OMF annuleert alle activiteiten tot de zomervakantie

Op 23 maart heeft de regering de corona-maatregelingen aangescherpt. dit houdt in ieder geval in dat bijeenkomsten tot 1 juni niet door kunnen gaan. Bijeenkomsten zijn evenementen, maar ook repetities of vergaderingen. Deze regel heeft dan ook als gevolg dat de OMF tot de zomervakantie al haar activiteiten annuleert. Enkele activiteiten zijn wel na 1 juni, maar omdat deelnemers en organisatoren zo niet kunnen voorbereiden is het niet mogelijk om zaken door te laten gaan. Dit geeft ook helderheid.

Geannuleerde OMF activiteiten zijn: 
– 4 april: theorie-examen slagwerkers en blazers;
– 16 mei: De Klank & Slach fan Fryslân (Provinciaal solistenconcours);
– 5 en 6 juni: Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog;
– 20 juni: praktijkexamens blazers en slagwerkers;
– 21 juni: Waterconcert in Leeuwarden
* Deelnemers hebben hierover mail ontvangen over het vervolg en eventuele teruggave van inschrijfgelden.

Uiteraard vinden wij dit jammer, maar gezien deze omstandigheden is het logisch. Gezondheid van iedereen in Nederland is belangrijkers.
Ook is het ontzettend spijtig dat verenigingen niet bij elkaar kunnen komen om hun hobby te beoefenen. Juist in deze tijd is “samengevoel” belangrijk. Toch is dit ook een logische en begrijpelijke regel en we gaan er vanuit dat alle verenigingen zich aan deze maatregelingen houden. De KNMO behartigt in deze corona-tijd al onze belangen. Dat is fijn en wenselijk, want zo krijgt ook een ieder dezelfde informatie en dezelfde adviezen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website: www.knmo.nl/knmo-over-coronavirus
Houdt ook Facebookberichten en Klankwijzerberichten goed in de gaten i.v.m. tips en vragen, maar ook i.v.m. mooie initiatieven (bv samen online muziek maken, digitale solistenwedstrijd …)

Wij wensen iedereen de komende tijd sterkte toe, uiteraard gezondheidswensen voor iedereen.

Met vriendelijke groet,
Johan Meesters
Voorzitter OMF