Gelukkig is er enige verruiming in de RIVM-maatregelen en mag er onder strikte voorwaarden (1,5 meter afstand, niet meer dat 30 personen, in een besloten locatie of in de buitenlucht) en afspraken met de Veiligheidsregio en gemeente her en der weer gerepeteerd worden.
Bepaald ng geen ideale situatie om je voor te bereiden op een concertconcours of festival. Ook de vakantieperiode staat nog voor de deur en dan liggen de repetities veelal een paar weken stil.

De vraag is dan ook hoe realistisch het is om te veronderstellen dat er na de vakantie weer volop gerepeteerd kan worden. Als MGD en OMF denken wij dat de 1,5 meter samenleving nog wel even kan duren en dat in september waarschijnlijk iedereen nog niet is gevaccineerd. We kunnen/mogen dan misschien wel weer repeteren echter het blijft nog een tijdje behelpen met in achtneming van de RIVM-maatregelen, vrezen wij.

Wij hebben besloten om het najaarsconcertconcours op 13 november 2021 om te zetten in een festival. Meer om verenigingen de kans te geven om ergens naar toe te werken na de vakantieperiode. Het thema van het festival “light” zou dan kunnen zijn: Corona eruit en Muziek erin.

Wij willen graag inventariseren of er belangstelling is voor een dergelijk festival, dat dan gehouden wordt in De Tamboer in Hoogeveen.
In verband met het reserveren van de zaal willen wij graag voor 1 september 2021 weten of u belangstelling heeft voor deze activiteit. U kunt uw bericht sturen naar Tsjikke Mollema-Rondaan (concourssecretaris) concourssecretaris@omfryslan.nl

Het gezamelijke voorjaarsconcertconcours van OMF/MGD staat gepland voor 5 maart 2022 in De Lawei te Drachten. Opgeven kan via de site van de OMF. We gaan ervanuit dat dit voorjaarsconcertconcours kan/mag doorgaan.

De gezamenlijke Doelgroepen Blaasmuziek MGD/OMF