De OMF organiseert jaarlijks in het voorjaar en in het najaar een theorie- en een praktijkexamen voor blazers en slagwerkers. Hiervoor kunt u altijd inschrijven ongeacht het aantal kandidaten. Deze examens worden gehouden in Leeuwarden.

De OMF biedt ook de mogelijkheid examens te houden bij uw eigen vereniging. Eventueel kan dat ook in combinatie met een aantal verenigingen uit de buurt. Voorwaarde is wel, dat u over voldoende en goede faciliteiten moet beschikken voor het examen. Voor het organiseren van een examen bij een vereniging moeten er minimaal 12 kandidaten zijn.

De examens worden gehouden onder auspiciën van de KNMO en Kunstconnectie. En worden afgenomen door een bevoegde gecommitteerde. De docent wordt geacht bij het praktijkexamen aanwezig te zijn.

Kosten voor het theorie-examen, voor zowel Blazers en Slagwerkers:
Theorie examen € 10,00 voor alle niveaus.

Kosten voor het praktijkexamen, alleen blazers:
A en B diploma € 30,00
C diploma € 35,00
D diploma € 45,00
Voor een apart openbaar examen D, bij uw eigen vereniging, prijs op aanvraag.
Dit zijn de kosten voor de blazers.
De examens worden gecoördineerd door Wiekie Kolthof tel. 0517 – 39 14 46 of 06- 508 557 90
E-mail: examens@omfryslan.nl

Kosten voor het praktijkexamen, alleen slagwerkers:
A examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 40,00
B examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 45,00
C examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 50,00
D examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 55,00

Alleen de verplichte module:
Voor A: € 20,00; Voor B: € 25,00; Voor C: € 30,00; Voor D: € 35,00
Voor 1 keuzemodule, geldt voor alle niveaus, € 10,00

Theorie- en praktijkexamens, najaar 2017
Na een succesvolle examenronde in juni en juli van dit jaar, gaan we verder met de examens in oktober en november.
De aanmeldingsformulieren zijn vernieuwd en tevens is het SEPA-formulier gelijk bijgevoegd. Graag alles zo duidelijk mogelijk invullen, zodat ook de diploma’s correct ingevuld kunnen worden. Het gedeelte wat over de diploma’s en keuzemodules en verplichte-modules gaat, graag door de docent laten invullen.
Iedereen, ook diegene die in juli verhinderd waren, graag opnieuw aanmelden.
Graag digitaal terugsturen, inclusief het SEPA-formulier.

De data voor de examens najaar 2017, zijn:
De locaties en de tijden volgen later, daar dit afhankelijk is van het aantal aanmeldingen. De theorie is in Leeuwarden, en normaal de praktijk ook. Voor de slagwerkers wordt nader bekend gemaakt.

Zaterdag 28 oktober: theorie-examen;
Opgeven tot uiterlijk 16 september

Zaterdag 25 november: praktijkexamen;
Opgeven tot uiterlijk 14 oktober

Inschrijven

Opgeven kan via de inschrijfformulieren zie onder het kopje Formulieren op deze site

Het inschrijfformulier kunt u via de site downloaden en zowel digitaal als per post opsturen.
Bij inschrijving, krijgt u een machtiging, welke u ook weer op kunt sturen.

De examencommissie