De OMF organiseert jaarlijks, in het voorjaar en in het najaar, een theorie- en een praktijkexamen, voor blazers en slagwerkers. Hiervoor kunt u altijd inschrijven ongeacht het aantal kandidaten.
Deze examens worden gehouden in Leeuwarden. De examens gaan eigenlijk altijd door, maar bij minder dan 5 kandidaten, kan het zijn dat er naar een passende oplossing wordt gezocht.

De examens worden gehouden onder auspiciën van de KNMO en Kunstconnectie. En worden afgenomen door een bevoegde gecommitteerde. De docent is verplicht, bij het praktijkexamen aanwezig te zijn.

Kosten voor het theorie-examen, voor zowel Blazers en Slagwerkers:
Theorie examen € 12,00 voor alle niveaus.

Kosten voor het praktijkexamen, alleen blazers:
A en B diploma € 30,00
C diploma € 35,00
D diploma € 45,00
Voor een apart openbaar examen D, bij uw eigen vereniging, prijs op aanvraag.

Dit zijn de kosten voor de blazers.
De examens worden gecoördineerd door Tsjikke Mollema-Rondaan.
Tel: 0518-840907
E-mail: examens@omfryslan.nl

Kosten voor het praktijkexamen, alleen slagwerkers:
A examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 40,00
B examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 45,00
C examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 50,00
D examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 55,00

Alleen de verplichte module:
Voor A: € 20,00; Voor B: € 25,00; Voor C: € 30,00; Voor D: € 35,00
Voor 1 keuzemodule, geldt voor alle niveaus, € 10,00

Examens 2024
Theorie examens blazers en slagwerkers:
Zaterdag 11 mei 2024, sluitingsdatum 11 april 2024
Deze examens vinden plaats in de Kurioskerk te Leeuwarden.

Praktijkexamens voor blazers:
Zaterdag 6 juli 2024, sluitingsdatum 6 juni 2024
De locatie van deze is nog niet bekend.

Praktijkexamens voor slagwerkers:
Zaterdag 15 juli 2023, sluitingsdatum 15 juni 2023
De locatie is nog onbekend.

Het inschrijfformulier kunt u vinden op de site van de OMF. Deze kan alleen maar digitaal ingevuld worden.
De machtiging krijgt u na opgave toegestuurd.

Vult u de formulieren duidelijk en goed in. Deze gegevens komen ook op het diploma te staan.

Vanaf 1 januari 2019, worden de theorie-examens niet meer schriftelijk afgenomen, maar digitaal. Dit gebeurt via de nieuwe EARZ app. Hiervoor heeft u wel een laptop, tablet of telefoon met Androïd besturing nodig. Het is wel wenselijk om een koptelefoon of oortjes mee te nemen.
De docent en/of vereniging kan een abonnement nemen op EARZ, zodat u kunt oefenen.
Uw opgave wordt naar de KNMO gestuurd en zij kunnen u meer informatie geven, daar zij het examen verspreidt.

De examencommissie

Inschrijven