Muziekverenigingen OMF werken samen!

in Leeuwarden was zaterdag 23 februari een eerste serie workshops georganiseerd waarbij een groot aantal muziekverenigingen kennis hebben uitgewisseld. De onderwerpen die aan bod kwamen waren Communicatie en Geldwerving/Bedrijfspartnership. De bijeenkomst was georganiseerd door de OMF die opkomt voor de belangen van 200 muziekverenigingen en het belangrijk vindt dat Fryslân ook over 10 jaar de toonaangevende provincie in Nederland is.

Workshops

De bijeenkomst is een eerste van een serie workshops waarbij verschillende onderwerpen op de agenda staan. De onderwerpen sluiten aan op de uitdagingen waar de muziekverenigingen tegenwoordig mee te maken hebben. Welke rol speelt de vereniging in het dorp of de regio en hoe verbeter je het imago, hoe werf je nieuwe leden en hoe houd je die vast, hoe creëer je ondanks stijgende kosten en dalende inkomsten een stabiele financiële basis, welk verhaal vertelt de muziek en hoe zorgen we voor een daadkrachtig bestuur.

Iedere vereniging worstelt meestal afzonderlijk met dezelfde onderwerpen. Samenwerken kan worden ervaren als een bedreiging maar het creëert vooral nieuwe mogelijkheden. Samen sta je sterker richting de politiek, kan je krachten bundelen bij educatie en andere activiteiten en ben je zichtbaarder.

Oud en jong

Een muziekvereniging is een prachtige vorm van met elkaar omgaan waarbij de bakker en de bankdirecteur, oud en jong met elkaar samenwerken. Het zorgt voor verbindingen over sociale en leeftijdsgrenzen heen. Omdat de beleving van muziek en de actieve beoefening van onschatbare waarde zijn en omdat het aantal muzikanten juist afneemt heeft de OMF een aanjager aangesteld voor het project ‘van krimp naar groei’. Deze aanjager is Jan-Willem van Kruyssen, hij is tevens organisator van de workshop Geldwerving en Bedrijfspartnership.

Wini Weidenaar verzorgde de workshop Communicatie met als doel de PR van de verenigingen te verbeteren en tot specifieke concepten te komen.
De reacties van de aanwezige verenigingen waren erg positief. Er was veel ruimte om niet alleen de knelpunten maar ook de successen te delen. Er werd genetwerkt en de gastverenigingen Pasveer en Soli Brass gaven letterlijk en figuurlijk een kijkje in hun keuken. Met veel nieuwe indrukken en inspiratie gingen de verenigingen het weekend in.

Herkansing

Voor de OMF-leden die deze workshops hebben gemist; er is nog een herkansing op zaterdag 9 maart in Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek. Wees er snel bij, er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden via: adragtsma@omfryslan.nl.