chlogootje

Leden OMF akkoord met plannen CH 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de OMF op 6 februari is door de vergadering met algemene stemmen het voorstel aangenomen om de werkgroep CH 2018 een definitieve status te geven. Concreet betekent dit dat de werkgroep vanaf nu de regie voert over alle activiteiten tussen de lid-verenigingen, de federaties en de organisatie van KutureleHaadsted 2018 (KH 2018) en dat het woordje “interim” vanaf nu is komen te vervallen. Bij de activiteiten zal de samenwerking met Keunstwurk zeker worden gezocht. Daarbij zullen nauwkeurige projectplannen moeten gaan leiden tot een onvergetelijk evenement dat leidt tot verbindingen in de breedste zin van het woord.

De komende tijd zal de werkgroep zich gaan richten op het opstellen van een plan van aanpak gekoppeld aan een planning. Tijdens de jaarvergadering van 2017 zal aan de verenigingen de voortgang worden gecommuniceerd. In de tussenliggende tijd zal de meeste informatie via deze site worden gedeeld.

Naast het opstellen van het plan van aanpak zal de werkgroep de komende tijd de federaties zeker ondersteunen bij het realiseren van de deelprojecten in de provincie. Maar ook het ondersteunen van verenigingen om te komen tot nieuwe federaties of werkgroepen, is zeker één van de taken waarin de komende periode veel aandacht aan zal worden besteed. Op 5 maart a.s.zal een dergelijke bijeenkomst plaatsvinden voor alle verenigingen in de nieuwe 2018 gemeente Leeuwarden.

Mocht u vragen hebben, suggesties of andere zaken die betrekking hebben tot KH 2018, schroom niet om contact met ons op te nemen. Telefonisch met Aafke Poelstra of Sieger van Wijk of via de mail, omfch2018@gmail.com.

 

De OMF grijpt Kulturele Haadstêd 2018 aan om van zich te laten horen.  In de ledenvergadering van 2015 is KH2018 ter sprake gebracht. Voor de aankomende ledenvergadering van de OMF op 6 februari 2016 ligt een besluit klaar om verder te gaan met projectvorming CH2018.

Er liggen volop mogelijkheden voor de OMF in het onderdeel “Iepen Mienskip”. Onze verenigingen zijn voor en ontstaan uit de “Mienskip”. Sterker nog wij zijn de “Mienskip”. Een kleine groep mensen is gaan brainstormen over een onderwerp. Het onderwerp is geworden de cultuur in Fryslân over de eeuwen heen, waarbij ingespeeld wordt op de gemeentelijke herindeling van Friesland per 01-01-2018, de verbindende factor in de breedste zin van het woord. Hierbij wordt rekening gehouden met en aansluiting gezocht met en aansluiting gezocht bij de bestaande en goedgekeurde projecten van KH 2018.

Er is inmiddels een bijeenkomst geweest met de gemeentelijke federaties en enkele verenigingen uit  gebieden waar geen gemeentelijke federatie is. Wij hebben onze plannen daar gepresenteerd. Het verslag van deze en de getoonde PowerPoint presentatie staan ook op deze site.

Imago versterken

Wij als muziekverenigingen, drum- en showbands, majorette/twirlverenigingen, ColorGuard en zangverenigingen hebben het niet gemakkelijk. Ons imago kan beter en KH2018 kan daar zeker sterk aan bijdragen. Het doel van de projectgroep OMF/CH2018 is om in samenwerking met de muziekfederaties en de bij de OMF aangesloten verenigingen een evenement te maken dat onze takken van sport weer in één keer op de kaart zet. Een evenement waar nog lang over gesproken zal worden, dat wervend moet zijn en veel nieuwe leden kan en moet opleveren. Deze kans hebben we nu  en die kunnen en moeten we met elkaar grijpen.