Concertconcours live bij Omrop Fryslân

Omrop Fryslân zendt zaterdag via www.omroplive.nl vanaf 14.00 uur tot 23.00 uur het concertconcours van de OMF in De Lawei in Drachten rechtstreeks uit.

Aan het concours in ‘De Lawei’ in Drachten doen elf orkesten mee, tien uit Friesland en één uit Harderwijk. Omrop Fryslân maakt opnamen die later terug te horen zijn op de internetzender Koperkanaal.nl. De koralen zijn op zondagochtend terug te horen in het radioprogramma Koperkanaal FM tussen 06.00 uur en 08.00 uur. Kijk voor meer informatie over het concertconcours ook op www.omfryslan.nl.

Nieuwe muziekbond KNMO van start

Met het vaststellen van statuten van de nieuwe landelijke organisatie is de fusie van de KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen) en VNM (Verenigde Nederlandse Muziekbonden) per  1 januari 2014 een feit.

Alle muziekverenigingen zijn nu in één provinciale regionale bond ondergebracht. In Fryslân was dat met veel verenigingen al het geval. De laatste 31 verenigingen van KNFM Fryslân zijn nu ook toegetreden tot de OMF. Heel hartelijk welkom in de gelederen van de OMF. We hopen met elkaar  tot een goede samenwerking te komen.

2400 verenigingen

De nieuwe muziekkoepel met de werknaam KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) waarin de regionale en provinciale zelfstandige bonden zich verenigen, behartigt de belangen van 170.000 leden in 2.400 verenigingen die zich toeleggen op activiteiten binnen een  showkorps, brassband, slagwerkensemble, harmonie, tamboerkorps, majorette, fanfare, twirl, blaaskapel, colorguard of drumband.

In Fryslân zullen de verenigingen die zijn aangesloten bij de KNFM, afd. Friesland collectief overgaan naar de OMF  (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân).Besturen van deze beide organisaties hebben al samen om de tafel gezeten en zijn in elkaar geschoven. Er zullen 4 doelgroepen worden ingericht, te weten  doelgroep Blaasmuziek, doelgroep SMP, doelgroep MTC en doelgroep Jeugd & Educatie. Aan de hand van deze organisatie is ook structuur gegeven aan de nieuwe website van de OMF.

De algemene ledenvergadering is op zaterdag 8 februari 2014. De OMF is er van overtuigd dat met de fusie een sterk bolwerk tot stand gekomen is.