Sieger van Wijk het voorzitterschap van de OMF projectgroep KH 2018 niet meer combineren met zijn werk. Hij heeft de projectgroep verlaten. Hij wordt vervangen door Johan Meesters en Hendrik Buwalda.

In de ledenvergadering in het voorjaar van 2015 gaf Sieger van Wijk te kennen, dat hij wel iets wilde betekenen bij eventuele festiviteiten van de OMF in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Volgens Sieger kon en mocht de OMF die kans niet voorbij laten gaan om de amateurmuziek te promoten.

Onder leiding van Sieger is een werkgroep ingericht die voortvarend te werk is gegaan. Plannen werden gemaakt Het initiëren van de oprichting van gemeentelijke muziekfederaties zoals Waadhoek, de nieuwe gemeente Leeuwarden en nog in de maak de gemeente Noardeast-Fryslân.
Uiteindelijk heeft alles geleid tot één grote manifestatie genaamd “Grutsk”op 30 juni 2018.

In verband met zijn huidige werk kan Sieger helaas een en ander niet meer combineren. De OMF vindt het erg jammer, maar heeft er ook begrip voor. Wij bedanken Sieger voor zijn onvermoeibare inzet voor de verenigingen van de OMF. De taken van Sieger worden opgepakt door Johan Meesters en Hendrik Buwalda.

Sieger nogmaals bedankt voor je inzet. Wij zijn Grutsk op je!

Namens de OMF projectgroep KH 2018

Aafke Poelstra