De OMF organiseert jaarlijks, in het voorjaar en in het najaar, een theorie- en een praktijkexamen, voor blazers en slagwerkers. Hiervoor kunt u altijd inschrijven ongeacht het aantal kandidaten.
Deze examens worden gehouden in Leeuwarden.

De OMF biedt ook de mogelijkheid examens te houden bij uw eigen vereniging. Eventueel kan dat ook in combinatie met een aantal verenigingen uit de buurt. Voorwaarde is wel, dat u over voldoende en goede faciliteiten moet beschikken voor het examen. Voor het organiseren van een examen bij een vereniging moeten er minimaal 12 kandidaten zijn.

De examens worden gehouden onder auspiciën van de KNMO en Kunstconnectie. En worden afgenomen door een bevoegde gecommitteerde. De docent wordt geacht bij het praktijkexamen aanwezig te zijn.

Kosten voor het theorie-examen, voor zowel Blazers en Slagwerkers:
Theorie examen € 10,00 voor alle niveaus.

Kosten voor het praktijkexamen, alleen blazers:
A en B diploma € 30,00
C diploma € 35,00
D diploma € 45,00
Voor een apart openbaar examen D, bij uw eigen vereniging, prijs op aanvraag.
Dit zijn de kosten voor de blazers.
De examens worden gecoördineerd door Wiekie Kolthof tel. 0517-391446 of 06-50855790
E-mail: examens@omfryslan.nl

Kosten voor het praktijkexamen, alleen slagwerkers:
A examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 40,00
B examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 45,00
C examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 50,00
D examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 55,00
Alleen de verplichte module:
Voor A: € 20,00; Voor B: € 25,00; Voor C: € 30,00; Voor D: € 35,00
Voor 1 keuzemodule, geldt voor alle niveaus, € 10,00

Examens 2018
Theorie examen blazers en slagwerkers in het najaar:
Leeuwarden: 20 oktober, sluitingsdatum 22 september 2018

Praktijkexamen blazers in Leeuwarden en slagwerkers in: nog niet bekend:
Leeuwarden/onbekend: 24 november, sluitingsdatum 13 oktober 2018

Het inschrijfformulier kunt u vinden op de site van de OMF. Deze kan alleen maar meer digitaal ingevuld worden en verstuurd worden.

De examencommissie

 

Inschrijfformulier examens Blazers

Aanmeldingsformulier Examens Blazers

Inschrijfformulier examens Slagwerkers

Aanmeldingsformulier Examens Slagwerkers