De OMF organiseert jaarlijks in het voorjaar en in het najaar een theorie- en een praktijkexamen voor blazers en slagwerkers. Hiervoor kunt u altijd inschrijven ongeacht het aantal kandidaten. Deze examens worden gehouden in Leeuwarden.

De OMF biedt ook de mogelijkheid examens te houden bij uw eigen vereniging. Eventueel kan dat ook in combinatie met een aantal verenigingen uit de buurt. Voorwaarde is wel, dat u over voldoende en goede faciliteiten moet beschikken voor het examen. Voor het organiseren van een examen bij een vereniging moeten er minimaal 12 kandidaten zijn.

De examens worden gehouden onder auspiciën van de KNMO en Kunstconnectie. En worden afgenomen door een bevoegde gecommitteerde. De docent wordt geacht bij het praktijkexamen aanwezig te zijn.

Kosten voor het theorie-examen, voor zowel Blazers en Slagwerkers:
Theorie examen € 10,00 voor alle niveaus.

Kosten voor het praktijkexamen, alleen blazers:
A en B diploma € 30,00
C diploma € 35,00
D diploma € 45,00
Voor een apart openbaar examen D, bij uw eigen vereniging, prijs op aanvraag.
Dit zijn de kosten voor de blazers.
De examens worden gecoördineerd door Wiekie Kolthof tel. 0517 – 39 14 46 of 06- 508 557 90
E-mail: examens@omfryslan.nl

Kosten voor het praktijkexamen, alleen slagwerkers:
A examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 40,00
B examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 45,00
C examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 50,00
D examen, inclusief de verplichte module en 2 x keuze module: € 55,00

Alleen de verplichte module:
Voor A: € 20,00; Voor B: € 25,00; Voor C: € 30,00; Voor D: € 35,00
Voor 1 keuzemodule, geldt voor alle niveaus, € 10,00

Examens 2017
Theorie examen blazers en slagwerkers in het voorjaar:
Leeuwarden 17 juni 2017, sluitingsdatum 6 mei 2017

Praktijkexamen blazers in Leeuwarden en slagwerkers in Franeker:
Leeuwarden/Franeker 8 juli 2017, sluitingsdatum 27 mei 2017

Het inschrijfformulier kunt u via de site downloaden en zowel digitaal als per post opsturen.
Bij inschrijving, krijgt u een machtiging, welke u ook weer op kunt sturen.

De examencommissie

 

 

 

In het najaar is er weer de mogelijkheid om examen te doen

Zaterdag 28 oktober: theorie-examen;
Opgeven tot uiterlijk 16 september

Zaterdag 25 november: praktijkexamen;
Opgeven tot uiterlijk 14 oktober