Tijdens en na het project ‘Van Krimp naar Groei’ zat er eindelijk weer groei in het aantal OMFleden, totdat het coronavirus uitbrak:

De gevolgen van corona in beeld

Dit is voornamelijk corona-gerelateerd. De ‘vertrekkers’ zijn niet alleen muzikanten die ermee ophouden omdat ze niet meer kunnen spelen, bij de jeugd hebben we te maken met een dubbele klap. Aan de bovenkant verdwijnt de jeugd op natuurlijke wijze (studeren elders) terwijl je aan de onderkant niet kunt werven.

Tijdens onze laatste Algemene Ledenvergadering op 12 maart kwam al vanuit de leden het idee om een provinciale jeugdcampagne op te zetten. Daar gaan we, samen met andere stakeholders, zeker gevolg aan geven.

De provincie Fryslân heeft ons inmiddels flink ondersteund met een coronacompensatie waardoor wij in staat waren om voor 2020 en 2021 af te zien van de ledencontributie. Om onze verenigingen nog verder te hulp te schieten willen wij op korte termijn een eenmalige ondersteuning aanbieden op het gebied van jeugd:

Projectvoorstel

Voor bijzondere / stimulerende jeugdactiviteiten kunnen OMF-muziekverenigingen eenmalig een ondersteuning aanvragen ter hoogte van maximaal € 500 per vereniging. Het plafond van de regeling bedraagt € 20.000, hiervoor geldt de regel ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Je projectvoorstel voor deze laagdrempelige ondersteuningsregeling met een beknopte begroting moet vóór 1 juni 2022 bij ons binnen zijn. De voorgestelde activiteiten dienen in 2022 plaats te vinden. Wij besluiten voor 15 juni 2022 of je in aanmerking komt. Stuur dit naar: voorzitter@omfryslan.nl.