Zilveren collier

Zilveren collier

Steekinsigne

Steekinsigne

De OMF heeft insignes voor jubilerende leden en dirigenten van de bij de OMF aangesloten verenigingen.

De OMF heeft hiervoor een speciaal eigen model laten ontwerpen met een pompeblêd dat verwijst naar de provincie en de alles zeggende G-sleutel. (Zie foto.) Dit zijn de zogenaamde steek insignes. Voor dames zijn er nu ook insignes aan een collier. Zij kunnen nu kiezen.

De jubileum insignes en colliers zijn beschikbaar voor:

Muzikanten:

– 12,5 jaar muzikant    – brons met oorkonde
– 25 jaar muzikant       – zilver met oorkonde
– 40 jaar muzikant       – goud met oorkonde
– 50 jaar muzikant       – goud 50 met oorkonde
– 60 jaar muzikant       – goud 60 met oorkonde
– 70 jaar muzikant       – goud 70 met oorkonde
– 75 jaar muzikant       – goud 75 met oorkonde

Majorette/Twirl:

–   5 jaar maj./tw.        – brons met oorkonde
– 10 jaar maj./tw.        – zilver met oorkonde
– 15 jaar maj./tw.        – goud met oorkonde
– 20 jaar maj./tw.        – goud met ?
– 25 jaar maj./tw.        – goud met ?

Dirigenten:

– 10 jaar dirigent         – brons met oorkonde
– 20 jaar dirigent         – zilver met oorkonde
– 30 jaar dirigent         – goud met oorkonde
– 40 jaar dirigent         – goud met ?
– 50 jaar dirigent         – goud met ?

Verenigingsjubileum:

Voor een jubileum van een vereniging van het 25, 50, 75, 100, en meerjarig bestaan (de 25 jaar cyclus volgend) kan op aanvraag een speciale jubileumoorkonde beschikbaar worden gesteld. Deze oorkonde kan worden aangevraagd bij de voorzitter van de OMF.

De kosten van de jubileum insignes zijn op dit moment:

– brons                                              € 11,50
– brons/collier                                   € 27,50
– zilver                                              € 36,00
– zilver/collier                                    € 44,50
– goud                                               € 41,00
– goud/collier                                     € 51,00
– goud 50                                          € 44,50
– goud/collier 50                                € 61,00
– goud 60                                           € 44,50
– goud/collier 60                                € 61,00
– goud 70 jaar                                    € 44,50
– goud/collier 70 jaar                          € 61,00
– goud 75 jaar                                    € 44,50
– plus ingraveren saffier                     € 37,50

Met “goud met ?” wordt bedoeld dat met de aanvragende vereniging wordt besproken of er een jaartal ingegraveerd wordt of dat er bijvoorbeeld een klein edelsteentje (safiertje) ingezet wordt, waardoor de insigne heel speciaal wordt. Daarvoor geldt dan de dagprijs.

Wanneer jubileum?

Bij een jubileum gaat het er in dit geval niet om dat de jubilaris de aangegeven periode lid of dirigent is van dezelfde vereniging, maar dat hij of zij zo lang muzikant of dirigent is. Soms is de betreffende persoon ook zo lang lid of dirigent van de aanvragende vereniging, maar dat is dan een bijkomstigheid en dus niet de hoofdzaak.

Bestellen jubileum insignes:

De vereniging die een jubilerende dirigent of een of meerdere jubilerende leden wil huldigen kan de jubileum insignes met oorkonde bestellen via het digitale bestelformulier onder aan deze pagina.

De uitreiking zelf:

Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • Uitreiken door de vereniging zelf:

De vereniging kan de jubileum insignes zélf aan de jubilaris(sen) uitreiken of kan dit laten doen door een door de vereniging zelf gekozen persoon, bijv. een VIP of een bekende uit de eigen woonplaats, of door de burgemeester, een wethouder, enz.

  • Een bestuurslid van de OMF kan de jubileum insignes uitreiken. In dat geval wordt gevraagd enige informatie over de jubilaris(sen) beschikbaar te stellen. Mocht er op de datum en het tijdstip van uitreiking geen bestuurslid van de OMF beschikbaar zijn, dan zal de vereniging zelf voor uitreiking moeten zorgen.

Tijdig aanvragen:

U wordt verzocht de jubileum insignes tijdig aan te vragen, vooral wanneer de voorkeur uit gaat naar uitreiking door een bestuurslid van de OMF. Het zoeken naar een bestuurslid dat op de gewenste datum en tijd beschikbaar is voor de uitreiking vraagt namelijk enige tijd.

Aanvraagformulier jubileum insignes