Concoursen SMP 2017

Noordelijke Marching & Music Contest en Showconcours

Het Noordelijke Marching & Music Contest en Showconcours Franeker is op zaterdag 7 oktober 2017. Het evenement vindt plaats in sporthal De Trije.

De organisatie is in handen van de OMF mede namens Muziekbond Groningen Drenthe, Muziek Bond Gelderland Flevoland en de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen.

Info: 0511-452994 of mail smp@omfryslan.nl

Concertconcours voor Slagwerkgroepen

Het concours wordt gehouden op zaterdag 11 november in Sportcentrum Drachten aan de Leenweg 3 in Drachten.

Info: 0511-452994 of mail smp@omfryslan.nl

Jeugdfestival Stiens 2017

In juli 2017 organiseert Takostu Stiens in samen werking met de OMF weer een jeugdfestival In Stiens. Zie www.takostu.nl.