De interesse voor de OMF Stimuleringsregeling Jeugd was groot.
Het maximum aantal toekenningen is dan ook bereikt. Aanvragen is daarom vanaf heden niet meer mogelijk.

We zijn benieuwd naar de verslagen van de gedane activiteiten met het toegekend bedrag.