Oranje Grootegast beste orkest op concours

Oranje uit Grootegast, uitkomend in de eerste divisie, heeft zaterdag het zaalconcours van de OMF in De Lawei in Drachten gewonnen met een score van 93,75 punten. 

Vijf deelnemers behaalden een eerste prijs met promotie, te weten Looft den Heer uit Boornbergum, Prins Hendrik uit Scheemda, Immanuel uit Uithuizermeeden, Looft den Heer Beetgumermolen en Excelsiur Ouwsterhaule. Aan het concours deden vijftien muziekverenigingen mee. Alle uitslagen zie onder uitslagen.

Seis oere thús!

Wat was het een geweldig feest!! Afgelopen zaterdag heb ik mogen spelen tijdens de opening van LF2018. We zaten met brassband Soli Brass uit Leeuwarden op het Zaailand in de toren waar ook de beelden op geprojecteerd werden. Het was ook de toren waar de Koning en de Koningin samen met twee kinderen de openingshandeling verrichtten. Als muzikant was het ontzettend mooi om mee te werken aan zo’n project.

Voor Soli Brass voelde het als een koninklijke kroon na een aanloop van een aantal jaren. Sytze Pruiksma is initiator van het project Kening fan e Greide en liefhebben van de Harmonie, Fanfare en Brassband (HaFaBra) muziek. We hebben met Soli Brass al vaker met Sytze op het podium gezeten om met muziek het verhaal van de weidevogels te vertellen. Zaterdag avond was een mooi uithangbord voor deze HaFaBra muziek in de Fryslân.

Naast mijn rol als muzikant en voorzitter van Soli Brass ben ik ook dagelijks bestuurslid van de Organisatie van Muziekverenigingen Fryslan (OMF). In Fryslân zien we dat er minder jonge muzikanten instromen. Om te zorgen dat de instroom groter wordt is het belangrijk dat kinderen weer mee gaan doen aan cultuur. Als bestuurslid van de OMF vond ik het afgelopen zaterdag dan ook erg gaaf om te zien dat er zoveel kinderen meededen aan de opening. Wat echt prachtig was dat de kinderen op school vol trots hadden verteld dat ze mee deden aan de opening en dat ze veel succes toegewenst kregen van hun klasgenoten. Voor mij was het dus vooral een feest waarbij de kinderen trots waren op wat ze deden!

Algemene Ledenvergadering 10 februari

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering OMF

Zaterdag 10 februari 2018

Kurioskerk , Julianalaan 38 Leeuwarden

De koffie staat klaar vanaf 09.00 uur, de vergadering begint om 09.30 uur

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Verslag van de vergadering van 18 februari 2017 (bijlage)

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslag 2017 (bijlage)

5. Stand van zaken beleidsplan 2017-2022 OMF

6. Financiën

a. Financieel verslag 2017

b. Verslag kascommissie

Concordia Buitenpost neemt voor het boekjaar 2017 wederom zitting in de kascommissie. Folkert Roest van Halleluja Menaam neemt voor de 1e keer deel aan de kascommissie

c. Benoeming kascommissie

d. Begroting 2018

e. Vaststelling contributie 2018

7. Stand van zaken LF 2018

a. Grutsk

8. Highlights KNMO

9. Bestuur

a. Doeke bij de Leij (doelgroep blaasmuziek), aftredend en herkiesbaar

b. Rients van Wier (algemeen bestuurslid), aftredend en herkiesbaar

c. Hendrik Buwalda (doelgroep SMP), aftredend en herkiesbaar

d. Greta van Hes (secretaris), aftredend en herkiesbaar

e. Anja Bouwman: aftredend en niet herkiesbaar

f. Lyanna Oostra: aantredend doelgroep MTC

g. Jan Sietse Haarsma: aantredend als statutair penningmeester

h. Miranda Bouwman: aantredend doelgroep MTC

i. Jelle Roeper: aantredend doelgroep SMP

(Tegen)kandidaten kunnen door verenigingen worden opgegeven met één of meerdere kandidaten. Deze opgave moet tenminste vijf dagen voor de vergadering in handen zijn van de secretaris, die van deze aanvulling onverwijld kennis geeft aan alle verenigingen

10. Verenigingsvoorstellen

Voorstellen kunnen door verenigingen schriftelijk of per e-mail worden ingediend.

