Willem Kingma uit Oentsjerk wint solistenconcours

Willem Kingma van de Bazuin uit Oentsjerk heeft zaterdag in De Schakel in Leeuwarden het provinciaal solistenconcours ‘De Klank fan Fryslân’ gewonnen. Op euphonium scoorde hij in de eerste divisie 95 punten.willemkingma

 

Yvonne Galama uit Tjerkwerd won op bugel de tweede divisie met 93 punten. In de derde divisie ging Rutger Mollema op escornet met de hoofdprijs naar huis. Hij speelt bij Looft den Heer in Bitgummole. Femke Galama uit Tjerkwerd won op alt-saxofoon de vierde divisie met 94 punten. In de vijfde divisie won Eveline Rianne Boonstra op cornet de hoofdprijs. Zij is lid van De Nije Bezún in Bitgum. Bij de jeugd won Koen van der Molen van Da Capo Drogeham. Hij soleerde op cornet en kreeg 90 punten voor zijn uitvoering.

Aan het concours deden 53 solisten en ensembles mee.

Alle uitslagen en meer foto’s, zie onder Blaasmuziek kopje ‘solistenconcours’ of onder ‘Uitslagen’

KNMO in gesprek met VNG over rol verenigingen in samenleving

Op 20 mei 2014 verscheen het advies van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten naar aanleiding van het advies “Meedoen is de kunst” van de Raad
voor Cultuur.

In de afgelopen periode is het dagelijks bestuur van de KNMO in gesprek
geweest met de VNG om de rol en positie van de verenigingen in de
samenleving te benadrukken. In het verschenen advies van de VNG wordt dan
ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de rol van de verenigingen. Over de
positie van de verenigingen in het advies is de VNG kritisch: “te weinig komt de
positie van de verenigingen en andere min om meer georganiseerde verbanden
aan bod.” De KNMO is verheugd over het advies van de VNG om als extra
aandachtspunt ter versterking van verenigingen “opnieuw voldoende landelijke
en provinciale ondersteuning” te bieden. “Uiteraard zullen we moeten
afwachten wat de minister met dit advies gaat doen in haar beleid, maar het is
een eerste stap in de goede richting” aldus Bart van Meijl, voorzitter van de
KNMO.

Naar verwachting zal de minister na de zomer haar beleid op basis van het
raadsadvies naar de Tweede Kamer sturen.
Link naar berichtgeving VNG:

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/cultuur-kunst-en- kunstenaars/nieuws/meedoen-met-cultuur-verdient-stimulansen

Podiumconcours voor Drumfanfares en Pijperkorpsen

De Muziekbond Gelderland / Flevoland (MBGF) organiseert een Pilot-concours voor Drumfanfares en Pijperkorpsen.

Dit na vragen vanuit het werkveld. Momenteel kennen we wel Podium concoursen voor slagwerkensembles maar niet, zoals gezegd, voor voornoemde korpsen. De taakgroep Slagwerk van de MBGF heeft nu het initiatief genomen om te komen tot dit Pilot-concours.

Alle deelnemers spelen één verplicht werk namelijk een mars uit het huidige repertorium 2012. Deze mars bepaalt tevens het Divisie nivo waarin men uitkomt! Daarnaast kan de deelnemer een willekeurig programma als vrij gedeelte uitvoeren. De tijdslimieten van optreden zijn gelijk aan het Nationaal reglement Concertwedstrijden Slagwerkensembles 2014.

Inschrijven kan via de site van de MBGF www.mbgf.nl/percussie Sluitingsdatum: 1 juli 2014.

Het concours vindt plaats in het MFA “De Marke” in Hattem op zaterdag, 18 oktober 2014

Voor inlichtingen kan men contact op nemen met
Wim van Norel email wivano2@hetnet.nl of Tel.: 0525 – 66 15 36.

OMF opent weg deelname jeugdorkesten aan concours

Het bestuur van de OMF heeft besloten om jeugdorkesten voortaan een mogelijkheid te geven deel te kunnen nemen aan een concours. Dit op veler verzoek van haar leden. 

Aan de concoursen wordt in de toekomst naast de bestaande divisies een Festival/Jeugd divisie toegevoegd.  Deze divisie gaat vooraf aan de 5e divisie, en is vooral bedoeld voor jeugdorkesten.

In deze divisie spelen de deelnemers een inspeelwerk,  een groot werk naar keuze en een ‘lichter’ werk naar keuze, bijvoorbeeld een mars of een werk met solist, of iets dergelijk. Er worden wel punten gegeven, maar promotie is niet mogelijk.

Besturen 2.0! voor verenigingen bij Keunstwurk

Keunstwurk houdt zaterdag 17 mei een workshop Besturen 2.0!.

De dag biedt een nieuwe impuls aan het besturen van de muziek-, zang-, theater- of dansvereniging.
Het wisselende programma met thema’s als jeugd binnen de vereniging, financiën, publiekswerving, communicatie, ledenbetrokkenheid en vernieuwende programmering biedt handvatten voor kansen en ontwikkelingen.

Wanneer/waar
Zaterdag 17 mei 2014 van 14.00-17.00 uur bij Keunstwurk, Wissesdwinger 1, 8911 ER  Leeuwarden

Alle informatie is te vinden via de volgende link: http://www.keunstwurk.nl/node/65584

 

Wilt u zo vriendelijk zijn deze informatie te delen met uw achterband door vermelding op uw website? Bij voorbaat dank hiervoor.

 

Mei freonlike groetnis,

 

Akke Kooistra-van der Staal

meiwurker muzyk / SAMO Fryslân / SAKO Fyslân