Voorzitter
Doeke bij de Leij (KNMO-vertegenwoordiger)
Peinserweg 4a
8811 HK Ried
tel. 0517-269481
email: blaasmuziek@omfryslan.nl

Wedstrijdsecretaris:
Gerda Canrinus
Louw Doniastraat 2-2009
8607 AT Sneek
mobiel: 06-28501515
email: canrinusgt@gmail.com
Materialen
Anne Albada
Feanhústerpaad 12,
9263 RN Garyp
Tel. 0511-521098
email: deklankfanfryslan@gmail.com
Algemeen lid
Wiekie Kolthof
Salverderweg 24
8801 AZ Franeker
tel. 0517-391446
mobiel: 06-50855790
email: w.kolthof.zwart@gmail.com

 

Taakgroep Concours
Gerda Canrinus en Anne Albada, Doeke bij de Leij, Greta van Hes en Rients van Wier
Taakgroep Schiermonnikoog
Durk Dam en Gerrit Lieuwes
Taakgroep Senioren Festival
Durk Dam en Gerrit Lieuwes
Taakgroep Solistenconcours
Doeke bij de Leij en Anne Albada

Open Nederlands Harmonie Kampioenschap
Is zelfstandige stichting: zie www.onhk.org