11. Rondvraag

12. Afsluiting vergadering

Pauze van 10.30 tot 11.00 uur

11.00 uur

Presentatie door Douwe Zeldenrust van Keunstwurk

Volg @Never Ending Orchestra

In 2018 is de OMF partner van @Never Ending Orchestra. Never Ending Orchestra (NEO) is het gezicht van de Friese muzykmienskip in 2018! De springplank van muzikaal talent, de drijvende kracht achter muzikale cross-overs en bijzondere regionale producties. Het programma van NEO bestaat uit een grote aaneenschakeling aan muzikale activiteiten, optredens en producties met als doel: Een Never Ending Orchestra in 2018 en daarna!

Op de hoogte blijven? Volg NEO op facebook of praat mee in de ik ben Never Ending Orchestra groep en vergroot je muzikale netwerk!

https://www.facebook.com/NEONEVERENDINGORCHESTRA/?fref=ts

Ik ben NeverEndingOrchestra:

https://www.facebook.com/groups/1741786136127372/about/

Hoogste score Jouster Fanfare op concours OMF

De Jouster Fanfare, uitkomend in de eerste divisie, heeft met 90,33 punten de hoogste score behaald op het zaalconcours van de OMF in De Lawei in Drachten. De fanfare onder leiding van Siemen Hoekstra won ook de prijs voor het mooiste inspeelwerk, waarvoor het 89 punten kreeg. De inspeelprijs in de lagere divisies ging naar Sereno uit Baflo dat 85 punten scoorde. Een het concours deden veertien orkesten mee. Twaalf haalden een eerste prijs en twee een tweede. Sereno Baflo en De Bazuin Groningen dwongen promotie af.

Large Team Oranje Minnertsga Fries kampioen

Merle van der Bosch van Concordia uit Sexbierum is zaterdag 4 november in Bolsward Fries kampioen geworden bij de FK voor twirl en majorette in de categorie PeeWee.

In categorie Juvenile ging de titel naar het Dance Team van de vereniging V.I.O.S. uit Kootstertille. Bij de Preteen was Janet Zuidema van de vereniging Release uit Dokkum de winnares en de hoofdprijs in de Junior ging naar Lysanne Ewouds van Oranje uit Bolsward. Bij de senioren won het Large Team van Oranje uit Minnertsga. Aan het FK, georganiseerd door de OMF en NBTA deden 16 verenigingen mee.

 

 

Wilhelmina Delfzijl wint podium slagwerkconcours

DRACHTEN Wilhelmina Delfzijl heeft zaterdag 4 november het podium slagwerkconcours in De Lawei in Drachten gewonnen. In de eerste divisie scoorde het ensemble 92,67 punten. In de tweede divisie behaalde David Oosterwolde 82 punten en in de derde divisie ging Dynamic Euphonia uit Nijeveen met 87 punten naar huis. ReUnited Percussion uit Joure deed als festivaldeelnemer mee.

Cursus aspirant dirigent bij Keunstwurk

Ben je een beginnend dirigent, gericht op HaFaBra-orkesten en slagwerkgroepen (gestemd en ongestemd), of wil je dat graag worden? Tijdens de cursus Aspirant Dirigent leer je alles wat er komt kijken bij het dirigeren: van het leiden van een repetitie tot het begrijpen van verschillende soorten partituren. De cursus start op 8 januari 2018: schrijf je in! Kijk voor meer informatie op: http://www.keunstwurk.nl/infocursusaspirantdirigent