Toelichting bij het inschrijfformulier. Goed lezen voordat u het inschrijfformulier instuurt.

Als uw vereniging aan meer dan één onderdeel deel wil nemen, vul dan voor elk onderdeel een apart inschrijfformulier in. Op het formulier graag het van toepassing zijnde onderdeel aankruisen.

 

De aanmeldingen worden in behandeling genomen als:

 1. De ledenlijst over dit kalenderjaar wordt meegestuurd.
 2. De vereniging alle financiële verplichtingen aan de bond heeft voldaan.
 3. Het inschrijfformulier volledig is ingevuld (met uitzondering van de uit te voren werken).
 4. U kunt tot 2 maanden voor de concoursdatum eventuele wijzigingen op het inschrijfformulier schriftelijk/per e-mail doorgeven.
 5. Kosten deelname € 125,00 per optreden. (U ontvangt hiervoor een bankmachtiging).

 

Attentie

Wilt u ervoor zorgen dat de naam van uw vereniging correct vermeld wordt op het inschrijfformulier.

 

Wij attenderen u erop dat reclame-uitingen, bijv. door middel van borden of spandoeken, door de deelnemers in de concourszaal of op het concoursterrein, niet zijn toegestaan.

 

Belangrijk

Deelname

Aan de Marching & Music Contest (MMC) kan worden deelgenomen door

Sectie A : alle voorkomende slagwerkkorpsen

Sectie B : alle voorkomende blaasorkesten

 

Divisies:

 1. Jeugddivisie
 2. 4e divisie
 3. 3e divisie
 4. 2e divisie
 5. 1e divisie

Uit te voeren werken:

 1. Ieder deelnemend korps dient een programma uit te voeren naar eigen keuze, passend in de divisie waarin het korps uitkomt.
 2. Tijdens het marcherend optreden voert het korps tenminste één marcherend werk uit.
 3. Tijdens het concerterend gedeelte voert het korps één concerterend werk uit.
 4. Voor het marcherend optreden dient één partituur ingeleverd te worden.
 5. Voor het concerterend gedeelte dienen drie jurypartituren ingeleverd te worden.

 

Tijdsduur:

Tijdsduur concerterend optreden  : maximaal 15 minuten

Tijdsduur marcherend optreden     : maximaal 15 minuten

Tijdsduur concerterend/marcherend optreden  : maximaal 20 minuten

 

Alles nog even op een rij:

 • Aanmelding vindt alleen plaats via een inschrijfformulier.
 • Een recente ledenlijst moet worden bijgevoegd.
 • Een bankmachtiging wordt na inschrijving toegestuurd.
 • Na definitieve plaatsing voor een concours wordt de bijdrage van uw rekening afgeschreven.
 • Er kan geen terugbetaling plaats vinden.
 • Kosten deelname € 125,00 per optreden.
 • De OMF is niet verantwoordelijk voor kosten door calamiteiten.

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.