Hoogste score voor Hâld Moed Oosthem

Fanfare Hâld Moed uit Oosthem heeft zaterdag 4 maart onder leiding van dirigent Siemen Hoekstra uitkomend in de derde divisie de hoogste score behaald op het zaalconcours van de OMF in De Lawei in Drachten. Het orkest behaalde met 90,67 punten een eerste prijs met promotie en onderscheiding.

Het orkest speelde de werken Lydense van Rob Goorhuis (90,33 punten) en Adornia van Jacob de Haan (91punten). In de eerste divisie kwam fanfare Oranje Minnertsga net niet aan het puntentotaal van Oosthem toe. Onder leiding van Bienze IJlstra behaalde de fanfare 90,42 punten voor de vertolking van de werken  Mästare alle söka dig van Rob Goorhuis en The Sunken Village van Philip Sparke.

Inspeelprijzen

De prijzen voor de mooiste uitvoering van het inspeelwerk ging in de categorie tot en met de vierde divisie naar Ere zij God uit Damwâld en in de categorie tot en met de eerste divisie naar Oranje Minnertsga.

Aan het concours in De Lawei deden 18 verenigingen mee. Zij wonnen allemaal een eerste prijs. De verenigingen Concordia Drachten, Ere zij God Damwâld, Wubbenus Jacobs uit Arum, Soli Deo Gloria uit De Tike, Looft den Heer uit Oudega Smal en Hâld Moed uit Oosthem was er bovendien promotie. Zij haalden een score hoger dan 85 punten.

Algemene Ledenvergadering OMF

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering OMF
Zaterdag 18 februari 2017
Kurioskerk , Julianalaan 38 Leeuwarden

De koffie staat klaar vanaf 09.00 uur, de vergadering vangt aan om 09.30 uur

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vergadering van 6 februari 2016 (bijlage)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2016 (bijlage)
5. Financieel verslag 2016 (wordt in de vergadering uitgereikt)
6. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat uit Concordia Buitenpost en Pasveerkorpsen.
Voor Pasveerkorpsen moet een opvolger worden benoemd en verlaat de commissie. Concordia Buitenpost neemt in 2018 voor de 2e keer zitting in de kascommissie.

7. Benoeming kascommissie
8. Begroting 2017 (stukken worden in de vergadering uitgereikt)
a. Vaststelling contributie 2017
9. Presentatie en vaststelling beleidsplan 2017-2022 OMF
10. Jeugd & Educatie
11. Stand van zaken, regio’s en besluitvoering Culturele hoofdstad 2018 door Sieger van Wijk
12. Samenstelling bestuur (bijlage rooster van aftreden)
a. Wop Schat, aftredend en niet herkiesbaar
b. Anja Bouwman, aftredend en herkiesbaar
c. Gerda Canrinus, aftredend en herkiesbaar
d. Dorothe Visbeek, aftredend en herkiesbaar
e. Annet Althuisius, aftredend en niet herkiesbaar
f. Froukje Bakker, aftredend en niet herkiesbaar

Vacatures
1. Statutaire penningmeester
2. Doelgroepleden SMP en blaasmuziek

(Tegen)kandidaten kunnen door verenigingen worden opgegeven met één of meerdere kandidaten. Deze opgave moet tenminste vijf dagen voor de vergadering in handen zijn van de secretaris, die van deze aanvulling onverwijld kennis geeft aan alle verenigingen

13. Verenigingsvoorstellen
Voorstellen kunnen door verenigingen schriftelijk of per e-mail worden ingediend.
14. Rondvraag
Pauze van 10.30 tot 11.00 uur

Parallel-sessies

Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3
11.00 uur – 12.15 uur Culturele hoofdstad
Door Sieger van Wijk Jeugd & Educatie
Door Gerda Roorda van Keunstwurk en Wiekie Kolthof Bevordering publieke belangstelling evenementen
Door Johan Meesters en Doeke bij de Leij
12.15 uur – 13.30 uur Culturele hoofdstad
Door Sieger van Wijk Jeugd & Educatie
Door Gerda Roorda van Keunstwurk en Wiekie Kolthof Bevordering publieke belangstelling evenementen
Door Johan Meesters en Doeke bij de Leij
Bijlagen;
• Concept beleidsplan
• Notulen 6 februari 2016
• Jaarverslagen doelgroepen
• Folder KIK 2.0
• Eindrapportage KIK 1.0

Algemene Ledenvergadering OMF op zaterdag 18 februari

De Algemene Ledenvergadering van de OMF wordt gehouden op zaterdag 18 februari om 9.30 uur in de Kurioskerk in Leeuwarden.

