Hoogste score voor Hâld Moed Oosthem

Fanfare Hâld Moed uit Oosthem heeft zaterdag 4 maart onder leiding van dirigent Siemen Hoekstra uitkomend in de derde divisie de hoogste score behaald op het zaalconcours van de OMF in De Lawei in Drachten. Het orkest behaalde met 90,67 punten een eerste prijs met promotie en onderscheiding.

Het orkest speelde de werken Lydense van Rob Goorhuis (90,33 punten) en Adornia van Jacob de Haan (91punten). In de eerste divisie kwam fanfare Oranje Minnertsga net niet aan het puntentotaal van Oosthem toe. Onder leiding van Bienze IJlstra behaalde de fanfare 90,42 punten voor de vertolking van de werken  Mästare alle söka dig van Rob Goorhuis en The Sunken Village van Philip Sparke.

Inspeelprijzen

De prijzen voor de mooiste uitvoering van het inspeelwerk ging in de categorie tot en met de vierde divisie naar Ere zij God uit Damwâld en in de categorie tot en met de eerste divisie naar Oranje Minnertsga.

Aan het concours in De Lawei deden 18 verenigingen mee. Zij wonnen allemaal een eerste prijs. De verenigingen Concordia Drachten, Ere zij God Damwâld, Wubbenus Jacobs uit Arum, Soli Deo Gloria uit De Tike, Looft den Heer uit Oudega Smal en Hâld Moed uit Oosthem was er bovendien promotie. Zij haalden een score hoger dan 85 punten.

Algemene Ledenvergadering OMF

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering OMF
Zaterdag 18 februari 2017
Kurioskerk , Julianalaan 38 Leeuwarden

De koffie staat klaar vanaf 09.00 uur, de vergadering vangt aan om 09.30 uur

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vergadering van 6 februari 2016 (bijlage)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2016 (bijlage)
5. Financieel verslag 2016 (wordt in de vergadering uitgereikt)
6. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat uit Concordia Buitenpost en Pasveerkorpsen.
Voor Pasveerkorpsen moet een opvolger worden benoemd en verlaat de commissie. Concordia Buitenpost neemt in 2018 voor de 2e keer zitting in de kascommissie.

7. Benoeming kascommissie
8. Begroting 2017 (stukken worden in de vergadering uitgereikt)
a. Vaststelling contributie 2017
9. Presentatie en vaststelling beleidsplan 2017-2022 OMF
10. Jeugd & Educatie
11. Stand van zaken, regio’s en besluitvoering Culturele hoofdstad 2018 door Sieger van Wijk
12. Samenstelling bestuur (bijlage rooster van aftreden)
a. Wop Schat, aftredend en niet herkiesbaar
b. Anja Bouwman, aftredend en herkiesbaar
c. Gerda Canrinus, aftredend en herkiesbaar
d. Dorothe Visbeek, aftredend en herkiesbaar
e. Annet Althuisius, aftredend en niet herkiesbaar
f. Froukje Bakker, aftredend en niet herkiesbaar

Vacatures
1. Statutaire penningmeester
2. Doelgroepleden SMP en blaasmuziek

(Tegen)kandidaten kunnen door verenigingen worden opgegeven met één of meerdere kandidaten. Deze opgave moet tenminste vijf dagen voor de vergadering in handen zijn van de secretaris, die van deze aanvulling onverwijld kennis geeft aan alle verenigingen

13. Verenigingsvoorstellen
Voorstellen kunnen door verenigingen schriftelijk of per e-mail worden ingediend.
14. Rondvraag
Pauze van 10.30 tot 11.00 uur

