Concourssecretaris: Tsjikke Mollema-Rondaan
De Opslach 14
9041 GA Berltsum
0518-840907

Let op: het concours van 9 november 2024 zit vol.

Wel kunt u uw orkest middels onderstaand formulier alvast aanmelden voor het Najaarsconcertconcours van 8 november 2025.

Sluitingsdatum 1 september 2024 of als het concours vol.  VOL IS VOL!!
Zolang er via de website kan worden ingeschreven voor het Najaarsconcertconcours en LEF festival in De Tamboer te Hoogeveen is uw muziekvereniging geplaatst als deelnemer aan het Najaarsconcertconcours of LEF festival, als uw muziekvereniging zich inschrijft.
Na inschrijving ontvangt u in de maand(en) voor het Najaarsconcertconcours en LEF festival een mail met een betaallink. Er kan geen terugstorting plaats vinden.

Vanaf 1 september 2024 kunnen de te spelen werken niet meer worden veranderd.

Kosten deelname:

kosten aantal muzikant * €   6,50

Huur partituren per set    € 45,00

Huur slagwerk                 € 35,00

1. LEDENLIJSTEN

Een ledenlijst hoeft niet meer ingeleverd te worden.
Het aantal vervangers mag ten hoogste 4 bedragen en dit mogen geen beroepsmusici zijn (zie reglementen).

2. PARTITUREN JURYLEDEN

De partituren voor de drie juryleden worden door de organisatie verzorgd. Dit geldt voor de partituren van het verplichte werk en voor de partituren van het vrije werk. Iedere vereniging betaalt hiervoor een bedrag van € 45,00 per werk. LEF festival deelnemers verzorgen de partituren zelf.

3. BEOORDELING/ WAARDERING INSPEELWERK

Een inspeelwerk mag niet langer dan maximaal 5 minuten duren. Voor de jurering van koralen zijn de volgende partituren aanwezig:

  • 7 koraalbewerkingen van Jan de Haan NFCM uitgave 1988
  • 20 koraalbewerkingen van Sierd de Boer CBMF uitgave 1991
  • NFCM uitgave “150 Psalmen” 1990
  • NFCM uitgave “Laudate Dominum” 1, 2, 3 en 4
  • NFCM uitgave “Bach koralen”
  • 120 Hymnes for Brass Band

Voor andere werken/ koraalbewerkingen dient u vroegtijdig vier partituren in te leveren.

4. VOLGORDE VAN OPTREDEN

Zoals bekend is de volgorde van een concours vanaf de laagste tot de hoogste divisie. Een uur voorafgaand aan uw/de geplande tijd dienen de verenigingen beschikbaar te zijn.

5. SLAGWERK

Het gebruik van, beschikbaar gesteld slagwerk, is verplicht. Verenigingen betalen hier € 35,00 huur voor.

6. INSPEELRUIMTE

Het inspelen vindt plaats in de door de bond aangewezen ruimte. Entree voor muzikanten en publiek is alleen mogelijk via de hoofdingang.


Zowel in de inspeelruimte als in op het podium zijn GEEN muzieklessenaars aanwezig. Wel is er een muzieklessenaar voor de dirigent aanwezig.Middels onderstaand formulier kunt u uw muziekvereniging aanmelden voor het Najaarsconcertconcours.