Programma:

09.30 – 10.30 Algemene ledenvergadering

10.30 – 11.00 Pauze

Vanaf 11.00 uur:

Parallel-sessies (aanmelden gewenst)

Culturele Hoofdstad

 

11.00 uur – 12.15 uur

zaal 1: Culturele hoofdstad – Sieger van Wijk

zaal 2: Jeugd & Educatie – door Gerda Roorda van Keunstwurk

zaal 3:  Bevordering publieke belangstelling evenementen – door Johan Meesters

 

12.15 uur – 13.30 uur

zaal 1: Culturele hoofdstad – Sieger van Wijk

zaal 2: Jeugd & Educatie – door Gerda Roorda van Keunstwurk

zaal 3:  Bevordering publieke belangstelling evenementen – door Johan Meesters

 

Agenda en stukken volgen

 

Achttien deelnemers concertconcours OMF 4

Aan het concertconcours van de OMF op zaterdag  4 maart 2017 in De Lawei in Drachten doen achttien verenigingen mee. Het grootste aantal muziekverenigingen, zeven, acteert in de vierde divisie. De eerste divisie is bezet met drie orkesten. De tweede divisie wordt door een deelnemer vertegenwoordigd, in de derde divisie komen vijf verenigingen op het podium en in de vijfde divisie twee. Onder concoursen de volledige deelnemerslijst. Het spreekt voor zich dat de inschrijving voor  het concours nu gesloten is.

Deadline voor Klankwijzer 3 januari

Ook in het nieuwe jaar staat het team van Klankwijzer weer klaar om de amateurmuziekwereld te voorzien van informatieve artikelen, exclusieve reportages en verslagen, interviews, voorbeschouwingen en productinformatie.

Veel aandacht wordt besteed aan aankondigingen van concerten, activiteiten en andere evenementen van verenigingen door heel Nederland. De eerste uitgave in 2017 verschijnt op 31 januari. In verband met de feestdagen hebben we de deadline met een dag verlengd. Aankondigingen van activiteiten TUSSEN 3 FEBRUARI 2017 EN 2 APRIL 2017 worden uiterlijk DINSDAG 3 JANUARI bij de redactie verwacht. Deze deadline geldt voor korte aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak maken met de redactie. Aanlevering van redactionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.

 

Korps in de Klas KiK2.0!

Een nieuw project voor op de basisschool maar ook een unieke kans om je als korps of dirigent/docent te ontwikkelen! LOGO KIK2.0_5

Korps in de Klas bestond oorspronkelijk alleen uit een HaFaBra project voor op de basisschool maar KiK2.0 bestaat uit nog veel meer onderdelen. Naast een inhoudelijk leuk programma voor op de basisschool is er ditmaal ook aandacht voor de ontwikkeling van de leerkracht en dirigent of docent van het orkest. Op inspiratiedagen kunnen scholen en orkesten elkaar ontmoeten en de succes of mogelijke leermomenten met elkaar bespreken. Daarnaast zijn er leerzame workshop om inspiratie op te doen en uw deskundigheid te bevorderen.

Naast deze inspiratiedagen en het unieke programma wat per school/korps wordt ontwikkelt wordt er ook een toolbox aangeboden. Deze toolbox is een leidraad om contact op te nemen met de lokale basisschool. En als laatste toevoeging aan KiK2.0 komt er een digitaal platform.
KiK2.0 is dus niet alleen een muziekproject om leerlingen te werven maar ook om deskundigheid te bevorderen. Daarnaast is het een manier om muzikale contacten zowel lokaal als provinciaal te ontwikkelen en om inspiratie en ideeën op te doen.

Meedoen?

Kijk voor alle informatie en aanmelding op: https://kik2-0.jimdo.com/

Halleluja Menaam hoogste score op concours

DRACHTEN Brassband Halleluja uit Menaam haalde met 87,08 punten de hoogste score op het zaalconcours van de OMF op zaterdag 19 november in De Lawei in Drachten.

De prijzen voor het mooiste inspeelwerk/koraal werden gewonnen door Soli Deo Gloria Uithuizermeeden met 81,33 punten in de vijfde divisie. Brassband Wilhelmina uit Kollum won met 87,67 in de inspeelprijs in de vierde divisie. In de derde tot en met eerste divisie ging de beker naar Martini Brassband uit Groningen dat 87 punten kreeg voor het inspeelwerk. Aan het concours deden 18 verenigingen mee.

Voor alle uitslagen zie Uitslagen concours 19 november 2016