Korps in de klas2.0 zoekt leuke en vooral vernieuwende jeugdprojecten tussen scholen en orkesten. In Friesland is er in bijna elke stad en dorp wel een harmonie, fanfare of brassband te vinden en vaak worden er door deze orkesten jeugdprojecten georganiseerd op de lokale basisschool. Maar hoe zet je nou een spetterend jeugdproject op waarbij er een goede verbinding ontstaat tussen school, orkest en de kinderen?

Voor de school biedt KiK2.0 de mogelijkheid tot:
– Deskundigheidsbevordering van de docent
– Ontwikkelen van een HaFaBra-project wat herhaald kan worden
– Een uitgebreide samenwerking met het plaatselijke orkest
– Invulling geven aan het muziekonderwijs
– Het opzetten van een samenspeelgroep
– Begeleiding zodat het project onderdeel kan worden van de muzikale leerlijn

Voor het orkest biedt KiK2.0 de mogelijkheid tot:
– Werving nieuwe leerlingen
– Contact/samenwerking met de school
– Opzetten jeugdkorps/samenspeelgroep
– Deskundigheidsbevordering van de dirigent/docent van het orkest
– Het ontwikkelen van een programma wat na 1 à 2 jaar weer kan worden uitgevoerd.

Gezamenlijk gaan we aan de slag om een jeugdproject te ontwerpen wat aansluit op de wensen van de school en het orkest. Het doel is om een projectvorm op te zetten wat kan worden herhaald en waarbij zowel de muziekdocent van het orkest als de leerkracht van de school een belangrijke rol vervult.