelijke orkesten aan concours en festival te vergroten.

Beide partijen werken ook al met succes bij de organisatie van het concertconcours voor slagwerkgroepen.

Informatie over inschrijving is te vinden op de websites van beide bonden: www.mgdonline.nl en www.omfryslân.nl