De OMF organiseert jaarlijks, in het voorjaar en in het najaar, een theorie- en een praktijkexamen, voor blazers en slagwerkers. Hiervoor kunt u altijd inschrijven ongeacht het aantal kandidaten.
Deze examens worden gehouden in Leeuwarden. De examens gaan eigenlijk altijd door, maar bij minder dan 5 kandidaten, kan het zijn dat er naar een passende oplossing wordt gezocht.

De OMF biedt ook de mogelijkheid examens te houden bij uw eigen vereniging. Eventueel kan dat ook in combinatie met een aantal verenigingen uit de buurt. Voorwaarde is wel, dat u over voldoende en goede faciliteiten moet beschikken voor het examen. Voor het organiseren van een examen bij een vereniging moeten er natuurlijk ook voldoende kandidaten zijn.

De examens worden gehouden onder auspiciën van de KNMO en Kunstconnectie. En worden afgenomen door een bevoegde gecommitteerde. De docent is verplicht, bij het praktijkexamen aanwezig te zijn.

Kosten voor het theorie-examen, voor zowel Blazers en Slagwerkers:
Theorie examen € 12,00 voor alle niveaus.

Kosten voor het praktijkexamen, alleen blazers:
A en B diploma € 30,00
C diploma € 35,00
D diploma € 45,00
Voor een apart openbaar examen D, bij uw eigen vereniging, prijs op aanvraag.

Dit zijn de kosten voor de blazers.
De examens worden gecoördineerd door Tsjikke Mollema-Rondaan.
Tel: 0518-840907
E-mail: examens@omfryslan.nl

Kosten voor het praktijkexamen, alleen slagwerkers:
A examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 40,00
B examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 45,00
C examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 50,00
D examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 55,00

Alleen de verplichte module:
Voor A: € 20,00; Voor B: € 25,00; Voor C: € 30,00; Voor D: € 35,00
Voor 1 keuzemodule, geldt voor alle niveaus, € 10,00

Examens 2021
Theorie examens blazers en slagwerkers:
Zaterdag 17 april 2021, sluitingsdatum 17 maart 2021
Zaterdag 23 oktober 2021, sluitingsdatum 23 september 2021
Deze examens vinden plaats in de Kurioskerk te Leeuwarden.
Inloop vanaf 9:15 uur; 9:30 uur start examen.

Praktijkexamens voor blazers:
Zaterdag 19 juni 2021, sluitingsdatum 19 mei 2021
Zaterdag 27 november 2021, sluitingsdatum 27 oktober 2021
Deze examens vinden plaats in de Kurioskerk te Leeuwarden.

Praktijkexamens voor slagwerkers:
Zaterdag 19 juni 2021, sluitingsdatum 19 mei 2021
Zaterdag 11 december 2021, sluitingsdatum 11 november 2021.
De locatie is nog onbekend.

Het inschrijfformulier kunt u vinden op de site van de OMF. Deze kan alleen maar digitaal ingevuld worden.
De machtiging krijgt u na opgave toegestuurd.

Vult u de formulieren duidelijk en goed in. Deze gegevens komen ook op het diploma te staan.

Vanaf 1 januari 2019, worden de theorie-examens niet meer schriftelijk afgenomen, maar digitaal. Dit gebeurt via de nieuwe EARZ app. Hiervoor heeft u wel een laptop, tablet of telefoon met Androïd besturing nodig. Het is wel wenselijk om een koptelefoon of oortjes mee te nemen.
De docent en/of vereniging kan een abonnement nemen op EARZ, zodat u kunt oefenen.
Uw opgave wordt naar de KNMO gestuurd en zij kunnen u meer informatie geven, daar zij het examen verspreidt.

De examencommissie

Inschrijven