De OMF organiseert jaarlijks, in het voorjaar en in het najaar, een theorie- en een praktijkexamen, voor blazers en slagwerkers. Hiervoor kunt u altijd inschrijven ongeacht het aantal kandidaten.
Deze examens worden gehouden in Leeuwarden.

De OMF biedt ook de mogelijkheid examens te houden bij uw eigen vereniging. Eventueel kan dat ook in combinatie met een aantal verenigingen uit de buurt. Voorwaarde is wel, dat u over voldoende en goede faciliteiten moet beschikken voor het examen. Voor het organiseren van een examen bij een vereniging moeten er minimaal 12 kandidaten zijn.

De examens worden gehouden onder auspiciën van de KNMO en Kunstconnectie. En worden afgenomen door een bevoegde gecommitteerde. De docent wordt geacht bij het praktijkexamen aanwezig te zijn.

 

Examens 2018
Theorie examen blazers en slagwerkers in het najaar is op 20 oktober 2018, sluitingsdatum 22 september 2018

Praktijkexamen blazers is op 24 november 2018.

Het praktijkexamen slagwerk op 24 november 2018 te vervallen.

Mochten er leerlingen zijn, die dit jaar of begin volgend jaar examen moeten doen, geef je dan op.

Dan gaan we kijken, wanneer en waar dit examen zal plaats vinden.

 

Het inschrijfformulier kunt u vinden op de site van de OMF. Deze kan alleen digitaal ingevuld worden en verstuurd worden.

De examencommissie

 

Inschrijfformulier examens Blazers

Aanmeldingsformulier Examens Blazers

Inschrijfformulier examens Slagwerkers

Aanmeldingsformulier Examens Slagwerkers