Parallel-sessies

Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3
11.00 uur – 12.15 uur Culturele hoofdstad
Door Sieger van Wijk Jeugd & Educatie
Door Gerda Roorda van Keunstwurk en Wiekie Kolthof Bevordering publieke belangstelling evenementen
Door Johan Meesters en Doeke bij de Leij
12.15 uur – 13.30 uur Culturele hoofdstad
Door Sieger van Wijk Jeugd & Educatie
Door Gerda Roorda van Keunstwurk en Wiekie Kolthof Bevordering publieke belangstelling evenementen
Door Johan Meesters en Doeke bij de Leij
Bijlagen;
• Concept beleidsplan
• Notulen 6 februari 2016
• Jaarverslagen doelgroepen
• Folder KIK 2.0
• Eindrapportage KIK 1.0

Algemene Ledenvergadering OMF op zaterdag 18 februari

De Algemene Ledenvergadering van de OMF wordt gehouden op zaterdag 18 februari om 9.30 uur in de Kurioskerk in Leeuwarden.

Programma:

09.30 – 10.30 Algemene ledenvergadering

10.30 – 11.00 Pauze

Vanaf 11.00 uur:

Parallel-sessies (aanmelden gewenst)

Culturele Hoofdstad

 

11.00 uur – 12.15 uur

zaal 1: Culturele hoofdstad – Sieger van Wijk

zaal 2: Jeugd & Educatie – door Gerda Roorda van Keunstwurk

zaal 3:  Bevordering publieke belangstelling evenementen – door Johan Meesters

 

12.15 uur – 13.30 uur

zaal 1: Culturele hoofdstad – Sieger van Wijk

zaal 2: Jeugd & Educatie – door Gerda Roorda van Keunstwurk

zaal 3:  Bevordering publieke belangstelling evenementen – door Johan Meesters

 

Agenda en stukken volgen

 

Achttien deelnemers concertconcours OMF 4

Aan het concertconcours van de OMF op zaterdag  4 maart 2017 in De Lawei in Drachten doen achttien verenigingen mee. Het grootste aantal muziekverenigingen, zeven, acteert in de vierde divisie. De eerste divisie is bezet met drie orkesten. De tweede divisie wordt door een deelnemer vertegenwoordigd, in de derde divisie komen vijf verenigingen op het podium en in de vijfde divisie twee. Onder concoursen de volledige deelnemerslijst. Het spreekt voor zich dat de inschrijving voor  het concours nu gesloten is.

Korps in de Klas KiK2.0!

Een nieuw project voor op de basisschool maar ook een unieke kans om je als korps of dirigent/docent te ontwikkelen! LOGO KIK2.0_5

Korps in de Klas bestond oorspronkelijk alleen uit een HaFaBra project voor op de basisschool maar KiK2.0 bestaat uit nog veel meer onderdelen. Naast een inhoudelijk leuk programma voor op de basisschool is er ditmaal ook aandacht voor de ontwikkeling van de leerkracht en dirigent of docent van het orkest. Op inspiratiedagen kunnen scholen en orkesten elkaar ontmoeten en de succes of mogelijke leermomenten met elkaar bespreken. Daarnaast zijn er leerzame workshop om inspiratie op te doen en uw deskundigheid te bevorderen.

Naast deze inspiratiedagen en het unieke programma wat per school/korps wordt ontwikkelt wordt er ook een toolbox aangeboden. Deze toolbox is een leidraad om contact op te nemen met de lokale basisschool. En als laatste toevoeging aan KiK2.0 komt er een digitaal platform.
KiK2.0 is dus niet alleen een muziekproject om leerlingen te werven maar ook om deskundigheid te bevorderen. Daarnaast is het een manier om muzikale contacten zowel lokaal als provinciaal te ontwikkelen en om inspiratie en ideeën op te doen.

Meedoen?

Kijk voor alle informatie en aanmelding op: https://kik2-0.jimdo.com/

Halleluja Menaam hoogste score op concours

DRACHTEN Brassband Halleluja uit Menaam haalde met 87,08 punten de hoogste score op het zaalconcours van de OMF op zaterdag 19 november in De Lawei in Drachten.

