Fondsen:

Fonds voor Cultuurparticipatie
Postbus 465, 3500 AL Utrecht
Website: www.cultuurparticipatie.nl
Doel: cultuurparticipatie van alle inwoners van Nederland bevorderen
Amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.
Bevordering samenwerking amateurs en professionals
Zo veel mogelijk kinderen muziek laten maken.

Nederlands fonds voor podiumkunsten
Postbus 85471, 25078 CR Den Haag
Website: www.nfpk.nl
Doel: subsidies voor activiteiten op het gebied van amateurkunst en professionele podiumkunsten (beurzen, projecten, buitenland)

Stichting Karel Nengermanfonds
Postbus 2049, 3500 Utrecht
Website: www.carelnengermanfonds.nl
Doel: bevorderen cultuur, wetenschap en natuur door steun aan personen en instellingen die op deze gebieden werkzaam zijn.

Stichting Elise Mathilde Fonds
Postbus 192, 3950 AD Maarn
Website: www.elsemathilde.nl
Doel: verlenen van steun aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven.
Monumentenzorg. Milieubeheer, volksgezondheid, cultuur en volksontwikkeling, maatschappelijk werk.

Stichting Lira Fonds
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
Website: www.cedar.nl
Doel: bevorderen en ontwikkelen van het Nederlandse literaire, literair-dramatische repertoire en het gebruik er van.

Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
Postbus 19750, 1000 GT Amsterdam
Diverse moederfondsen.. In Fryslân: Provinciehuis, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Website: www.cultuurfonds.nl
Doel: activiteiten te bevorderen op het gebied van cultuur en natuurbehoud
Geschiedenis en letteren, beeldende kunst, muziek en theater, monumentenzorg, natuur behoud

Stichting SNS Reaal Fonds
Postbus 13364, 3507 LJ Utrecht
Website: www.snsreaalfonds.nl
Doel: ondernemende initiatieven in de sectoren cultuur, cultuureducatie en wetenschap mogelijk maken
Ondersteuning van maatschappelijk belang geachte projecten op cultureel, cultuureducatief en wetenschappelijk gebied.

Fonds 1818
Posbus 895 2501 CW Den Haag
Website: www.fonds1818.nl
Doel: projecten steunen, stimul;eren en initieren die gericht op mensen zelfstandig en gelijkwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven .
Zorg, welzijn, jeugd, kunst, cultuur en natuur en milieu

Jantje Beton (Nationaal Jeugdfonds)
Postbus 85233 3508 AE Utrecht
Website: www.jantjebeton.nl
Doel: Opkomen voor speelkansen van alle kinderen in Nederland.
Verstrekken van financiële steun aan projecten gericht op kinderen en jongeren in hun vrije tijd.

Oranje Fonds
Postbus 90, 3500 AB Utrecht
Website: http://www.oranjefonds.nl
Doel: verlenen van financiële steun op het terrein van het maatschappelijk welzijn, met name projecten die sociale cohesie bevorderen.
Diversiteit, actief  burgerschap en samenhang in de buurt, vrijwillige hulpdiensten, jeugd- en ouderenzorg, maatschappelijk advies- en informatiewerk, zelfhulpgroepen, jongerencentra, sociëteiten voor ouderen, dorpshuizen, buurt- en wijkcentra, projecten van en voor minderheden, vormings- en educatiewerk.

Stichting Bolsward Dronrijp 1993
Website: www.bolswarddronrijp.nl
Doel: bevorderen en steunen van projecten op het gebied van mens en maatschappij en kunst en cultuur.

Onderstaand nog een aantal digitale adressen van fondsen