De OMF heeft met ingang van 1 januari 2015 de exclusieve rechten voor beeld- en geluidopname van alle evenementen van de OMF overgedragen aan Omrop  Fryslân  en de  OMF.