In de Nieuwsbrief van februari 2017 u de volgende onderwerpen:

– Dringend !!!!!! Gezocht nieuwe leden voor de doelgroep Show Mars en Percussie van de OMF.

– Slach fan Fryslân

– Jeugdfestival Stiens 24 juni 2017.

– Mars- en Showconcours Franeker 7 oktober 2017.

– Concertconcours voor slagwerkgroepen 11 november 2017.

– Tambour-maître-cursus.

– OMF Projectgroep KH 2018.

– SMP concoursen en festivals in het Noorden in 2017.

 

De nieuwsbrief is te lezen achter de volgende link: Nieuwsbrief Februari 2017

 In de Nieuwsbrief van juni de volgende onderwerpen:

– Eerste lustrum jeugdfestival Stiens op 2 juli 2016.

– De eerste Slach fan Fryslân een succes!

– Cursus Tambour-Maître

– Gezocht: Bestuursleden voor de doelgroep SMP.

– Gezocht, liefhebbers om samen een festival te organiseren.

– Workshop voor herhaling vatbaar.

– OMF Projectgroep KH 2018.

– Samenwerking jeugdleden Hollandia Bolsward, Euphonia Wommels en MPG Workum.

– SMP concoursen en festivals in het Noorden.

De nieuwsbrief van juni 2016 is te lezen door het aanklikken van deze link: Nieuwsbrief juni 2016