https://youtu.be/vVSWWoWBfG4

 

OMF verenigingen actief tijdens Leeuwarden- Fryslân 2018

Inleiding
Tijdens de Algemene Jaarvergadering op zaterdag 18 februari 2018 werd aandacht besteed aan de ontwikkelingen van LF2018. Eerder, tijdens de jaarvergadering in 2016, is door de OMF werkgroep LF2018 aan de leden uitleg gegeven op welke wijze de verenigingen mee kunnen doen aan dit ”Iepen Mienskip” gebeuren in het culturele jaar. De doelstelling die wij toen met elkaar hebben afgesproken luidde:

“zorgen en bewaken dat alle leden van de OMF de kans krijgen om mee te doen aan LF2018”
en
“zichtbaarheid van HaFaBra/SMP/Colorguard & Twirl als DNA van Fryslân presenteren aan het publiek”

In 2016 is aan die doelstelling verdere invulling gegeven en nu kunnen de plannen verder worden ontvouwd.

Hoe kunnen leden van de OMF aanhaken bij LF2018?
Binnen LF2018 zijn diverse mogelijkheden om je als OMF vereniging te laten zien.

1. Als zelfstandige vereniging binnen het open programma van LF2018.

In diverse regio’s en/of gemeentes worden activiteiten ontplooid die betrekking hebben op het programma. Een vereniging is vrij om aan te haken bij dergelijke programma’s. Deze activiteiten vinden plaats buiten het zicht en ondersteuning van OMF. De organisatie van dergelijke uitvoeringen vindt plaats onder toezicht van lokale overheden.

2. De diverse projecten die vanuit LF2018 zijn opgestart.

OMF verenigingen worden of kunnen gevraagd worden mee te doen aan al lopende projecten. Voorbeelden zijn onder andere De Opening, Under de Toer, Welcome to the Village, Lost in the Greenhouse. Federaties en Korpsen kunnen zich ook voor deze projecten aanmelden. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met sluitingsdata. Bekend is dat de federatie Waadhoeke bezig is met het project Lost in the Greenhouse terwijl de federatie Nieuw Leeuwarden i.o. zich concentreert op het project Under de Toer. Om een goed overzicht te houden van de deelname aan dergelijke projecten vraagt de OMF werkgroep aan korpsen en federaties om deelname te melden via het mailadres omfprojectgroepkh2018@gmail.com

3. Never Ending Orchestra (NEO)
In dit project staat de muziek centraal. Het biedt muzikanten, korpsen, federaties de mogelijkheid om zich tijdens LF2018 te presenteren aan een groot publiek. Daarbij staan verbindingen met andere muziek – of muziek gerelateerde partijen centraal. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een popband te koppelen aan een HaFaBra- of SMP korps. Natuurlijk zijn er meerdere verbindingen tussen partijen mogelijk!
OMF stimuleert dit project bij haar leden! Op zaterdag 30 juni 2018 worden de OMF leden uitgenodigd om mee te doen aan de OMF-dag tijdens City Proms in Leeuwarden. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking tussen Stichting City Proms en Stichting Proud/OMF.

NEO kent ook zogenaamde NEO-spots. Tijdens LF2018 is Fryslân verdeeld in een aantal regio’s, de zogenaamde NEO-spots. Onder andere OMF-leden kunnen zich hierbij presenteren in hun eigen regio. Het idee voor de NEO-spots is identiek aan het hoofdprogramma NEO. Centraal daarbij staan:
a. Zoveel mogelijk deelnemers
b. Een zo groot mogelijke diversiteit van leeftijden, culturen en muziekstijlen
c. Onderlinge samenwerking tussen muzikanten, makers en groepen
d. Samenwerking tussen lokale, nationale en internationale helden
e. Samenwerking met lokale professionele makers, organisaties, festivals en LF2018 projecten

Deze opzet maakt het voor alle OMF deelnemers mogelijk om mee te doen aan LF2018. De NEO-spots vinden plaats tussen april 2018 en oktober 2018.

Voor de organisatie van dit project is een projectgroep opgericht onder aansturing van Keunstwurk. Deze projectgroep wordt ondersteund door een kerngroep waarin de OMF participeert! Onze activiteiten worden daarmee optimaal vertegenwoordigd.

4. Conference of the Birds
In navolging op Birds & Brass wordt door Sytze Pruiksma een muziektheater voorstelling geschreven waarin participeren, Noord Nederlands Toneel, Welcome to The Village en OMF. Deze voorstelling heet Conference of the Birds. Tijdens deze voorstelling, welke wordt gehouden in juli 2018, vinden een 5-tal optredens plaats ergens in Fryslân, midden in het vrije veld. Om deze theatervoorstelling tot een succes te maken vraagt de organisatie de medewerking van 2000 muzikanten uit de OMF-leden! Iedereen die Birds & Brass heeft gezien, weet op welke inspirerende wijze Sytze de wereld van de vogels weet om te zetten naar een muzikaal verhaal. Een verhaal waar jij als muzikant gewoon bij wilt zijn geweest. Het is een éénmalige gebeurtenis en ongelofelijk inspirerend voor de Friese muzikanten. Tijdens de jaarvergadering heeft Sytze, tijdens een tweetal workshops aan de aanwezige leden, een uitleg gegeven hoe één en ander er uit zal gaan zien. De eerste inschrijving van deze theatervoorstelling sluit op 31 maart 2017. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich melden via info@keunstwurk.nl t.a.v. “Conference of the Birds”. Dit mailadres geldt ook indien u meer informatie over het project wilt ontvangen! Twijfel niet, ga er voor!
De OMF ondersteunt ook dit project en adviseert de korpsen en leden om dit project vooral in overweging te nemen!
Tot slot:
Duidelijk is dat de OMF zich ook via haar verenigingen in 2018 goed laat zien. Er wordt een groot arsenaal aan mogelijkheden aangeboden. Echter, de verenigingen en/of federaties zullen zelf in actie moeten komen! Toon nu aan dat de Iepen Mienskip voor ons, OMF, een geweldige kans is en ons mogelijkheden biedt om ook voor de toekomst verzekerd te zijn van voldoende klanken in de Iepen Friese Mienskip!

1 maart 2018,

Sieger van Wijk
Voorzitter Werkgroep OMFLF2018

 

De derde nieuwsbrief van de werkgroep CH 2018 Nieuwsbrief 3

De tweede nieuwsbrief van de werkgroep CH2018 2NieuwsbriefCH

De eerste nieuwsbrief van de werkgroep CH2018  Nieuwsbrief 012016