De prijzen voor het mooiste inspeelwerk/koraal werden gewonnen door Soli Deo Gloria Uithuizermeeden met 81,33 punten in de vijfde divisie. Brassband Wilhelmina uit Kollum won met 87,67 in de inspeelprijs in de vierde divisie. In de derde tot en met eerste divisie ging de beker naar Martini Brassband uit Groningen dat 87 punten kreeg voor het inspeelwerk. Aan het concours deden 18 verenigingen mee.

Voor alle uitslagen zie Uitslagen concours 19 november 2016

KNMO Congres veelbelovend…

Het eerste KNMO Congres is vandaag gehouden. Dertien inhoudelijke onderwerpen verdeeld over 16 sessies, 4 organisaties die hun evenement presenteren en een Algemene Ledenvergadering…dat zijn de ingrediënten die deze dag tot een succes moeten gaan maken.

Op dit moment zijn er al meer dan 175 bezoekers voor de dag geregistreerd dus dat is veelbelovend, stelt Jaap van Waveren, vanuit de SMP doelgroep verantwoordelijk voor de organisatie van dit congres.
“Het wordt in alle opzichten een uniek congres”, zegt dagvoorzitter en uitvoerend projectleider Paul
Doop. “Op deze schaal hebben we als KNMO nog geen congres georganiseerd. Het is geweldig om te
zien hoe dit in een relatief korte tijd voor elkaar is gekomen want het Algemeen Bestuur van de
KNMO heeft pas eind mei aangegeven dat het toch graag een breed KNMO Congres zou zien waarbij
het Nationaal Show Congres als uitgangspunt is gekozen voor het format en de tijdsindeling. De
doelgroepen Blaasmuziek, SMP en CGN hebben direct hun medewerking toegezegd om hier een
succes van te maken.”

Er is veel te halen dit jaar. De KNMO is dynamisch en dat laat dit congres goed zien. Het brengt met
name de doelgroepen Blaasmuziek, SMP en CGN bij elkaar. Deze doelgroepen komen met
inhoudelijke sessies. Maar ook het WMC is er weer bij, door de jaren heen een partner op het
congres, met dit jaar uiteraard sessies over het WMC 2017. “Het congres verbindt met inhoud als
voertuig”, zegt Erik Kobes, DB-lid KNMO, en dat is waar de KNMO voor staat.
De FASO stelt zich voor en de SCVK laat zien hoe zij met de showbandsector een synergie kan
vormen. Jurist Mark Jansen geeft een inhoudelijke sessie over auteursrecht en een
ervaringsdeskundige als Alex Schillings behandelt allerlei zaken betreffende dirigenten vanuit de
Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs. Er is een mooie horizontale programmering tussen de
buitenevenementen in de showsector zoals het ODSC en het NJF en de indoor activiteiten van CGN.
Educatie en lerend vermogen staan centraal in de sessies van CGN met Rob Balfoort en René van
Dijke als boegbeelden, terwijl een partij als Corps Style Concepts, die al jaren educatieve trajecten
begeleidt bij verenigingen, laat zien hoe je als vereniging effectiever kunt repeteren door het gebruik
van software. Waarom is het Open Kampioenschap zoals het ONSK zo in trek? Kunnen we daar wat
van leren voor onze Nationale Kampioenschappen in de diverse sectoren? Wibrand van Norel zal hier
de discussie over aan gaan met de bezoekers van deze sessie. Ook de KNMO is lerend en
communicatie is daarbij een belangrijk thema. Richard van Riel zal hierover namens de nieuwe
generieke commissie pr & communicatie van de KNMO iets vertellen.
Voor het eerst dit jaar krijgen organisatoren een mogelijkheid om een pitch te geven over hun
evenement. Dit gebeurt in een aparte zaal. Bij toerbeurt zullen het ODSC, het ONSK, en de WMC try
out in Elburg en Klundert een korte presentatie houden en uitleggen wat hun plannen zijn voor 2017.
Daarnaast kun je bij hun informatietafel nog verder praten en de mensen achter deze organisaties
leren kennen.