Eerste workshops Van Krimp naar Groei in Leeuwarden en Sneek

Op 23 februari en 9 maart vinden de eerste twee ‘van krimp naar groei’-workshops simultaan plaats.

De workshops zijn: Communicatie/Geldwerving en Bedrijfspartnership

Deze workshops zijn praktijkgericht en opgezet met de knelpunten, kansen en wensen die uit de inventarisaties naar voren kwamen. Het zijn dus geen saaie informatiebijeenkomsten, maar er worden vooral ook ervaringen uitgewisseld en er wordt ingegaan op vragen en zaken uit de praktijk van de verenigingen.

Eén van de doelen van ‘van krimp naar groei’ is om te verbinden. Daarom is er voor gekozen om met de workshops langs OMF-leden te reizen, waarbij we de lokale vereniging(en) en hun activiteiten leren kennen.

Meer informatie zie onder Van Krimp naar Groei Workshops

Inschrijving voor 63e Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog geopend

De inschrijving voor het 63e Muziek- en Zangfestival op Schiermonnikoog op zaterdag 6 juni 2020 is vanaf nu mogelijk.
Wilt u meedoen met uw vereniging, ga dan snel in het menu van de website naar Blaasmuziek, Schiermonnikoog en dan naar het onderdeel muziek of zang en meld uw vereniging aan, want vol is vol!
Afgelopen jaren was er ook de mogelijkheid om op de vrijdagavond al deel te nemen. Echter de organisatie heeft nu besloten zich eerst te richten op de zaterdag.

Afscheid van 3 Golden Girls

De Golden Girls; Wiekie Kolthof, Gerda Canrinus en Aafke Poelstra hebben zaterdagmorgen op de algemene ledenvergadering van de OMF in Leeuwarden afscheid genomen van de OMF.

Wiekie en Aafke (r)

Voorzitter Johan Meesters zette de dames op een welverdiend voetstuk. Wiekie was als DB bestuurslid en voorzitter van Jeugd en Educatie en doelgroeplid van blaasmuziek actief. Ze regelde jarenlang alle examens en was ook werkzaam in de landelijke werkgroep.

Gerda Canrinus was 36 jaar bestuurslid van de doelgroep Blaasmuziek en is vooral bekend als concourssecretaris, maar ook voor werk bij Jeugd en Educatie draaide ze haar hand niet om. Gerda zorgde voor vlekkeloze concoursen, waar ze naast alle voorbereidingen op de dag zelf als concourssecretaris fungeerde. Juryleden kennen haar persoonlijk en komen mede dankzij Gerda altijd graag naar Fryslân, omdat ze weten dat het goed geregeld is.

En de derde Golden Girl is Aafke Poelstra die met 38 jaar bestuurservaring bij de muziekbond ook tot de eminent grize behoort binnen de SMP. Ze was het afgelopen jaar vooral miss GRUTSK. Ze heeft heel veel voor dit festival geregeld. Ze was betrokken bij Jeugd en Educatie en ze stond aan de basis van een opleiding voor dirigenten en instructeurs/tamboer maîtres.


Bij het afscheid was Gerda niet aanwezig. Maar het applaus was ook voor haar en de bloemen zou Johan persoonlijk brengen.

De volle zaal van de Kurioskerk in Leeuwarden

Algemene Ledenvergadering OMF


Zaterdag 2 februari 2019
Kurioskerk , Julianalaan 38 Leeuwarden

De koffie staat klaar vanaf 09.00 uur
de vergadering begint om 09.30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter Johan Meesters
 2. Verslag van de vergadering van 10 februari 2018 (bijlage)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2018 (bijlage)
 5. Sneak preview ‘Van Krimp naar Groei’ door Jan Willem van Kruyssen
 6. Financiën
  a. Financieel verslag 2018
  b. Verslag kascommissie
  Arjen Wassenaar van Halleluja Menaam neemt voor 2018 nogmaals deel aan de kascommissie. Sytse de Boer neemt namens Oranje Minnertsga voor de 1e keer zitting in de kascommissie.
  c. Benoeming kascommissie
  d. Begroting 2019
  e. Vaststelling contributie 2019
 7. Highlights KNMO
  a. Digitale klankwijzer
  b. Sneek preview ‘EARZ’ door Ger Wolthuis
 8. Bestuur
  a. Wiekie Kolthof : Aftredend en niet herkiesbaar
  b. Gerda Canrinus : Aftredend en niet herkiesbaar
  c. Aafke Poelstra : Aftredend en niet herkiesbaar
  d. Anne Albada : Aftredend en herkiesbaar
  e. Johan Meesters : Aftredend en herkiesbaar
  f. Annet Alhuisius : Aantredend
  g. Jitze vd Berg : Aantredend
  h. Eilina Sonnema : Aantredend

(Tegen)kandidaten kunnen door verenigingen worden opgegeven met één of meerdere kandidaten. Deze opgave moet tenminste vijf dagen voor de vergadering in handen zijn van de secretaris, die van deze aanvulling onverwijld kennis geeft aan alle verenigingen

 1. Verenigingsvoorstellen
  Voorstellen kunnen door verenigingen schriftelijk of per e-mail worden ingediend.
 2. Rondvraag
 3. Afsluiting vergadering

Pauze van 10.30 tot 11.00 uur

11.00 uur

Workshops:

Ronde 1 start om 11.00 uur
Ronde 2 start om 11.45 uur

 1. Earz: digitale examinering door Ger Wolthuis
 2. Van Krimp naar Groei door aanjager Jan Willem van Kruyssen
 3. Halen en brengen OMF: wat kunnen OMF en de leden voor elkaar betekenen door Hendrik Buwalda

Concertwedstrijd slagwerkgroepen in Hoogeveen

Op zaterdag 9 november 2019 is er een concertwedstrijd voor slagwerkgroepen in theater De Tamboer te Hoogeveen

Het concours is een initiatief van de Noordelijke Muziekbonden: Muziekbond Groningen/Drenthe (MGD), Organisatie van muziekverenigingen in Fryslân (OMF),
Muziekbond Gelderland/ Flevoland (MBGF) en de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (OBM).

De wedstrijd wordt gehouden in theater De Tamboer te Hoogeveen. Verdere informatie en het inschrijfformulier vindt u op de site van de MGD: Inschrijven


Jeugdfestival show en mars Stiens op 22 juni 2019

Takostu uit Stiens organiseert op zaterdag 22 juni 2019 een jeugdfestival.
De wedstrijden in Stiens staan open voor Show- en/of mars in de Jeugd-,
Basis en Middenklasse. Speciaal in Stiens is de zelf geïntroduceerde
Kids klasse voor de allerjongste groepen. Ook in 2019 is er weer een
deskundige jury, die vooral insteekt op een nuttig juryrapport. De OMF ondersteunt dit jeugdfestival.

Locatie: Kunstgrasveld naast het clubgebouw van Takostu, Truerderdyk 4H Stiens.
Link naar inschrijving: www.takostu.nl/jeugdfestival/informatie-2019/